Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterska - intensivvård

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-04-15
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-04-15

Om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård på Karlstads universitet genomförs som en hybridutbildning som innebär att undervisning och examinationer kan ske både på distans och på campus.Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du självständigt för avancerad omvårdnad av patienter i alla åldrar med hotande eller manifest svikt i olika organ. Under utbildningen inhämtar du teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i omvårdnad och medicinsk vetenskap. Som intensivvårdssjuksköterska kommer du utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kunna göra adekvata bedömningar och planera vården av komplext sjuka patienters fysiska samt psykiska tillstånd samt självständigt initiera, utföra samt utvärdera specifika undersökningar och omvårdnadshandlingar där även vård i livets slutskede och stöd till närstående ingår. Som intensivvårdssjuksköterska har du en arbetsledande roll. I arbetet ingår även handledning samt verksamhetsutveckling. Arbetet är både utmanade och ansvarsfullt och ställer krav på handlingsberedskap i akuta situationer. Som intensivvårdssjuksköterska kommer du också att hantera avancerad högteknologisk utrustning och medicinering, parallellt med omvårdnad. Med hjälp av yrkeserfarna lärare vägleds du till fördjupade yrkeskunskaper inför din kommande yrkesroll.Det är viktigt att du till ansökan laddar upp de intyg som styrker dina meriter, se behörighetskraven. Fria sökord: specialistsjuksköterska, intensivvård, omvårdnad, IVA, sjuksköt, intensivvårdssjuksköterska

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller kandidatexamen (varav 15 hp examensarbete) i omvårdnad, eller motsvarande. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande 12 månader heltid. Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6/A. Motsvarande bedömning kan göras.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights