Så gör du karriär som lärare

Vill du bli lärare i förskolan, grundskolan, gymnasiet eller kanske på högskolan eller universitetet? Oavsett vilken inriktning på läraryrket du väljer finns karriärmöjligheter för dig!

Lärare i klassrum i högstadieklass

Är du intresserad av läraryrket? Grattis! Som utbildad lärare kommer du ha stora möjligheter att få jobb. Det råder brist på lärare och förskollärare just nu och många år framåt, ända till 2035, enligt Skolverkets lärarprognos. Det finns alltså fler jobb än utbildade lärare.

Men hur är det med karriären? Hur tar man nästa steg som lärare? Om du jobbat som lärare i minst fyra år kan du bli förstelärare eller lektor. För den senare av de två tjänsterna behöver du även ha en forskarexamen. Du kan bli förstelärare eller lektor oavsett om du jobbar inom förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning eller anpassad skola. Nedan går vi igenom hur en karriär som lärare kan se ut. 

Hitta din lärarutbildning här 

Karriärtjänsterna har idag ett starkt statligt stöd. För 2022 och 2023 beräknades ett statsbidrag riktat mot löner till förstelärare och lektorer uppgå till 1 852 miljoner kronor. Avancemangen från lärare till förstelärare eller lektor ska alltid medföra en viss löneökning. Standardökningen blir högre om du jobbar på en skola där eleverna har särskilt stora utmaningar av socioekonomiska skäl. 

Utbilda dig till lärare

För att få lärarlegitimation i Sverige, och därmed ha fulla befogenheter när det kommer till betygsättning och tillsvidareanställning, behöver du i regel ha en lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. För att ansöka om legitimation behöver du ha en lärarexamen. Det finns fyra olika lärarexamina: 

Lärarprogrammet är mellan 1,5 och 5,5 år långt om du studerar på heltid. Det finns också ett alternativ som kallas kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). KPU passar dig som inte har gått ett lärarprogram men vill bli lärare och har läst minst 90 högskolepoäng i ett ämne som finns i den svenska läroplanen. 

➡️ Här kan du läsa mer om läraryrket och hur du utbildar dig till lärare 

➡️ Här kan du läsa mer om KPU 

Förstelärare  

Som förstelärare undervisar du minst hälften av din arbetstid och jobbar därtill med andra uppgifter. Förstelärarens uppdrag kan vara knutet till ett visst ämnesområde, till exempel matematik eller svenska. Beroende på vilken skola du jobbar på kan ditt uppdrag variera. Bland de vanligaste arbetsuppgifterna är handledning och coachning av andra lärare, skapande av mötesplatser för pedagogiska diskussioner och ansvar för ämnesutveckling. 

För att bli förstelärare krävs det att du: 

 • har lärarlegitimation 
 • har 4 års väl vitsordat arbete med undervisning 
 • visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse att utveckla undervisning 
 • bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och kringliggande uppgifter av huvudmannen

Ta reda på genomsnittslönen för en förstelärare här 


Utbilda dig till rektor 

Som rektor har du det övergripande ansvaret över skolverksamheten och du är även chef över lärare och övrig personal. Ett annat ord för rektor är skolledare, vilket är ett samlingsnamn för de som har ledande befattningar inom skola så som rektorer och biträdande rektorer i förskola och skola. Vanligtvis har de som utbildar sig till rektorer en lärar-, förskollärarutbildning eller SYV-utbildning i grunden samt att de har arbetat ett par år inom dessa yrken. 

För att bli rektor krävs det att du: 

 • har ledaregenskaper och pedagogisk insikt som du förvärvat genom utbildning och erfarenhet
 • har gått en 3-årig befattningsutbildning för rektorer 

Ta reda på genomsnittslönen för en rektor här

Lektor

Den största skillnaden mellan förstelärare och lektor är att det krävs en högre akademisk examen för att avancera till lektor. Som lektor undervisar du minst hälften av din arbetstid, därtill får du andra uppgifter som syftar till att främja ämnesutveckling och pedagogisk utveckling på skolan. Det kan vara exempelvis praktiknära forskning eller ämnesövergripande projekt. 

För att bli lektor krävs det att du: 

 • har lärarlegitimation 
 • har en forskarexamen (licentiat- eller doktorsexamen) 
 • har påvisad pedagogisk skicklighet under minst 4 år som lärare

Ta reda på genomsnittslönen för en lektor här

Arbeta som lärare på universitet och högskolor 

Om du brinner för ett ämne och vill jobba med högre utbildning kan högskole- eller universitetslärare vara något att sikta på för dig. Vägen dit skiljer sig en del från vägen till att jobba som lärare inom andra, lägre skolformer. Du behöver till exempel inte ha en lärarexamen eller lärarlegitimation, utan här ställs oftast högre krav på akademiska meriter och/eller gedigen yrkeslivserfarenhet inom det ämne du undervisar i. 

Som lärare på universitet eller högskola jobbar du oftast både med att undervisa och bedriva forskning inom ett akademiskt ämne. De exakta behörighetskraven kan skilja sig åt mellan olika lärosäten och fakulteter. En universitets- eller högskolelärare kan ha olika titlar, bland annat: 

Adjunkt 

 • Lärare på universitet eller högskola, utan doktorsexamen. 
 • Undervisar oftast på lägre akademisk nivå. 

Lektor 

 • Lärare på universitet eller högskola, med doktorsexamen. 
 • Kan undervisa både på lägre akademisk nivå och på forskarnivå. 

Professor  

 • Lärare på universitet eller högskola, med doktorsexamen samt meriter inom forskning och undervisning. 
 • Högsta lärartiteln vid ett universitet eller högskola, arbetar främst med forskning och undervisning. 

Genomsnittslönen för universitets- och högskolelärare är högre än för lärare i förskola, grundskola eller gymnasiet. Däremot saknar jobbutsikterna prognoser och beroende på vilket ämne du vill forska och undervisa inom kan jobbmöjligheterna vara mer begränsade. 

Utbildning för dig som redan jobbar som lärare 

Om du redan är lärare och söker kompetensutveckling för att avancera är ett tips att spana in vår systersajt utbildning.se – där hittar du vidareutbildningar för yrkesverksamma.  

Hitta vidareutbildning och kompetensutveckling för lärare 


Källor: skolverket.se ("Prognos över behovet av lärare och förskollärare", "Statsbidrag för karriärtjänster 2022/23"), saco.se, arbetsformedlingen.se 

 

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Digital Content Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton.

Annonser