Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Psykoterapeutprogrammet - inriktning Psykodynamisk relationell terapi

Linköpings universitet, i Linköping
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Linköping

Om utbildningen

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi. Studierna på psykoterapeututbildningen är inriktade på endera kognitiv beteendeterapi eller psykodynamisk relationell terapi. Utbildningen omfattar en fördjupning i psykoterapeutisk teori och psykoterapeutiska metoder. En central del av utbildningen är klinisk handledning på eget patientarbete. Utbildningen har en nära koppling till pågående psykoterapiforskning vid institutionen. Parallellt med studierna ska studenten vara yrkesverksam med psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning i psykoterapi på avancerad nivå och vänder sig till dig som redan har en akademisk utbildning i ett människovårdande yrke och som har en grundläggande utbildning i psykoterapi. Efter utbildningen Utbildningen leder till psykoterapeutexamen. Efter examen kan den studerande ansöka om legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen.

Så ansöker du

Avlagd psykologexamen (1982 års studieordning eller senare bestämmelser) eller Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri eller Socionomexamen samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare) eller motsvarande akademisk examen 180 hp inklusive examensarbete på fördjupningsnivå 15 hp, samt Grundläggande psykoterapiutbildning 45 hp, inklusive utbildningshandledning i psykoterapi hos handledarkompetent legitimerad psykoterapeut (60 timmar individuell handledning eller 120 timmar handledning i grupp om max 4 deltagare) Alla sökande ska även: Ha arbetat minst två år med psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter det datum samtliga ovannämnda krav har uppfyllts. Arbetslivserfarenheten ska tydligt styrkas med tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren där det framgår att den sökande haft psykoterapeutiska arbetsuppgifter. Ha genomgått egenterapi hos legitimerad psykoterapeut med minst 25 timmar individuellt eller motsvarande (antingen inom ramen för ovannämnda utbildningar eller på annat sätt). Ha godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet för grundnivå. Ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under hela utbildningstiden samt ha möjlighet att rekrytera individualpatienter från arbetsplatsen. Intyg krävs från arbetsplatsen om att arbetsgivaren behåller det övergripande vård- och/eller behandlingsansvaret för patienterna samt att om arbetsplatsen inte kan erbjuda den bredd av problematik som utbildningen kräver, så ska den anställde ges möjlighet att bedriva psykoterapi med patient från en annan verksamhet.

Examen & Intyg

Psykoterapeutexamen
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten med 27 000 studenter, 4 000 anställda och över 120 utbildningsprogram. Linköpings universitet har utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap, medicin och vård, utbildningsvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap och humaniora. Linköpings universitets...

Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar.

Highlights