Visa studentum.se som: Mobil

Kultur och demokrati, masterprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Göteborg
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Göteborg
Sista ansökan: 2020-04-14
Antagningshistorik

Kultur och demokrati, masterprogram

Är du intresserad av sambandet mellan kultur och demokrati? På masterprogrammet Kultur och demokrati undersöker vi den demokratiska infrastrukturen och riktar ljuset mot estetiska praktiker i relation till sociala rörelser, urbana förändringsprocesser, hållbar utveckling, medborgardialog och folkbildning. Med ett genomgående fokus på teoretisk kunskap och analytisk förmåga är ambitionen att förbereda dig som student för ett arbetsliv inom kultursektorn, men även inom offentlig förvaltning, stadsutveckling, i medborgarprojekt, hos föreningar och frivilligorganisationer. Vi välkomnar studenter med kandidatexamen inom antingen humaniora eller samhällsvetenskap eller motsvarande. 

Tillsammans läser och diskuterar vi klassisk och aktuell kulturvetenskaplig litteratur som behandlar individuella och kollektiva erfarenheter och sambanden mellan kultur, politik och ekonomi. Lokala fenomen analyseras i relation till historiska mönster och globala strukturer. Under utbildningen samarbetar vi med en rad lokala kulturinstitutioner. Programmet innehåller en halv termins praktik och moment av träning i att organisera utåtriktade evenemang.

Innehåll

TERMIN 1:

Kultur och demokrati (15 hp)
Teoretisk och tematisk introduktion till relationen mellan kultur och demokrati. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att utifrån såväl lokalt som globalt fokus kritiskt arbeta med frågor som rör den demokratiska infrastrukturen.

Kultur och estetik i en global värld (7,5 hp)
Kursen fokuserar på frågor kring förhållandet mellan kulturskapande, konst och aktivism samt deras roll i offentligheten. En viktig del av samtida demokratiska processer utgörs av olika slags kulturskapande och konstnärliga aktörer och rörelser som i relation till sociala rörelser arbetar med mobilisering och manifestationer.

Röster, texter, tolkningar (7,5 hp)
Kursen diskuterarfrågor kring språk och makt i relation till både kulturvetenskaplig teori och skrivandets praktik. Utifrån teoretiska och metodologiska perspektiv tar kursen upp frågor kring tolkningsföreträde, representativitet och etik. Kursen ger studenterna fördjupad träning i att identifiera, producera och kritiskt granska olika textgenrer och stilar samt deras förmåga att förmedla erfarenheter, röster och tolkningar.

TERMIN 2:

Barns och ungas delaktighet i samhälle, kultur och politik (15hp)
Kursen utgår från teoretiska perspektiv som betraktar ålder som organiserande princip och maktrelation. I kursen diskuteras barns och ungas möjligheter till tillhörighet och delaktighet i samhälle, kultur och det politiska; barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som politiska subjekt.

Det offentliga samtalets praktik (15 hp)
Under handledning planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar studenterna ett offentligt heldagsseminarium. En central del av förberedelserna är teoretisk inläsning, och kursen fungerar här som en fördjupning av introduktionskursen. Fokus ligger på relationer mellan lokala fenomen och globala processer.

TERMIN 3:

Kulturens praktiska fält (15 hp)
Studenterna ordnar praktikplatser i samråd och med stöd av med programkoordinator. Potentiella samarbetspartners kan vara offentlig förvaltning, kulturinstitutioner, men också andra typer av arbetsplatser där frågor kring kultur och demokrati aktualiseras. Med sig ut på praktiken har studenterna forskningsfrågor.

Kulturvetenskaplig metodologi (15 hp)
En uppsatsförberedande kurs som med ger studenterna fördjupning i kulturvetenskapliga metoder av olika slag. Genom praktiska och teoretiska moment arbetar vi med metodologi i förhållande till demokrati, diskuterar etik och forskningens roll i samhället.

TERMIN 4:

Examensarbete (30 hp)
Sista terminen ägnas åt skrivande av examensarbete. Utöver den individuella handledningen hålls seminarier där studenterna läser och kommenterar varandras utkast.

 

Så ansöker du

Kandidatexamen med ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Sökande med kandidatexamen i annat huvudområde kan bli behörig efter granskning av kandidatexamensarbetet. Programkoordinatorn ansvarar för den individuella bedömningen av huruvida den sökande har relevanta förkunskaper. För mer information, se http://kultur.gu.se/utbildning/avancerad-niva/kultur-och-demokrati

Examen & Intyg

Masterexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kultur och demokrati, masterprogram

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Kultur och demokrati, masterprogram via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.