Visa studentum.se som: Mobil

Alternativt urval - Tandläkarprogrammet

så kommer in på tandläkarutbildningen

Bli tandläkare utan högsta betyg

Vill du bli tandläkare men saknar tillräckliga betyg? Låt inte betygen stoppa dig, det kan finnas en lösning! Alternativt urval är en tredje antagningsmetod som kan ta dig till din drömutbildning.

Att komma in på tandläkarprogrammet kan kännas svårt, men höga betyg är inte allt om du vill bli tandläkare. Det finns en tredje urvalsgrupp som kan vara räddningen - alternativt urval. Hur alternativt urval ser ut kan variera mellan olika skolor. Nedan kan du läsa mer om vilka skolor som har alternativt urval och hur det ser ut på just den skolan.

bli tandläkare utan högsta betygKarolinska institutet

Alternativt urval står för 50 % av platserna till tandläkarprogrammet på KI. Det finns alltså goda möjligheter för dig att bli antagen via alternativt urval, TAPIL. Det alternativa urvalet sker i två olika steg och bygger på den sökandes motivation och lämplighet.

Steg 1: Levnadsbeskrivning och uppsats

Samtliga sökande till TAPIL kallas för att skriva både en levnadsbeskrivning (30 minuter) och en uppsats (60 minuter). Levnadsbeskrivningen ska bland annat beskriva den sökandes centrala händelser i livet, från barndom till nutid, på ett kortfattat sätt berätta om sig själv och sina studieval, vilka mål den sökande har och har haft. Bedömningen av levnadsbeskrivningen görs för att få en uppfattning om den sökandes mognad, målmedvetenhet samt om den sökande har realistiska förväntningar på utbildningen.

Uppsatsen ska behandla ett av tre bestämda ämnen inom följande teman: aktuella händelser i samhället, aktuella medicinska ämnen och aktuella odontologiska företeelser. Vilka ämnen som finns att skriva om meddelas vid skrivningstillfället. Uppsatsen bedöms på den sökandes förmåga att behandla ämnet och analytisk samt språklig förmåga. Denna del ligger till grund för den rangordning som är underlag för vilka som kallas till steg 2. Omkring 110-13+ sökande går vidare till steg 2 med intervjuer.   
    

Steg 2: Intervjuer  

Varje sökande genomgår två intervjuer som är cirka 30 minuter vardera. Intervjuerna genomförs enskilt mellan den sökande och en ledamot i urvalskommittén. Den sökande bedöms under intervjuerna utifrån fyra huvudområden: motivation för utbildningen, kapacitet (drivkraft, tålamod och intellektuell rörlighet), social och kommunikativ förmåga och relevanta personliga egenskaper (empati, ansvarstagande, självkännedom). Den sökande blir tilldelad ett meritvärde och meddelas det och sitt urvalsresultat på antagning.se.Så ansöker du till tandläkarprogrammet via alternativt urval

1. Ansök till tandläkarprogrammet som vanligt via antagning.se

2. Gör en separat anmälan till det alternativa urvalet på antagning.se

3. Sökande blir kallad till att skriva en levnadsbeskrivning och uppsats

4. Genomförande av intervjuer

5. Sökande blir tilldelad ett meritvärde och urvalsresultat på antagning.se

Läs mer om skolan här


Kontakt till antagningen vid KI
E-post: antagning@ki.se 
Telefon: 08 524 862 50
Till deras hemsidaTillbaka till alternativt urval

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se