Delta i vår undersökning om utbildning och tävla om ett presentkort värt 300 kr på Filmstaden 📽️🍿

Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Vår 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Vår 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Förhöjd studietakt 125 %. Programmet läses från januari till december.Regeringen gav 2021, bland annat Karlstads universitet, i uppdrag att under perioden 2022-2024 anordna kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Inför antagningen till Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade vt 2023 kommer vi enbart bedöma om de sökande uppfyller kraven för ett undervisningsämne innan urvalet. Vi kommer dela in de sökande i fem olika urvalsgrupper; Biologi, Fysik, Kemi, Matematik och Teknik. Vi kommer efter urvalet att granska ett ev. andraämne för de som blivit antagna. Placeringen i urvalsgrupper kommer utgå från följande:Biologi: Sökanden med behörighet i biologi och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet biologi.Fysik: Sökanden med behörighet i fysik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet fysik.Kemi: Sökanden med behörighet i kemi och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet kemi.Matematik: Sökanden med behörighet i matematik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet matematik.Teknik: Sökanden med behörighet i teknik och en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen som avser ämnesdidaktik eller ett ämne som helt eller huvudsakligen kan hänföras till undervisningsämnet teknik. Fria sökord: ämnesdidaktik, lärarutbildning, KPU, forskarutbildade, kompletterande pedagogisk utbildning, ämneslärare,

Så ansöker du

För antagning till Kompletterande pedagogisk utbildning för personer som har en examen på forskarnivå krävs, förutom grundläggande behörighet, särskild behörighet, Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6, samt en examen på forskarnivå eller motsvarande utländsk examen ochför ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 -ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i grundskolans årskurs 7-9 som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng, två ämnen 90+60 eller tre ämnen 90+45+45 högskolepoäng (för svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 90 högskolepoäng), för ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan -ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne i gymnasieskolan som motsvarar ämnesstudier om minst 120 högskolepoäng, eller två ämnen om minst 120+90 högskolepoäng (för ämnena svenska, samhällskunskap och musik gäller alltid 120 hp)För den särskilda behörigheten krävs också minst ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng.

Examen & Intyg

Ämneslärarexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights