Visa studentum.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Löneekonom - Inriktning systemkunskap

Frans Schartaus Handelsinstitut
Sammanfattning
YH-utbildning
Stockholm
2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Kommande starter
Stockholm Sista ansökan
januari 2023 
9 november
januari 2024 
2023-11-02

Videoreportage

Löneekonom

Om utbildningen

Din framtid som löneekonom

Utbildningen ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att kunna arbeta som löneekonom inom privat eller offentlig sektor. Du får en bred kompetens inom området ekonomi, vilket ger dig den helhetssyn som krävs i moderna verksamheter för ekonomisk tillväxt. Du kommer att efter dina egna ambitioner och intressen kunna inrikta dig mot att arbeta som antingen löneadministratör eller ekonomiassistent.

Goda framtidsutsikter

Utbildningen är ett resultat av den stora efterfrågan på välutbildade löneekonomer som enligt prognosen kommer att råda på arbetsmarknaden under överskådlig framtid. Det är många företag som söker den här kompetensen samtidigt som vi står inför ett stort generationsskifte. Du kommer med andra ord att ha mycket goda chanser att få jobb efter examen.

Allt du behöver

Det nära samarbetet med näringslivet är ett mycket viktigt inslag i utbildningen. Dels genom att representanter från branschen medverkar i undervisningen dels genom att du som student får möjlighet att tillämpa dina kunskaper genom Lärande I Arbete (LIA). För att ge dig en stabil grund inför kommande karriär innehåller kursutbudet allt från ekonomi och lönehantering till affärssystem, affärsjuridik och kommunikation.

För mer information om Löneekonom - Inriktning systemkunskap, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Frans Schartaus Handelsinstitut?

Bra kontakter med näringsliv

CSN-berättigad

9 av 10 får

jobb efter examen

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt). 

Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst E/godkänt i:

  • Engelska B eller 6
  • Svenska/svenska som andra språk B eller 3
  • Företagsekonomi A och B eller 1
  • Matematik B eller 2

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan Du ansöka om tillgodoräknande i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet, vi bedömer då om dessa erfarenheter uppväger de betygsbrister som finns i ansökan och motsvarar det saknade betyget. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera och beskriva de erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar tillgodoräkna dig som betyg. Till ansökan ska du sålunda bifoga en skriftlig redogörelse så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen Löneekonom.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunden är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Examen & Intyg

Möte med verkligheten

En tredjedel av utbildningen består av Lärande I Arbete (LIA). LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Det är här du får den praktiska erfarenheten, det är här du har möjlighet att prova dina kunskaper i verkligheten och det är här du knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär.

Vad innehåller LIA-perioden?

Inför LIA-perioden träffas du, en handledare från arbetsplatsen för att diskutera den kommande praktiken. Mötet kan liknas vid en anställningsintervju, där du och handledaren får tillfälle att träffas, ställa frågor och nå en överenskommelse om fortsatt samarbete.

LIA-perioden genomförs på en löne- eller ekonomiavdelning på ett företag eller organisation inom en rad olika branscher. Vi har till exempel LIA-platser på Skansen, H&M, Riksdagen, Fazer Amica, Södertälje kommun, Birka Cruises och Arla.Under LIA-perioden har du en erfaren handledare som ansvarar för att du får systematisk och praktisk träning i de olika arbetsuppgifter som förekommer på en löne- eller ekonomiavdelning och att du får ta allt större eget ansvar.

Anpassas efter dig

Vi förmedlar de flesta LIA-platserna via våra samarbetspartners, men det är inget som hindrar att du själv ordnar din praktikplats. Eftersom alla har olika bakgrund anpassas innehållet i LIA-perioderna till dina egna erfarenheter och kunskaper.

Kostnader

YH-utbildningen Löneekonom är avgiftsfri och CSN berättigad.

Reportage

Löneekonom – en eftertraktad utbildning

Träffa Emma Carlsson som just har inlett sitt andra år på YH-utbildningen Löneekonom på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm.

– Skolan är bra och jag har känt mig positivt omhändertagen från dag ett. Och skolan ger oss bra förutsättningar för att klara jobbet, berättar Emma. 

Läs mer om Emmas studier på Frans Schartaus Handelsinstitut.Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Löneekonom - Inriktning systemkunskap

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut

Blekingegatan 55
118 94 Stockholm

Tel: 08-508 402 00
Fax 08-508 402 08
schartau.stockholm

Recensioner

Snittbetyg: 4

Baseras på 10 recensioner.

Alex
Jag är mycket nöjd med utbildningen. Programmet innebär kurser som täcker helt de teoretiska grunderna inom lön, personalarbete och ekonomi som löneekonomer behöver förstå för att kunna sköta sina arbetsuppgifter och lyckas samarbeta med olika avdelningar inom organisationen och själva anställda. Strax efter kurserna kommer därför praktiken där ...
Visa mer
Missnöjd
Vid val av yrkesutbildning eftersträvas specialistkunskap inom lön och löneekonomi. Men inom löneekonom utbildningen ska allt inom ekonomi och administration klämmas in, det ska se attraktivt ut, utan en tanke på att det resulterar i att man kan väldigt LITE om ALLT! Vi får ingen fördjupad förståelse och blir därmed inga experter inom vårt nisch...
Susanne Gustafsson, Tf. Biträdande rektor Kommentar:
Tack för ditt inlägg, Yh-utbildningars innehåll utformas efter det kompetensbehov som arbetlivet anger. Innehållet uppdateras också kontinuerligt utifrån arbetslivets önskemål. Den här utbildningen ger kvalificerade kunskaper inom både lön och ekonomi vilket ökar möjligheten att få arbete på mindre och mellanstora företag där lönespecialisten in...
Visa mer
Anonym
Utbildningen är bred och har gett mig mycket kunskap inom lön, ekonomi och HR. Lärarna har varit kunniga och engagerande i sitt sätt att lära ut. Speciellt läraren inom lön som är otroligt pedagogiskt och har en varm personlighet. Önskar att kurserna i Excel hade varit anpassade till yrket för att få en större förståelse för hur det kan använda...
Visa mer
Recensioner
Recensioner
(4,0)
Baseras på 10 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 39 recensioner.
Se alla skolans recensioner
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Löneekonom - Inriktning systemkunskap från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i följande uppgifter: