Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska

Karolinska institutet, i Huddinge (+1 orter)
Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+6 starter)
Utbildningsform
Klassrum, Distans
Antagningshistorik
Längd
75 hp
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 (+6 starter)
Utbildningsform
Klassrum, Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

Välj mellan 6 startdatum

Vår 2024

 • Klassrum
 • Huddinge

Höst 2024

 • Klassrum
 • Huddinge

Vår 2025

 • Klassrum
 • Huddinge

Vår 2024

 • Distans
 • Distans

Höst 2024

 • Distans
 • Distans

Vår 2025

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Som distriktsjuksköterska arbetar du med och ansvarar för god omvårdnad vid olika sjukdomstillstånd, att främja hälsa i alla åldrar, förebygga sjukdomar samt att uppmärksamma och förebygga hälsorisker i individers närmiljö och i samhället. Arbetet som distriktssköterska sker både självständigt och i samverkan med andra professioner. Programmet ger dig kompetens inom omvårdnad och folkhälsoarbete på hälso- och sjukvårdens första vårdnivå. Det innebär att du möter individer och familjer i deras vardagsmiljö.

Undervisningen bedrivs enligt ett problemorienterat arbetssätt och innehåller grupparbeten, föreläsningar, seminarier, färdighetsträning i patientnära situationer vid verksamhetsförlagd utbildning (praktik). I utbildningen ingår cirka 3-4 obligatoriska, fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. därutöver arbetar du enskilt eller i grupp. Programmet innehåller verksamhetsförlagd utbildningen (20 veckor på halvfart) inom distriktssköterskans verksamhetsområden.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights