Så blir du lärare

Är du intresserad av undervisning och vill jobba med människor? Då kan läraryrket vara rätt för dig! Läs mer om vad läraryrket innebär hur du utbildar dig till lärare.

Kvinnlig lärare som rör sig bland elever i klassrum

Läraryrket passar dig som vill jobba med människor och brinner för undervisning. Genom att bli lärare är du med och formar framtida generationer.

Lärare spelar en avgörande roll för att barn och ungdomar ska få en bra utbildning och en stabil grund att bygga sin framtid på. I det här sociala yrket jobbar du med att planera och genomföra lektioner och föreläsningar, sätta betyg och anpassa undervisningen till olika elevers behov.

Vad gör en lärare? 

En lärare jobbar med att undervisa och handleda elever inom olika ämnen, ämnesområden eller årskurser. Som lärare kan du jobba inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola eller vuxenutbildning. 

I det här varierade och sociala yrket ingår ofta allt från planering och betygssättning till att stötta och handleda elevernas sociala utveckling, självständighet och kreativitet. 

Vilka arbetsuppgifter har en lärare?

Beroende på vilken skolform du jobbar inom kan din arbetsdag och dina uppgifter skilja sig åt. Generellt är det här några av de vanligaste uppgifterna en lärare har.

 • Planera och genomföra undervisning och examinationer.
 • Bedöma och betygssätta elevernas kunskaper.
 • Ge elever handledning och återkoppling på arbeten och prestationer.
 • Vara i kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare och hålla utvecklingssamtal.
 • Följa upp elever med behov av särskilt stöd och anpassa undervisningen efter deras behov.

Så utbildar du dig till lärare

I regel behöver du ha både lärarlegitimation och behörighet för att få driva undervisning och sätta betyg i Sverige.

För att bli legitimerad lärare behöver du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket. Ansökan kräver att du har en lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Du måste också ha behörighet att undervisa inom en viss skolform eller ett visst ämne.

Utbildning till lärare på universitet och högskola

Den vanligaste vägen till läraryrket är lärarprogrammet som motsvarar ungefär 1,5 till 5,5 års heltidsstudier, beroende på inriktning. Det finns fyra olika lärarexamina:

 • Förskollärarprogrammet 
 • Grundlärarprogrammet (fritidshem, förskoleklass eller årskurs 1–3)
 • Yrkeslärarprogrammet
 • Ämneslärarprogrammet (årskurs 7–9 eller gymnasieskolan)

Under utbildningen får du bland annat lära dig om olika pedagogiska teorier och metoder, praktisk undervisning och didaktik. Du får också fördjupa dig inom de ämnen du ska undervisa i. Utbildningen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där du får praktisera dina kunskaper på en skola. 

Om du redan har en högskoleutbildning inom ett ämne som ingår i den svenska läroplanen kan du läsa en kompletterande utbildning på 1 till 1,5 år för att bli lärare i årskurs 4–6, 7–9 eller gymnasieskolan, så kallad kompletterande pedagogisk utbildning, eller KPU.

Utbildning till yrken inom pedagogik inom andra skoltyper 

För att bli lärare i Sverige krävs en högskoleutbildning. För dig som vill jobba inom skolans värld utan att plugga på universitet eller högskola finns andra alternativ i form av kortare yrkesutbildningar till exempelvis fritidsledare, lärarassistent eller barnskötare. 


Egenskaper du behöver som lärare

För att du ska trivas i lärarrollen och bli framgångsrik inom yrket behöver du ha vissa personliga egenskaper.

💬️ Kommunikativ 

Det är viktigt att anpassa språk och uttryck till elevernas ålder och kunskapsnivå.

🧩 Pedagogisk 

En av lärarens främsta uppgifter är att lära ut och förklara ämnen på ett intressant och tillgängligt sätt.

🌞 Social 

Som lärare jobbar du hela tiden med människor och behöver vara duktig på att bemöta och förstå andra, både i och utanför klassrummet. 

⏱️ Stresstålig 

Om stressiga situationer uppstår, till exempel konflikter eller oordning i klassrummet, behöver läraren kunna behålla lugnet och vara en trygg punkt.

🧰 Organiserad 

Läraren behöver vara duktig på att planera och strukturera uppgifter och undervisning. 

Vad tjänar en lärare? 

Genomsnittslönen kan skilja sig åt för olika typer av lärare. Ta reda på hur genomsnittslönen ser ut för olika inriktningar inom läraryrket, vilka eventuella skillnader som finns mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för lärare 

 

Källor: arbetsformedlingen.se, skolverket.se, saco.se, studera.nu

Vanliga frågor

 • Det beror på vilken skolform eller vilket ämne du ska undervisa i. Generellt framgår det av din examen, men du kan också få behörigheter utöver den. Det är Skolverket som bedömer vilken behörighet du har.

 • Fram till 2035 förväntas det vara störst brist på förskollärare, lärare i grundskolans årskurs 7–9 och lärare i gymnasieskolan.

 • Du kan i regel inte bli legitimerad lärare utan en lärarexamen. Förutom lärarprogrammet kan du gå kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 60–90 hp för att bli lärare, men då behöver ha avklarade högskolestudier inom ett ämne som ingår i den svenska läroplanen sedan tidigare.

 • En lärarutbildning är mellan 90 och 330 högskolepoäng, motsvarande 1,5 till 5,5 års heltidsstudier. Längden beror på inriktning och är kortast för yrkeslärare och längst för gymnasielärare.

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Site Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Site Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Site Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton.

Annonser