Så blir du controller

Som controller spelar du en central roll i företagets ekonomiska planering och rapportering. Det är en attraktiv karriärväg att gå om du vill arbeta med ekonomi, analyser och affärsstrategier! 

En person sitter vid en dator och räknar på miniräknare

Controllers har som arbetsuppgift att analysera information om det ekonomiska resultatet för företaget, göra prognoser och se till att ledningen får en bra bild av det ekonomiska läget för att kunna driva verksamheten. Som controller behöver du oftast en utbildning inom ekonomi på högskola eller universitet som omfattar tre till fem års studier.  

Vad gör en controller?

En controller är en ekonomisk expert som ansvarar för att övervaka och analysera företagets ekonomiska prestation. Rollen innebär att agera rådgivare till ledningen och hjälpa till att fatta välgrundade beslut baserade på ekonomiska data. Controllers har en nyckelposition inom företaget och spelar en viktig roll för att säkerställa företagets lönsamhet och tillväxt.  

Det finns två huvudinriktningar som controller: verksamhetscontroller (business controller) som är mer affärsinriktad eller finansiell controller (accounting controller) som arbetar mer med redovisning och bokslut.  

Vilka arbetsuppgifter har en controller?  

Som controller kan du ha följande arbetsuppgifter: 

 • Budgetering och prognostisering av företagets ekonomi 
 • Analysera och tolka finansiella rapporter och identifiera trender och möjliga risker  
 • Delta i affärsstrategiska diskussioner och bidra med ekonomisk expertis  
 • Utveckla och implementera interna kontrollsystem för att säkerställa korrekt rapportering och överensstämmelse  
 • Utföra lönsamhetsanalyser och kostnadsuppföljning för att identifiera effektiviseringsmöjligheter 
 • Sammanställa och analysera nyckeltal för att utvärdera företagets ekonomiska prestation 

Så utbildar du dig till controller

Som controller behöver du en stark grund inom ekonomi och redovisning samt en förståelse för affärsverksamhet. Om du vill bli controller kan det vara bra att läsa ekonomiprogrammet på gymnasiet innan vidare studier på universitet och högskola. I vissa fall behöver du inte en examen inom ekonomi om du har fått ekonomiska kunskaper på annat sätt.  

Utbildning till controller på universitet och högskola 

För att studera ekonomi på universitet eller högskola behöver du ha godkänt i följande ämnen från gymnasiet:  

 • Grundläggande behörighet 
 • Matematik 3b/3c 
 • Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 

Grundutbildningen till controller är vanligtvis en högskoleutbildning inom ekonomi som omfattar tre till fem års studier vid universitet eller högskola. Efter avslutad kandidatexamen kan du läsa en masterexamen inom företagsekonomi, ekonomistyrning eller motsvarande för att fördjupa dina kunskaper.  

Fler utbildningar för yrken inom ekonomi 

Det är också möjligt att utbilda sig till controller på vissa yrkeshögskolor som erbjuder program inom ekonomi och administration. Det är dock viktigt att dubbelkolla att utbildningen ger den nödvändiga och relevanta kompetensen.  


Egenskaper du behöver som controller

🎓 Pedagogisk förmåga

Som controller är det viktigt att kunna förklara och strukturera den ekonomiska analysen. 

📉 Analytisk förmåga

Du behöver kunna analysera verkligheten bakom händelseförlopp och siffror och utifrån det dra slutsatser om framtiden. 

💬 Kommunikativ förmåga

En controller måste vara en god kommunikatör och kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift. 

🤝 Samarbetsförmåga 

Du måste kunna samarbeta med andra på företaget/verksamheten. 

Vad tjänar en controller? 

Ta reda på genomsnittslönen för en controller, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för controllers 


Källor: arbetsförmedlingen.se, saco.se

Vanliga frågor

 • En controller kan arbeta i alla typer av organisationer. Det kan vara allt från mindre privata företag till globala koncerner eller offentliga verksamheter. 

 • Begreppet controller föddes i USA i slutet av 1800-talet. I Sverige började begreppet användas kring 1970 med syftet att skilja ekonomer som arbetar med styrning från traditionella redovisningsekonomer. 

 • Vilka dina kollegor är beror på din arbetsplats och arbetsgivare, men som controller är det vanligt att arbeta nära redovisningsansvariga och ekonomiassistenter. Du kan även arbeta nära olika chefer i verksamheten, säljare och andra viktiga positioner på företaget. 

 • Som controller har du en roll med mer ansvar och det är därför inte ovanligt att avancera till mer seniora positioner på företaget som till exempel ekonomichef eller till och med vd. Det finns även controllers som väljer att specialisera sig inom specifika delar av verksamheten, exempelvis finansiell kontroll, för att stärka sina chanser att få mer seniora positioner i framtiden. 

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år.

Annonser