Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård

Karolinska institutet, i Stockholm
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+3 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+3 starter)
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

Välj mellan 3 startdatum

Vår 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Vår 2025

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Som operationssjuksköterska arbetar du självständigt inom en högteknologisk operationsverksamhet. I arbetet ingår att samordna och leda arbetet i operationssalen, arbeta preventivt och hälsomedvetet samt bedriva omvårdnad som tillgodoser patientens välbefinnande och säkerhet genom det kirurgiska ingreppet eller interventionen. Det innebär ansvar för aseptik, sterilitet, och instrumentering, undervisning och handledning samt verksamhetsutveckling inom operationssjuksköterskans kompetensområde.

Programmet är en helfartsutbildning. Studierna bedrivs mestadels via en digital lärplattform. Det kräver grundläggande datorkunskap, tillgång till dator samt goda kunskaper i engelska. Det ingår cirka 2-6 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Dessa träffar är förlagda till Stockholm, i huvudsak Södersjukhuset. Verksamhetsförlagd utbildning (praktik) inom Region stockholm ingår i utbildningen.

Som operationssjuksköterska kan du arbeta inom olika kirurgiska specialiteter vid planerad och akutkirurgi med höga krav på handlingsberedskap, snabba beslut och problemlösningsförmåga.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights