Yrken inom administration, ekonomi och juridik

Vill du ha en karriär inom administration och ekonomi? Ta reda på mer om vilka yrken som finns, vad de innebär och vilken utbildning som passar.

Det finns många olika yrken inom området ekonomi, administration och juridik och beroende på vilket yrke du är intresserad av varierar också kraven på utbildning.

Det är vanligt att man inom dessa yrken har kontakt med myndigheter, företag, allmänheten och medarbetare. Det är därför viktigt att ha god servicekänsla och att kunna förmedla information, både muntligt och skriftligt. De flesta yrkena inom administration, ekonomi och juridik kräver eftergymnasial utbildning men längden på utbildningen kan variera.


Vad kan man jobba med inom administration och ekonomi?

Administration, ekonomi och juridik är ett brett yrkesområde och arbetsplatsen varierar mycket beroende på vilket yrke du jobbar inom. Du kan jobba som administratör eller ekonom på företag, kommuner och myndigheter. Jurister kan jobba inom rättsväsendet som domare och åklagare, och många myndigheter har egna jurister. Som jurist kan du även jobba på en advokatbyrå eller på företag som exempelvis försäkringsbolag, banker och finansbolag.


Tillbaka till Yrkesguiden


Annonser