Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Civilingenjörsutbildning i lantmäteri

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Som civilingenjör i lantmäteri blir du en del av samhällsbyggandet med fokus på ett effektivt och hållbart användande av markområden och byggnader. Utbildningen ger dig en helhetssyn på hållbart samhällsbyggande utifrån både ett tekniskt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Du får lika delar teknisk, juridisk och ekonomisk kunskap. Lantmäteri handlar om indelning och utveckling av mark. All mark är indelad i fastigheter: en del är tomter med hus, andra kan bestå av jordbruk eller skogsmark. Mark är en begränsad resurs som måste användas både effektivt och hållbart. Inom samhällsbyggandet är frågor om markens användning och byggandets villkor centrala.

Som civilingenjör i lantmäteri ser du markanvändning och fastigheter ur ett helhetsperspektiv. Lantmäteri sammanför central ingenjörskunskap inom teknik med kunskap inom juridik och ekonomi. Dessa tre starka kunskapsdelar skapar en viktig kompetens inom samhällsbyggnad, då alla delar är centrala för olika sorters projekt. Du lär dig hur lagar styr planering och användning av mark och byggande, både i urban miljö och på landsbygden. Centralt i utbildningen är att förstå det ekonomiska perspektivet på samhällsbyggandet, både ur fastighetsägarnas och samhällets perspektiv.

Användning av digitala metoder inom samhällsbyggandet, med tyngdpunkt på geografiska informationssystem, är ytterligare en central del i utbildningen. Du tränas i allt från att samla in, hantera och analysera stora mängder av information och geografisk data, till att arbeta med simuleringar och problemlösning i digitala kopior av städer.

Beslut som ingenjörer inom lantmäteri är med och tar är vägvisande för ett områdes fortsatta utveckling. Du får en viktig roll i samhällsbygget, och är med och sätter en initial agenda för ett områdes nutid och framtid. Vad är i realiteten genomförbart? Och - inte minst - på vilken plats ska det göras?

I den senare delen av utbildningen kan du specialisera dig inom områdena geografisk informationsteknik, fastighetsekonomi eller fastighetsrätt. Oavsett specialisering får du en grund inom teknik, ekonomi och juridik - en efterfrågad och attraktiv kombination på arbetsmarknaden.

Karriär och arbetsmarknad

Efter examen kan du arbeta på många olika platser. Bland annat på den statliga myndigheten Lantmäteriet, i kommuner, på konsultbolag, på fastighetsföretag eller inom intresseorganisationer.

Exempel på framtida arbetsuppgifter är många. Från att samla in och analysera geografiska data, till frågor som rör ekonomi och juridik kring mark och fastigheter. Du kan t ex arbeta med samhällsplanering, fastighetsbildning, fastighetsvärdering och geografisk informationsteknik.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till - och skapa nya lösningar för - en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Utbildningen, som är den enda i sitt slag i Sverige, har fokus på fastigheter. All mark i Sverige är indelad i fastigheter. En fastighet kan bestå av exempelvis byggnader, industrier, skog eller vatten.

Ämnena är konkreta, vilket ger ett verklighetsnära perspektiv. I utbildningen kombineras fastighetsekonomi och fastighetsrätt med geografisk informationsteknik, samhällsplanering och byggämnen, samt grundläggande civilingenjörsämnen såsom matematik, statistik och programmering. Du gör ekonomiska analyser, lär dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och markanvändning.

Vidare studerar du tekniska förutsättningar för byggande och förvaltning av byggnader. Du lär dig utföra geodetiska mätningar, programmera, utveckla och använda databaser, samt att arbeta med geografiska informationssystem (GIS).

Det ingår många praktiska moment. Du kommer t ex att få göra ekonomiska analyser, lära dig om rättigheter i fastigheter, samhällets regler för byggande och om markanvändning samt analysera geografiska data.

http://www.l.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights