Så blir du advokat

Drömmer du om att bli advokat och jobba inom rättssystemet? Här får du en översikt av vad yrket innebär och vilken utbildning du behöver.

Drömmer du om att bli advokat och jobba inom rättssystemet? Att bli advokat är en spännande och ansvarsfull position som kräver både kunskap och engagemang. Vi ger dig en översikt av vad yrket innebär och vilken utbildning du behöver. 

Advokatyrket är en viktig del av rättssystemet och spelar en avgörande roll för att säkerställa rättvisa och rättssäkerhet. Som advokat har du möjlighet att företräda klienter, hjälpa dem med juridisk rådgivning och argumentera för deras rättigheter i domstol.  

Vad gör en advokat? 

En advokat är en juridisk expert som företräder och ger råd till klienter i olika juridiska frågor. Som advokat arbetar du på en advokatbyrå eller juridisk byrå som hjälper privatpersoner, företag och organisationer inom olika juridiska områden. Dessa områden inkluderar bland annat brottmål, affärsjuridik, asylrätt och familjerätt.  

Vilka arbetsuppgifter har en advokat? 

Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna som en advokat utför. 

  • Ge juridisk rådgivning, hjälpa klienter att förstå juridiska frågor och deras rättigheter enligt lagen. 
  • Företräda klienter i domstol och argumenterar för deras fall inför domstol. 
  • Skriva juridiska handlingar, såsom kontrakt och rättsliga handlingar. 
  • Förhandla avtal för att säkerställa att deras klienters intressen skyddas. 
  • Utreda fall, samla bevis och utföra juridisk forskning för att bygga upp klienters fall inför rättegång. 

Så utbildar du dig till advokat 

För att bli advokat i Sverige krävs det att man genomgår utbildningar och vissa strikta krav. Den vanligaste vägen för att bli advokat är att studera på juristprogrammet vid ett universitet. Juristprogrammet är en 4,5-årig utbildning som leder till en juristexamen. Under utbildningen läser du kurser som omfattar olika rättsområden såsom civilrätt, straffrätt, arbetsrätt och europarätt.   

Efter att ha avslutat juristprogrammet krävs det minst 3 års praktisk erfarenhet av att arbeta inom juridisk verksamhet. Därefter måste du som vill bli advokat genomgå en särskild advokatexamen. Advokatexamen är en ettårig utbildning som består av praktisk juridik och ett fördjupningsarbete. 

Det sista steget innan du kan kalla dig för advokat är att bli antagen av Sveriges Advokatsamfund. För att bli antagen skickar du in en ansökan som granskas och bedöms av Advokatsamfundets styrelse. Utöver att uppfylla de formella kraven är det viktigt att ha en stabil ekonomi och visa lämplighet för att bedriva advokatverksamhet innan du kan bli antagen.  

Fler utbildningar för yrken inom juridik  

För att bli antagen till juristprogrammet krävs vanligtvis höga betyg från gymnasiet. För dig som inte uppfyller betygskraven finns det möjlighet att läsa en paralegalutbildning.

En paralegalutbildning är en tvåårig YH-utbildning som ger dig de nödvändiga grundkunskaperna för att arbeta som bland annat kvalificerad paralegal, juridisk assistent och juridisk handläggare. Under utbildningen kommer du läsa kurser inom juridik, kommunikation, ekonomi och engelska samt genomföra en arbetsförlagd LIA som ger dig praktisk erfarenhet. 


Egenskaper du behöver som advokat

🧠 Analytisk förmåga

Advokater måste kunna analysera och utvärdera komplexa juridiska frågor och identifiera relevanta faktorer som kan påverka fallet.  

💡 Problemlösningsförmåga 

Som advokat ställs du ofta inför komplexa juridiska problem och måste kunna hitta innovativa lösningar.  

💬️ Kommunikativ förmåga  

En advokat måste kunna uttrycka sig klart och övertygande i både skriftlig och muntlig form. Det inkluderar att kunna skriva tydliga rättsliga dokument samt att kunna presentera och argumentera inför domstolar eller andra juridiska instanser.  

🤝 Förhandlingsförmåga 

Många juridiska ärenden involverar förhandlingar mellan parterna. En advokat bör vara skicklig på att förhandla. Det kräver förståelse för förhandlingsteknik, taktik och förmågan att uppnå rimliga och fördelaktiga resultat.  

Vad tjänar en advokat?  

Ta reda på genomsnittslönen för en advokat, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.  

Se genomsnittslönen för advokater 


Källor. arbetsförmedlingen.se, saco.se, advokatsamfundet.se 


Annonser