Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Visar 1-20 av 76 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-20 av 76 träffar
1
2
3
4

Är du utbildad sjuksköterska, men vill fördjupa dina kunskaper inom ett specifikt område? Då kan en utbildning till specialistsjuksköterska på distans vara nästa steg för dig! Enligt Vårdförbundet är det i dag brist på specialistutbildade sjuksköterskor, vilket innebär att det finns stora jobbmöjligheter för dig som vill vidareutbilda dig. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor är störst inom den högspecialiserade vården, slutenvården, psykiatrin, primärvården och äldrevården.

Vad gör en specialistsjuksköterska? 

Sjuksköterskor som har en specialistsjuksköterskeexamen från universitet eller högskola i Sverige får kalla sig specialistsjuksköterska med inriktning mot ett särskilt område. Som specialistsjuksköterska ansvarar du för att identifiera områden som behöver förbättras, säkerställer en god kvalitet i omvården och förbättrar vårdens säkerhet. Du har kunskaper om evidens, forskningsmetoder och utvärderingsinstrument med inriktning mot ditt specifika vårdområde.  

Specialistsjuksköterskor kan arbeta inom flera olika verksamhetsområden och vårdformer vilket gör att arbetsuppgifterna kan skilja sig åt. Det finns elva olika fasta program som du kan välja att specialisera dig mot:  

 • Ambulanssjukvård  
 • Anestesi  
 • Distriktssköterska  
 • Intensivvård  
 • Medicin  
 • Kirurgi 
 • Onkologi 
 • Operation 
 • Psykiatri 
 • Äldrevård 
 • Öppen hälso- och sjukvård för barn 

Varje lärosäte kan själv bestämma inriktning för ett tolfte program, till exempel specialistutbildningar inom hjärtsjukvård och diabetes.

Behörighet till specialistsjuksköterskeutbildning

Generellt sett behöver du uppfylla följande behörighetskrav för att kunna ansöka till en utbildning mot specialistsjuksköterska:

 • Grundläggande behörighet mot studier på universitet och högskola 
 • Sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng (inklusive ett avslutat examensarbete på 15 högskolepoäng)  
 • Svensk legitimation som sjuksköterska utfärdat av Socialstyrelsen 
 • Minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska 

Bli specialistsjuksköterska på distans

Utbildningen till specialistsjuksköterska på avancerad högskolenivå omfattar 60–75 högskolepoäng. En utbildning på distans innebär att större delen av utbildningen sker online, med undantag för eventuella obligatoriska träffar på campus och verksamhetsförlagt arbete, VFU.  

Efter avklarad utbildning har du en magisterexamen och specialistsjuksköterskeexamen.  

Få lön under din studietid genom en utbildningsanställning

Utbildningen till specialistsjuksköterska är studiemedelsberättigad, men flera landsting har infört Vårdförbundets modell för betald specialistutbildning, så kallad AST. AST innebär att du har en utbildningsanställning med full lön och kollektivavtal under dina studier till specialistsjuksköterska. Om du är sjuksköterska och vill specialistutbilda dig och din arbetsgivare erbjuder AST söker du dels en utbildningsanställning hos arbetsgivaren samtidigt som du söker till specialistutbildningen vid en högskola/universitet. När du har blivit antagen till specialistutbildningen får du en utbildningsanställning.

Källa: vårdförbundet.se

Jämför dina favoriter