Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Inga recensioner än

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

Högskolan Dalarna

Vår utbildning erbjuder kurser som belyser folkhälsa och folkhälsoarbete, hälso- och omvårdnadsarbete för alla åldrar, evidensbaserad vård, ledarskap samt farmakologi och sjukdomslära.

Att studera vid Högskolan Dalarna innebär ett flexibelt lärande med studier förlagda såväl på högskolan som via digitala verktyg. Nätbaserade studier innebär att mycket av undervisningen sker bland annat med hjälp av lärplattform, föreläsningar på nätet och e-post. Vissa delar av utbildningen sker på Campus Falun. Utbildningen bedrivs utifrån ett problemorienterat lärande med varierande arbetsformer som föreläsningar, seminarier samt egna studier.

Kontakt med arbetslivet

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sker i huvudsak i Dalarnas län, men möjlighet finns till VFU på hemorten om VFU-placering kan tillhandahållas och tillfredställande handledarkompetens kan tillgodoses.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

VFU genomförs under termin 2 av utbildningen och omfattar sammanlagt 12 veckor (v. 7-12 samt v. 17-22). VFU sker i huvudsak i Dalarnas län där hela Dalarna är vårt utbildningsområde. Möjlighet till VFU i annat län finns om VFU kan tillhandahållas samt att en handledare med rätt kompetens tillgodoses. Kan inte VFU-plats i annat län tillhandahållas erbjuds studenten en VFU-plats inom Dalarnas län.

Alla VFU-platser i högskolans avtalsområde tas fram av regionen och kommunernas samordnare tillsammans med högskolans samordnare. Det är därmed inte möjligt att ordna egna VFU-platser inom eller utom avtalsområdet Dalarna.

Undantag från ovanstående är VFU plats inom elevhälsa/skolhälsovård där studenten själv gör förfrågan hos elevhälsoverksamhet (en hospiteringsvecka under perioden v. 7-12). Studenten väljer själv huruvida hen vill söka placering inom grundskola eller gymnasium.

Observera att du inte ska ha personlig anknytning till verksamheterna där du gör VFU, exempelvis att ha barn listade där eller arbeta där själv.

Information om Covid-19-vaccination inför VFU i vårdutbildningar

Region Dalarnas krav på uppvisande av vaccinationsbevis vid nyanställning, erbjudande om uppdrag eller praktik har upphävts. Vi vill göra dig uppmärksam att ett flertal kommuner och vissa privata aktörer fortfarande ställer krav att vårdpersonal med patientkontakt ska vara vaccinerad mot COVID-19. Detta krav gäller även studenter i VFU. Är du inte vaccinerad (oavsett personlig eller medicinsk anledning) med det antal doser som kommunen eller den privata aktören kräver, finns för tillfället ingen VFU-plats att erbjuda i just den kommunen eller hos den privata aktören så länge vaccinationskrav kvarstår hos huvudmännen.

Utdrag ur belastningsregistret

Inom Region Dalarna och ett flertal kommuner ställs nu krav på att vårdpersonal som har patientkontakt ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Samma krav gäller för studenter som genomför VFU. Det kan innebära att du som inte kan uppvisa ett utdrag från belastningsregistret inte heller ges tillåtelse av dessa aktörer att genomföra din VFU. Högskolan Dalarna kan därmed inte garantera att du kan genomföra din VFU i enlighet med kursplanens krav om du inte kan uppvisa registerutdraget.

För mer information om Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2023

  • Distans
  • Distans

Efter studierna

Som distriktssköterska kan du arbeta med telefonrådgivning, barnhälsovård, skolhälsovård, hälso- och sjukvård till vuxna och äldre inom hemsjukvård och på egen mottagning samt medverka vid vård i livets slutskede. Distriktssköterskan utför undersökningar och behandlingar utifrån självständiga bedömningar och innehar även förskrivningsrätt för vissa läkemedel och hjälpmedel. En viktig del av arbetet är att förebygga ohälsa och arbeta hälsofrämjande med rådgivande och stödjande samtal kring levnadsvanor såsom rökning, alkohol, fysisk aktivitet och kost.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för distriktssköterskor bedöms vara god då bland annat stora pensionsavgångar är förestående. Med det breda verksamhetsfält som den svenska distriktssköterskan har finns även goda möjligheter att arbeta internationellt.

Examen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna ta ut en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska samt en filosofie magisterexamen med huvudområde omvårdnad.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen, Magisterexamen

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Högskolan Dalarna
Högskolegatan 2
791 31 Falun

Välkommen till Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har 14 000 studenter och 820 anställda. Ungefär 11 000 studenter vid lärosätet studerar nätbaserat på distans. Högskolan Dalarna ligger i framkant gällande studier på distans och nätbaserad undervisning. Högskolan Dalarna har ett brett utbildningsutbud både på grundnivå och...

Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Highlights