Så blir du jurist

Vill du arbeta med att hjälpa andra samtidigt som du får arbeta med analys och tolkning? Jurist är ett brett, givande yrke med många möjliga specialistområden.

En jurist är expert på analys och på att lösa komplexa såväl som enklare juridiska problem. Som jurist arbetar du också med att tolka lagar och avtal. Det är vanligt för en jurist att arbeta med utredning, förhandlingar och upprättning av kontrakt. Eftersom en av juristernas vanligaste uppgift är att ge stöd i juridiska frågor är det viktigt att en jurist har god kommunikationsförmåga.

Vad gör en jurist?

Som jurist arbetar du i en rådgivande roll med lagar och regler inom olika juridiska områden. Din uppgift är alltså att både ge råd och att kunna vara expert inom frågor som rör till exempel lagar och avtal. Det finns flera olika arbetsområden, branscher och specialiseringar för dig som jurist.

Du som jurist kan välja att arbeta med rättshjälp vilket innebär att du ger juridisk rådgivning till privatpersoner och företag som behöver stöd. Du kan även välja att arbeta inom företagsjuridik där din uppgift är att ge företaget råd om företagsstrategier, upprätta avtal och hantera andra juridiska frågor som rör affärsverksamheten. Du kan också välja att arbeta inom offentlig sektor, vilket innebär att du är inblandad i lagstiftningsprocesser, i tolkning av lagar och regler samt som juridisk rådgivare till statliga organ. Som jurist kan du ha flera olika yrkesroller under ditt arbetsliv. 

Vilka arbetsuppgifter har en jurist?

Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på arbetsplats och specialisering men vanligt förekommande arbetsuppgifter är:

  • Forskning och analys av juridiska frågor
  • Upprättande och granskning av juridiska dokument som till exempel avtal och förordningar
  • Juridisk rådgivning och konsultation
  • Företrädande av klienter i rättsliga processer
  • Utredning av juridiska ärenden och bevisföring

Så utbildar du dig till jurist

För att bli jurist krävs det en universitets- eller högskoleutbildning inom juridik. Det finns olika vägar att gå beroende på vad du har för studieambitioner och mål.

Utbildning till jurist på universitet och högskola

Den vanligaste vägen till att bli jurist är att genomföra en juristutbildning vid ett universitet eller högskola. Juristprogrammet leder till en juristexamen och ger dig en gedigen grund inom juridikens olika områden. Juristprogrammet är 270 högskolepoäng eller 4,5 års heltidsstudier.

Under utbildningen till jurist kommer du att lära dig om bland annat svensk rätt, EU-rätt, privat- och offentligrätt samt skiljeförfaranden. För att bli antagen till en juristutbildning krävs det vanligtvis att man har läst samhällsvetenskapliga ämnen på gymnasiet och haft godkända betyg i dessa ämnen.

Det finns även andra juridiska utbildningsprogram där du kan få kandidatexamen för att sedan fortsätta på avancerad nivå för en masterexamen. Här kan du välja huvudämnen som till exempel rättsvetenskap och affärsjuridik.

Fler utbildningar för yrken inom juridik

Det finns även möjlighet att läsa olika juristutbildningar på yrkeshögskola eller komvux. Dessa utbildningar är kortare än en universitetsutbildning, men ger en specifik kompetens inom ett visst juridiskt område. Du kan till exempel läsa till juridisk assistent eller juridisk sekreterare, vilket ger en inblick i juridiska processer och arbetssätt.


Egenskaper du behöver som jurist

💬️ Kommunikativ förmåga

Som jurist måste kunna förklara och kommunicera juridiska frågor och processer på ett lättförståeligt sätt.

🧠 Analytisk förmåga

Det är viktigt att du har förmågan att analysera och att du kan dra slutsatser utifrån lagar och regler för att hitta lösningar på komplexa problem.

📘 Förmåga att följa regler och instruktioner

Det är viktigt att du har goda kunskaper inom det rättsliga systemet och att du kan tillämpa de kunskaperna i ditt arbete.

🤝 Samarbetsförmåga

Det kan vara bra för dig som jurist om du har enkelt att samarbeta med andra för att på ett smidigt sätt kunna hitta lösningar.  

Vad tjänar en jurist? 

Ta reda på genomsnittslönen för en jurist, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för jurist

Källor: arbetsformedlingen.se, saco.se, antagning.se

Vanliga frågor

  • En jurist arbetar med att analysera och lösa juridiska problem samt tolka olika lagar och avtal. Som jurist kan du arbeta inom många olika juridiska områden och du kan ha flera varierande yrkesroller under ditt arbetsliv.

  • Jurist blir du genom att läsa juristprogrammet på universitet eller högskola. Programmet är på 270 högskolepoäng vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Det finns även andra juridiska utbildningsprogram som du kan läsa för att få en kandidatexamen på 180 högskolepoäng.

  • En advokat är jurist i grunden. Skillnaden på en jurist och advokat är att en advokat har, utöver sin utbildning, praktiserat juridik på en kvalificerad verksamhet i minst tre år. En advokat måste också genomföra en advokatutbildning samt bli antagen som ledamot i Advokatsamfundet.

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna.

Annonser