Driftingenjör inom Energi, Miljö och Kyla

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun
Sammanfattning
YH-utbildning
Eslöv
Klassrum
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Startdatum: augusti 2023 - Eslöv
Sista ansökan: 2023-05-15

Utbildningens innehåll

  • Byggfysik, konstruktion och miljö, 30 YH-poäng
  • Byggnaders tekniska system Examensarbete 20 YH-poäng
  • Funktioner i byggnaders komfort- kyl- och VVS-system 75 YH-poäng
  • LIA 1 Branschkunskap, 10 YH-poäng
  • LIA 2 Processkyla och arbetsmiljö, 20 YH-poäng
  • LIA 3 Inneklimat och komfort, 20 YH-poäng
  • LIA 4 Konstruktion, Kyl- Frys- och Komfortsystem, 25 Yh-poäng
  • LIA 5 Projektledning och teknisk beskrivning, 25 YH-poäng
  • Mätteknik och Drift, 30 YH-poäng
  • Produktkunskap i komfort- VVS- Kyl- och industrisystem, 75 YH-poäng
  • Teknisk uppdragsledning och de 17 globala målen, Agenda

  2030, 10 YH-poäng

  • Tillämpning av naturvetenskapliga ämnen 60 YH-poäng

   Ändringar i kursplanen kan förekomma.

Om utbildningen

En tvåårig utbildning med teoretisk inriktning som vänder sig till dig som vill arbeta med kyla, VVS och energi.

Utbildningens mål

Utbildningen ska ge dig kunskaper så att du är anställningsbar inom berörda branscher direkt efter examen. Efter genomförd utbildning har du kunskaper inom kyla och VVS så att du självständigt ska kunna konstruera, installera, driftsätta, felsöka och underhålla tekniska system för uppvärmning, kylning och komfort.

Du får kunskaper om hur du energieffektiviserar och miljöanpassar kyltekniska system samt väljer miljöanpassade köldmedier till dessa. Du ska även kunna skapa och leda uppdrag och ta fram beskrivande underlag för upphandling av kyltekniska system.

Efter examen

Som driftingenjör i kyla- och VVSbranschen kan du arbeta som projekt- och uppdragsledare, installatör och installationsledare, konstruktör och projektör, kalkylator, servicetekniker och serviceledare inom kyla, VVS, rör och komfort.

Du kan även arbeta som praktisk konsult inom energieffektivisering av tekniska system för uppvärmning, kylning och avfuktning och praktiskt konsult för miljöanpassning av kyltekniska system.

Arbetsmarknad

Efterfrågan på arbetskraft är stor i hela landet. Inom VVS- och kylbranschen finns ett behov av personer med system- och konstruktionsförståelse, en kompetens som är viktig för att kunna driva anläggningar optimalt, energieffektivt och säkert. Branschen efterfrågar dig som kan arbeta som projektledare inom installation, drift och underhåll, samt konstruktion och utredningar på kyltekniska anläggningar som butiker, köpcentrum, industrier, kontorskomplex, mobila anläggningar, badhus och ishallar.

Studieform och omfattning

Utbildningen bedrivs i bunden form på heltid, vilket innebär att du har skolförlagd tid enligt schema. Undervisningssättet vi använder kallas flippat lärande där förinspelat material lämnas ut kontinuerligt och du som studerande förväntas vara påläst när du kommer till lektion. Övrig tid ägnas åt projektarbete och självstudier.

För mer information om Driftingenjör inom Energi, Miljö och Kyla, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan är öppen 1 februari-15 maj 2023

Sista ansöknings- och kompletteringsdag är 15 maj 2023

Observera att vi endast behandlar kompletta ansökningar.

Med ansökan ska följande handlingar bifogas:
– Kopior av betyg
– Kopior av utbildningsbevis/kursintyg
– Alternativt arbetsgivarintyg eller annat som kan styrka ett åberopande av reell kompetens

Behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svenska eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Urvalsgrunder

Samtliga behöriga sökande genomgår ett särskilt prov.

Examen & Intyg

Efter avklarad utbildning erhåller du en Yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Yrkeshögskolan i Eslöv utvecklar ständigt nya och skräddarsydda yrkeshögskoleutbildningar genom ett nära och mångsidigt samarbete med näringslivet. Företag och organisationer är delaktiga när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. Att...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Eslövs kommun och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Driftingenjör inom Energi, Miljö och Kyla

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Eslövs kommun

Östergatan 15
241 39 Eslöv

Tel: 0413-625 14, vx 0413-620 00
eslov.se

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,3)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Driftingenjör inom Energi, Miljö och Kyla från Yrkeshögskolan i Eslövs kommun, fyll i följande uppgifter: