Visa studentum.se som: Mobil

karolinskaKarolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.

Karolinska Institutet har många spännande utbildningar som leder till jobb inom vård och hälsa, tandvård och medicin. Det är en fascinerande studiemiljö. Här bedrivs utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. KI:s studenter, lärare och forskare har alla samma mål; att bidra till att förbättra människors hälsa. Den inställningen skapar ett kreativt och öppet arbetsklimat, där du som student har stora möjligheter att vara med och påverka utformningen av din utbildning.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

Studiemiljön på Karolinska Institutet är internationell. KI har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen och många av KI:s studenter genomför en del av sin utbildning utomlands. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Välkommen till Karolinska Institutet! Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.


Utbildningar - Karolinska Institutet

Universitets- & högskoleutbildning
Vård / Omsorg Ort
Läkarprogrammet Solna
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapeutprogrammet Huddinge
Vård / Omsorg
Fysioterapeutprogrammet Huddinge
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Sjuksköterskeprogrammet Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Data / IT
Informationsteknik / Informationsdesign
Masterprogrammet i hälsoinformatik Solna
Ekonomi
Företagsekonomi
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Solna
Hälsa / Friskvård / Skönhet
Magisterprogrammet i global hälsa Solna
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap Huddinge
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Folkhälsoepidemiologi Solna
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap - inriktning Hälsofrämjande arbete och prevention Solna
Medicin / Farmaci
Biomedicin
Masterprogrammet i biomedicin Solna
Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna Solna
Naturvetenskap
Biologi
Masterprogrammet i toxikologi Solna
Undervisning / Pedagogik
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans
Vård / Omsorg
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - intensivvård Huddinge
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - operationssjukvård Stockholm
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans
Specialistsjuksköterska
Barnmorskeprogrammet Solna
Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Solna
Vårdadministratör
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Solna

Visa alla

Beskrivning och boende

Kontaktuppgifter till Karolinska Institutet

Karolinska Institutet

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00


Recensioner

Liliana Andersson
(5)
Ändring av äldreomsorgen är viktig,hjälp potential är mycket stor. Hälsa är del orsaken till förändringar i fysiska och psykiska. Till exempel alfa och omega växa en cell och en cell sluta. För mig hälsa är en mycket bred utveckling.
BMA
(5)
En riktigt bra utbildning som hela tiden utvecklas till det bättre, studenterna har en bra sammanhållning både inom och mellan årskurserna. Undervisningen är i toppkvalité. Förutom att det ger goda möjligheter till jobb direkt efter examen är det också en bra grund för fortsatta studier.
Recensioner
Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.