Visa studentum.se som: Mobil

Specialpedagogprogrammet

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Universitets- & högskoleutbildning
Göteborg
3 år
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: Vår 2020 - Göteborg

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning för lärare med minst tre års yrkeserfarenhet efter examen. Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om olika förhållanden i såväl samhälle och skola, och om faktorer på individnivå, vilka riskerar till att leda till svårigheter i lärandet. Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda.

Specialpedagogiska programmet ger kvalificerade kunskaper om hur du arbetar med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer. Det handlar om att arbeta förebyggande, och att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer samt att genomföra pedagogiska utredningar som ser barnet och dess situation på skol-, grupp- och individnivå. I arbetet ingår också att implementera och följa upp åtgärder. Målet är att möta barn/elevers olika behov för att bidra till en inkluderande skolmiljö.

Utbildningens upplägg

Utbildningen bedrivs som halvfarts campusutbildning (30 hp/år) med distansinslag med 10-12 träffar per termin. Träffarna förläggs i möjligaste mån på samma veckodagar genom hela utbildningen. Se vidare information på länken nedan.

Arbetsmarknad och undervisningsbehörighet

Arbetsmarknaden är mycket god både för närvarande och på 5-10 års sikt enligt Arbetsförmedlingen. Specialpedagoger får ingen utökad behörighet på sin legitimationshandling.

Så ansöker du

Förkunskapskraven består av tre delar

Examen: avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande.
Gymnasieämnen: svenska B/svenska 3/svenska som andraspråk B/svenska som andraspråk 3 och engelska A/engelska 6.
Yrkeserfarenhet: tre år omfattande minst halvtid av pedagogiskt arbete efter examen. Yrkeserfarenheten skall vara inom lärarexamens verksamhetsområde. Yrkeserfarenheten ska fyllas i ett tjänstgöringsintyg som finns på www.lararutbildning.gu.se/spp. Där kan du också läsa mer om ansökan, arbetsmarknad och kursernas innehåll.

Förkunskapskrav

Särskild behörighet till utbildning som leder till specialpedagogexamen har den med avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Dessutom krävs tre års styrkt yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid efter erhållen examen. Yrkeserfarenheten skall vara inom lärarexamens verksamhetsområde. Därutöver krävs Svenska B/Svenska 3/Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

Antal högskolepoäng. Platserna fördelas procentuellt per urvalsgrupp (Grupp 1 30%, Grupp 2 50%, Grupp 3 10%, Grupp 4 10%). Grupp 1: Förskollärarexamen, eller motsvarande, 30%; Grupp 2: Grundlärarexamen samt Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, eller motsvarande, 50%; Grupp 3. Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, eller motsvarande, 10%; och Yrkeslärarexamen, eller motsvarande, 10%.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialpedagogprogrammet

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Specialpedagogprogrammet via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.