Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Karolinska institutet, i Huddinge
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Huddinge

Om utbildningen

Programmet riktar sig till dig som har tandläkarexamen från tredje land och som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation. Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng). Efter slutförd utbildning har du de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar både teoretiska studier, främst i odontologiska och medicinska ämnen, och en stor del färdighetsträning inom både vuxentandvård och barn- och ungdomstandvård. Dessutom ingår ett skriftligt självständigt arbete med vetenskaplig koppling. Den prekliniska färdighetsträningen är koncentrerad till termin 1 och ges på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. Den kliniska färdighetsträningen med patient är koncentrerad till termin 2 och ges som verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Folktandvården Dalarna. Läs om antagningsprocessen här.

Så ansöker du

Tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov eller minst en avslutad fyraårig utbildning samt ett års dokumenterad klinisk verksamhet. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Ingen examen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights