Så blir du redovisningsekonom

Drömmer du om en karriär inom ekonomi och finans? Som redovisningsekonom spelar du en viktig roll i företagets ekonomiska process och bidrar till att säkerställa att siffrorna stämmer. Om du ser dig själv som en självklar del i verksamheters ekonomiska framgång kan redovisningsekonom vara yrket för dig.

ekonomiska grafer på en datorskärm

Redovisningsekonomer är specialister inom ekonomi och bokföring. De arbetar med att registrera, analysera och rapportera företagets ekonomiska transaktioner. Genom att följa bokföringslagar och internationella redovisningsstandarder ser de till att företagets ekonomi hålls i ordning och att rapporterna är korrekta.

Vad gör en redovisningsekonom? 

En redovisningsekonom har en bred uppgiftsprofil och arbetar med olika aspekter av företagets ekonomi. Som redovisningsekonom utför du ditt arbete direkt på det företag som du innehar anställning hos. Redovisningsekonomer arbetar inom arbetsmarknadens samtliga branscher och fattar ekonomiska beslut med fokus på affärsverksamheten.

Vilka arbetsuppgifter har en redovisningsekonom? 

  • Hantera bokföring och löpande redovisning.
  • Upprätta årsredovisningar och rapporter.
  • Kontrollera och analysera ekonomiska transaktioner.
  • Hantera momsredovisning och skattedeklarationer.
  • Delta i budget- och prognosarbete.

Så utbildar du dig till redovisningsekonom

För att bli redovisningsekonom behöver du en eftergymnasial utbildning. Dock kan det vara fördelaktigt om du redan i gymnasiet har läst ekonomiprogrammet. Du som vill utbilda dig till redovisningsekonom kan göra det genom att läsa exempelvis ekonomi eller redovisning på universitet eller högskola.

Utbildning till redovisningsekonom på universitet och högskola 

Det finns flera program som erbjuder inriktning mot redovisning, till exempel ekonomprogrammet eller företagsekonomiprogrammet. Dessa utbildningar ger dig en gedigen grund och kan vara en bra startpunkt för din karriär som redovisningskonsult.

Andra utbildningstyper för att bli redovisningsekonom

Det finns också möjlighet att utbilda sig till redovisningsekonom genom andra utbildningstyper, exempelvis yrkeshögskola, komvux, yrkesutbildningar eller folkhögskolor. Dessa utbildningar är ofta mer praktiskt inriktade och ger dig möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet och knyta viktiga kontakter.


Egenskaper du behöver som redovisningsekonom

🔎 Noggrannhet 

Som redovisningsekonom är det viktigt att vara noggrann och ha öga för detaljer. Du arbetar med siffror och bokföring där små misstag kan få stora konsekvenser. Att vara noggrann och ha en stark kvalitetsmedvetenhet är därför avgörande.

🧠 Analytisk förmåga 

Du kommer att granska och utvärdera företagets ekonomiska ställning och göra prognoser för framtiden. En stark analytisk förmåga hjälper dig att dra slutsatser och fatta välgrundade beslut.

💪 Organisationsförmåga

Att kunna organisera ditt arbete och hålla ordning på deadlines och prioriteringar är viktigt. En strukturerad och organiserad approach hjälper dig att hantera ditt arbete effektivt.

💬️ Kommunikativ förmåga 

Att kunna kommunicera tydligt och effektivt är viktigt för att förklara komplexa ekonomiska frågor och rapportera resultat på ett begripligt sätt.

🤝Affärsmässig förståelse

Att kunna se sambandet mellan ekonomi och verksamhetens mål och strategier hjälper dig att bidra på ett mer kvalitativt sätt.

Vad tjänar en redovisninsekonom? 

Ta reda på genomsnittslönen för en tandläkare, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för redovisningsekonomer 


Källor: arbetsförmedlingen.se, adecco, scb

Vanliga frågor


Annonser