Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
Heltid/deltid
CSN-berättigad
Svenska

Videoreportage

Samhällsanalysprogrammet

Ett nytt program som fokuserar på globala samhällsfrågor och hållbarhetsutmaningar. Teman kring aktuella ämnen såsom urbanisering, migration och resursfördelning löper som en röd tråd genom programmet.

Mål

Programmet ger dig förmågan att förstå och arbeta med samhällsfrågor på såväl global som lokal nivå. Du kommer att lära dig att analysera samhälleliga förändringsprocesser och hållbarhetsutmaningar genom att studera exempelvis regional analys, näringslivshistoria, fysisk planering, miljöhistoria, nationalekonomi, innovation och entreprenörskap. Du kommer också att lära dig hantera både kvantitativa och kvalitativa analysverktyg samt att kunna kommunicera dina resultat.

Det här kan du arbeta med

Efter avslutat program kan du söka olika typer av jobb där det ingår kvalificerat utrednings-, utvecklings- och påverkansarbete. Det innebär att du jobba som utredare, analytiker och verksamhetsutvecklare inom privata företag, offentliga verksamheter samt inom idéburna organisationer. Programmets samhällsvetenskapliga bredd gör dig också väl förberedd för specialiserade masterstudier inom ekonomi, geografi och historia.

Såhär är utbildningen upplagd

Programmet ger breda kunskaper om relationen mellan ekonomi och samhällsutveckling genom att kombinera ämnena ekonomisk historia, kulturgeografi, nationalekonomi samt innovation och entreprenörskap. Förutom att tillhandahålla en bred och flerbottnad förståelse av begreppet ekonomi ger programmet en tydlig specialisering mot ekonomisk historia eller kulturgeografi, beroende på studentens val. Under de tre första terminerna läser alla studenter gemensamma kurser och här läggs grunden för utbildningen. Inför termin 4 väljer studenterna huvudområde. Valbara huvudområden är ekonomisk historia och kulturgeografi.

Termin 1-3: Obligatoriska kurser i innovation, entreprenörskap, ekonomisk historia, kulturgeografi och nationalekonomi.
Termin 4: Fortsättningskurser inom valt huvudområde.
Termin 5: Valbara kurser, möjlighet till utbytesstudier eller praktik.
Termin 6: Fördjupningskurser inom valt huvudområde, vilken inkluderar en kandidatuppsats (15hp).

För mer information om Samhällsanalysprogrammet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet erbjuder fler perspektiv och många valmöjligheter för dig som vill läsa ekonomi eller juridik. Det gör dig redo för en öppnare, snabbare och mer komplex värld.

Kompatibel med världen

Arbetsmarknaden blir alltmer global. Under din tid på Handelshögskolan har du alla möjligheter att skaffa internationella erfarenheter. Skolan samarbetar med drygt 150 partneruniversitet och har ett stort antal internationella gästprofessorer som bidrar med andra infallsvinklar. Självklart får du en internationellt gångbar examen.

Öppet för inspiration

Fler dimensioner ger bättre kunskaper. På Handelshögskolan i Göteborg har du till exempel möjlighet att välja en ekonomiutbildning där du också läser språk. Du kommer att inspireras av forskare som brinner för ekonomisk historia, internationell rätt, miljö, sociala frågor och mycket annat. Och bara det faktum att ekonomer och jurister studerar sida vid sida kommer att ge dig fler impulser och intryck.

Ambition och nyfikenhet

Det är alltså en bra blandning av människor som studerar och arbetar på Handelshögskolan i Göteborg. Men alla har två saker gemensamt – ambition och nyfikenhet. Ambition är en förutsättning. Det krävs höga betyg för att komma in på Handelshögskolan. För att du ska bli en riktigt bra ekonom eller jurist är det viktigt att du har ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Det är sidor som du kommer att utveckla under dina år på skolan.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, AACSB och AMBA. Denna Triple Crown-ackreditering är ett värdefullt bevis på att vår utbildning, forskning och samverkan håller en hög kvalitet i ett internationellt perspektiv, och bekräftar att vi är en stark handelshögskola verksam på en internationell arena, som hela tiden fortsätter utvecklas i takt med omvärldens krav och förändringar

Handelshögskolans Facebook

Så ansöker du

Behörighetskrav

Områdesbehörighet 4/A4
Grundläggande behörighet
Engelska 6/B
Matematik 3B/3C/C
Samhällskunskap 1B/1A1+1A2/A


Examen & Intyg

Examen

Efter avslutad utbildning får du en filosofie kandidatexamen (Bachelor) i antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi. Du har sedan möjlighet att söka en masterutbildning och läsa vidare på avancerad nivå för att efter två år ta ut en masterexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel.

Fortsatta studier

Du har sedan möjlighet att söka en masterutbildning och läsa vidare på avancerad nivå för att efter två år ta ut en masterexamen.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vi erbjuder några av Sveriges populäraste utbildningar inom ekonomi och juridik där du kan välja bland både kurser och program. I snart 100 år har vi utbildat internationellt eftertraktade studenter med ett ansvarsfullt förhållningssätt till samhällsutvecklingen. Som student på Handelshögskolan vid Göteborg...


Läs mer om Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Samhällsanalysprogrammet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vasagatan 1
405 30 Göteborg

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 9 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Samhällsanalysprogrammet från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, fyll i följande uppgifter: