Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i psykologi med inriktning framtid och global överlevnad

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Vi står inför många utmaningar i dagens samhälle. Att leva hållbart är nödvändigt för vår överlevnad. Genom Agenda 2030 har världens ledare satt globala mål för en hållbar utveckling. Men en hållbar utveckling handlar inte enbart om yttre förändringar utan även om en inre omställning. Där kommer psykologin som ämne in. Hur kan vi genom psykologin förstå hur människor påverkas, reagerar, tänker och känner om de utmaningar vi ställs inför? Hur kan vi arbeta konstruktivt för att bemöta globala utmaningar i en komplex värld? Hur kan vi genomföra nödvändiga beteendeförändringar? Hur för vi rationella diskussioner om klimatet? Hur kan vi lära oss om hur viktig naturen är för människors hälsa? Välkommen att söka magisterprogrammet i psykologi inriktning framtid och global överlevnad. Programmet förbereder dig för utbildning på forskarnivå och för kvalificerade arbeten inom olika verksamheter som behöver ett psykologiskt fokus, som till exempel utrednings- och planeringsarbete, analyser av samhällsbehov, kris- och katastrofberedskap, råvaru- och livsmedelsförsörjning. I programmets kurser förmedlas vikten av hållbar utveckling och jämställdhet speciellt i momenten om inre motivation, utveckling och förändringsberedskap. Tänkbara arbetsgivare är kommuner, länsstyrelser, forskningsinstitutioner, myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), civilförsvar och försvarsmakt, samt även privata företag, ideella föreningar och välgörenhetsorganisationer. Fria sökord:

Så ansöker du

Kandidatexamen på grundnivå omfattande minst 180 hp varav 90 hp i psykologi inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp eller motsvarande utbildning.Gymnasiets svenska kurs 3 eller B och gymnasiets engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights