Visa studentum.se som: Mobil

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

Karolinska institutet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
Klassrum
60 hp
Heltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Stockholm
Höst 2022

Stockholm
Vår 2023

Om utbildningen

Som operationssjuksköterska arbetar du självständigt inom en högteknologisk operationsverksamhet. I arbetet ingår att samordna och leda arbetet i operationssalen, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt bedriva omvårdnad som tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom det kirurgiska ingreppet eller interventionen. Det innebär ansvar för aseptik, sterilitet, och instrumentering, undervisning och handledning samt verksamhetsutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde. Programmet är en helfartsutbildning. Studierna bedrivs mestadels via en digital lärplattform. Det kräver grundläggande datorkunskap, tillgång till dator samt goda kunskaper i engelska. Det ingår cirka 2-6 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Dessa träffar är förlagda till Stockholm, i huvudsak Södersjukhuset. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom Region stockholm ingår i utbildningen.Som operationssjuksköterska kan du arbeta inom olika kirurgiska specialiteter vid planerad och akutkirurgi med höga krav på handlingsberedskap, snabba beslut och problemlösningsförmåga.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Karolinska institutet

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00
Fax 08-31 11 01