Visa studentum.se som: Mobil

Energispecialist Byggnader

KYH Stockholm
Sammanfattning
Utbildare: KYH Stockholm
Utbildningstyp: YH-utbildning
Utbildningsort: Stockholm
Längd: 2 år / 400 YH-poäng
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Ja

Energispecialist Byggnader

Är du intresserad av energifrågor? Läs till Energispecialist Byggnader!Bli energispecialist på KYH i Stockholm!

Vill du lära dig mer om fastigheter, både stora och små, och hur man kan göra dessa mer energieffektiva ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv? Då har vi utbildningen för dig!

I och med EU:s och Sveriges krav på att samtliga bostäder fram till 2020 ska vara lågenergihus, tillsammans med den tidigare lagen om energideklarationer, behövs ny kompetens bland blivande energispecialister.

Energiutbildningen Energispecialist Byggnader vid KYH Stockholm täcker behovet av den här specialistkompetensen. Sedan 2007 har KYH utbildat ett 100-tal studenter till Energispecialist Byggnader. Du kan också välja att läsa utbildningen på KYH Malmö.  

Arbeta som energiexpert/energisamordnareEfter energiutbildningen till energispecialist kommer du kunna arbeta som energispecialist/energisamordnare/energikonsult mm inom :

  • Byggbranschen
  • Fastighetsbolag
  • Förvaltningsbolag
  • Kommuner
  • Arkitektfirmor
  • Energibolag
  • Konsultbolag inom energiområdet
     

Arbeta som egen företagare inom branschen

Du kommer även att kunna arbeta inom branscher som utvecklar småskaliga förnyelsebara energikällor och som energirådgivare. Din arbetsmarknad är mycket stor både i Sverige och i övriga EU-länder. Och med fem års erfarenhet inom aktuellt område kan du personcertifiera dig till oberoende energiexpert.

Att arbeta som energisamordnare/energiexpert efter energiutbildningen

Som Energispecialist för byggnader kommer du efter fullgjord utbildning ha erhållit en bred och djup kompetens inom alla områden som är relaterade till energianvändning och energieffektiviserande åtgärder i fastigheter. Du kan jobba med både befintliga eller ny-/ombyggnad av bostäder samt fastigheter för kommersiellt bruk.

Genom energiutbildningen får du en helhetssyn på byggnaders energianvändning och påverkan detta har på både yttre och inre miljö. Du får även en förståelse för de ekonomiska aspekterna som följer med arbetet.

Efter avslutad energiutbildning till energispecialist för byggnader

Efter avslutad energiutbildning kommer du att ha kompetensen som krävs för att självständigt kunna göra energiutredningar i bostäder och byggnader. Du kommer att kunna ge förslag på energieffektiviserande åtgärder, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Du kommer dessutom att kunna ingå i projekt som rör nybyggnad och ombyggnad.

LIA – lärande i arbete under energiutbildningen

Det unika med yrkeshögskoleutbildningar är att du är ute på branschföretag minst en fjärdedel av den totala studietiden. Under LIA-perioderna omsätter du teorin från föreläsningar och projektarbeten till verklighet.

Under LIA-perioden lär du känna branschen, skapar kontakter och får nya kollegor. Det är inte ovanligt att studenterna får sin framtida anställning här.

För mer information om Energispecialist Byggnader, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Förutom grundläggande högskolebehörighet så krävs minst godkänt betyg eller motsvarande kunskap i kurserna:

- Svenska A+B (alternativt Svenska som andra språk A+B) /Svenska 1-2 (alternativt Svenska som andra språk 1-2)
- Matematik B/Matematik 2a, 2b eller 2c
- Engelska A/Engelska 5

Urvalet bland behöriga sökande baseras på särskilda prov samt  yrkeserfarenhet.

Om du saknar den grundläggande och/eller den särskilda behörigheten men anser att du har kompetens motsvarande behörighetskraven kan du ansöka om en Fri kvot-prövning.

Vad säger dina blivande arbetsgivare?

"De senaste åren har energirådgivningen i befintliga fastigheter gått fran att vara en sidoverksamhet för de stora tekniska konsulterna, till att bli ett viktigt affärsområde i verksamheten. Fastighetsägare har svårt att sänka sin energianvändning så mycket som de har potential till, eftersom det är svårt att få tag i folk."
– Stefan Lindsköld, Aktea Energy, Stockholm

"Efterfrågan på denna yrkesroll är god eftersom marknadssegmentet energi och certifiering ökar. Om inte kompetens finns kan inte alla projekt genomföras, vilket i sin tur bromsar energieffektivisering inom både bostäder, kontor och handel. I längden påverkar det de miljömål som EU satt upp."
- Jonas Forsberg, PQR

”Inom mitt jobb som energisamordnare i en förvaltningsorganisation ser vi att energiexperterna behövs mer och mer. Både inom fastighetsförvaltning men även nyproduktion och då för att kunna beräkna framtida energibehov bättre än vad som görs idag. Min uppfattning är att kurserna de läser ligger i linje med vad branschen behöver.” – HSB

”Denna kompetens behövs i hela Sverige.” – Bengt Dahlgren AB

”Vi har tagit emot studenter från utbildningen på LIA. Vi är så nöjda med studenternas kompetens att vi gärna vill behålla dem efter examen.” – MKB

”Efterfrågan på tjänster inom energiområdet i byggsektorn kommer att öka starkt framöver. Dels beroende på ökande krav från samhället och från byggherrarna, men framför allt då marknaden dvs hyresgästerna och brukarna ställer krav på sina bostäder och lokaler. Energisektorn har fördelen av att inte vara speciellt konjunkturkänslig. Även i händelse av nedgång i nybyggnation kommer hus att behöva renoveras/byggas om och där har både miljö och energifrågorna ett mycket starkt fokus idag liksom i framtiden." WSP Group AB

Studenternas röst

"Utbildningen ger stora möjligheter, i en bransch som är under utveckling."
- Suleiman, fd studerande

"Bra bredd. Det som slog mig först i slutet av utbildningen var att vi hade fått lära oss både byggteknik, termodynamik och fuktmekanik, och vi hade haft mycket bra lärare, vilket kändes väldigt bra."
-Rolf Nord, Huskontrollen

"Utbildningen har gett mig en grund att komma vidare från. Man får ett helikopterperspektiv. När man stöter på något man vill lära sig mer om har man oftast grunderna från utbildningen att utgå ifrån. Under LIA-perioden lär man sig mer ingående om det som intresserar en, (om man lyckas välja rätt LIA).”
- Cecilia Bram, Enstar

“Utbildningen har gett mig en både bred och djup bild av vad som krävs i arbetet att energieffektivisera. Den har stundtals varit tuff men samtidigt så otroligt mycket mer intressant och mångfacetterad än vad jag förväntade mig."
 - Marie H, fd studerande

"En bra mix av teori och praktik och mycket bra föreläsare/lärare och energiexperter från energibranschen. Man fick direkt kunskap om det senaste i branschen. Lektionerna var ofta roliga med bra diskussioner och dialog mellan lärare och studenter."
- Peter, fd studerande

”Utbildningen har gett mig ett helt nytt yrke och genom de båda delarna teori och praktik en
mycket bred kompetens inom hela energiområdet.”
Christoffer Malm, Ramböll Sverige AB

”Från hotellreception till att arbeta som energiingenjör hos Sweco System, gör att jag kan säga att
de två åren som jag gick utbildningen har varit värt varje sekund.”
Anna Vesterberg, Sweco System AB

 ”Ett av mina bästa råd till blivande studenter är sök utbildningen och utnyttja föreläsarnas expertkunskaper, se dem som potentiella arbetsgivare. Använd LIA-perioderna maximalt, ta initiativ, knyt kontakter, ta tillfället i akt att visa vem du är, då får du jobb.”
Anders Edvardsson, Skånes Energikontor

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till en Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

KYH Stockholm

KYH Stockholm

KYH Stockholm – Yrkeshögskola & kompetensutveckling

Vill du gå en utbildning som leder till jobb? Vill du ha möjlighet att knyta värdefulla kontakter i branschen redan under studietiden? Då har du hittat helt rätt! Yrkeshögskolan KYH Stockholm bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom områdena energi, miljö, webb och e-handel....


Läs mer om KYH Stockholm och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Energispecialist Byggnader.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Ja tack
Nej tack

Kontaktuppgifter till KYH Stockholm

KYH Stockholm

Västra Finnbodavägen 4
131 30 Nacka

Tel: 0768852132
Mobil 0768852132
www.kyh.se

Recensioner

          (4)
Nöjd   |   2014-02-13
Jättebra utbildning med bra lärare. Det var många spännande diskussioner på lektionerna, eftersom lärarna kom från branschen, men stor erfarenhet. Jag kan helt klart rekommendera denna utbildning.
          (5)
Studerande   |   2014-01-21
En utbildning som ligger helt rätt i tiden med en bra samverkan mellan näringsliv och skola. Rekommenderas!