Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Psykoterapeutprogrammet - inriktning specialist i klinisk psykologi

Karolinska institutet, i Stockholm
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Stockholm

Om utbildningen

Psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som legitimerad psykolog, läkare, socionom eller motsvarande och leder till psykoterapeutexamen.

Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och upplevelsebaserad inlärning genom till exempel verkstäder, seminarier och färdighetsträning kombinerat med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och har två inriktningar; inriktning specialist i klinisk psykologi (endast för legitimerade psykologer) och inriktning kognitiv beteendeterapi (för övriga).

Utbildningen förutsätter halvtidsstudier, av vilket stora delar utgörs av schemalagd undervisning i Stockholm. Förutom på specialistinriktningens år 1, sker all verksamhetsförlagd utbildning inom Region Stockholm.

Här hittar du CSN information om omställningsstudiestöd

Så ansöker du

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi. Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Psykoterapeutexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights