Visa studentum.se som: Mobil
KPU

Allt du behöver veta om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Drömmer du om att engagera nästa generation? En kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) ger dig med akademiska meriter en kortare väg till läraryrket! 

För dig som redan har en högskoleutbildning kan läraryrket vara närmare än du kanske tror. Genom en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) får du chansen att tillgodoräkna tidigare högskolestudier till en ämneslärarexamen. Här kan du läsa allt du behöver veta om en kompletterande pedagogisk utbildning! 

Vad innebär en KPU?

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) riktar sig till dig som redan har en högskoleutbildning. Utbildningen fungerar som ett komplement till dina tidigare studier där du sedan tar ut en ämneslärarexamen. Ämnet du tidigare studerat måste vara en del av svenska skolans läroplan för att kunna kompletteras till en ämneslärarexamen. De ämnen som ingår i den svenska läroplanen är till exempel relaterade till samhällsvetenskapliga ämnen, naturvetenskapliga ämnen, estetiska ämnen, språk och idrott och hälsa. Notera att några ämnen undervisas endast i gymnasieskolan som till exempel filosofi, juridik och företagsekonomi. 

När du studerar en KPU kan du välja mellan två inriktningar. Du kan antingen bli behörig ämneslärare till årskurs 7–9 eller gymnasiet. Utbildningen omfattar 90 högskolepoäng och bedrivs antingen på helfart eller halvfart. 

 • Helfart: du studerar 40 h/veckan i 1,5 år. 
 • Halvfart: du studerar 20 h/veckan i 3 år.

På vissa universitet bedrivs KPU under förhöjd studietakt vilket innebär att utbildningen endast sträcker sig över ett år. Studietakten kan variera mellan de olika universiteten. I vissa fall erbjuds även en KPU på distans där undervisningen är webbaserad. 

Du som studerar en KPU har rätt till att ansöka om ett högre bidrag som studiestöd. För att få ett högre bidrag behöver du skicka in en ett intyg till CSN på att du är antagen på en KPU. 

Vad lär du dig under en KPU? 

En KPU riktar in sig på den utbildningsvetenskapliga kärnan och ger alla framtida lärare en gemensam kunskapsbas inom sju centrala områden: 

 • läroplansteori och didaktik
 • skolans historia, organisation och villkor, demokratins grunder och mänskliga rättigheter
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap
 • utveckling lärande och specialpedagogik
 • uppföljning och analys av lärande och utveckling 
 • bedömning och betygsättning 
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik 

De centrala områdena är gemensamma för alla studerande, oavsett inriktning och omfattar totalt 60 hp uppdelat på 40 eller 20 veckor beroende på din studietakt. 

Resterande 30 hp får du genom verksamhetsförlagd utbildning (VLU). VLU fungerar som praktik och är förlagd ute på grund- och gymnasieskolan där du får träna dina färdigheter. Praktiken förbereder dig för läraryrkets olika delar och är meriterande för det kommande arbetslivet då du utvecklas inom din professionella roll. 

Hur blir du behörig till att studera en KPU?

För att vara behörig en KPU måste du ha grundläggande behörighet vilket innebär godkända slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Utöver detta krävs det att du har avklarat en akademisk utbildning inom ämnesstudier. Beroende på vilken av de två inriktningarna du tänkt söka skiljer sig behörigheten åt: 

 • Årskurs 7–9: Du kan söka med ett ämne och du måste ha minst 90 hp i detta ämne. 
 • Gymnasiet: Du kan söka med ett ämne och du måste ha minst 120 hp i detta ämne. 

Om du studerat på akademisk nivå utomlands krävs det att utbildningen motsvarar kraven för en svensk utbildning. 

Behörighet till att läsa en KPU kan variera beroende på lärosäte. Behörighet och förkunskapskrav kan du i vissa fall läsa om på lärosätets hemsida, men i de allra flesta görs en individuell bedömning på dig som student efter du skickat in din ansökan. 

Var kan du läsa en KPU? 

Det finns 22 olika universitet och högskolor som bedriver KPU. Det kan dock variera vilka ämnen de olika universiteten lär ut. Var uppmärksam på detta innan du ansöker så just ditt specifika ämne undervisas på det universitet du är intresserad av. I de flesta fall startar en KPU på höstterminen men en del kan också påbörjas till vår- och sommarterminen. 

Här kan du hitta utbildningar inom KPU! 

KPU för forskarutbildade 

Sedan 2017 kan även du som har en forskarutbildning läsa en KPU. Bristen på kompetenta lärare inom matematik, naturorienterande ämnen och teknik låg till grund för satsningen. Genom att forskningsutbildade får möjligheten att läsa en KPU är det möjligt att stärka en vetenskaplig grund i både grundskolan och gymnasiet. 

För dig som tidigare avklarat en forskarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik har möjligheten att läsa en KPU. Du kan välja mellan:  

 • KTH/Stockholms universitet
 • Umeå universitet
 • Karlstads universitet

Utbildningarna ges på distans med undantag för några platsförlagda träffar. Utbildningen undervisas med förhöjd studietakt vilket innebär att utbildningens 90 hp undervisas under tolv månader och även under sommaren. 

KPU för forskningsutbildade omfattar: 

 • centrala och generella lärarkompetenser
 • ämnesdidaktik
 • verksamhetsförlagd utbildning i skolan (VFU) 

Du som studerar en KPU med en forskningsutbildning i bagaget har även rätt att ansöka om ett utökat utbildningsbidrag. Utbildningsbidraget ligger på 25 000 kr och kan ansökas via den högskola du studerar på. 

Examen och lärarlegitimation 

Vid slutförd KPU får du en ämneslärarexamen. Din examen omfattar de ämnen och årskurser som du är behörig att undervisa i. Därefter ansöker du om en lärarlegitimation. En lärarlegitimation krävs för att du ska kunna bli tillsvidareanställd på en skola och vara behörig till att sätta betyg. Du ansöker om din lärarlegitimation på Skolverket där du sedan väljer det alternativ som passar in på dig. 

Din karriär som lärare 

Oavsett vad du har för mål och ambitioner kommer du gå en fin karriär till mötes. För dig som strävar efter att avancera inom läraryrket är möjligheterna många. Ta steget mot att bli lektor, var med i ledningen för skolornas utveckling eller varför inte rektor. I vilket fall som helst kommer du ha ett av de viktigaste yrkena och göra skillnad för många! 

Källor: studera.nu, skolverket.se, lararutbildning.nu, gu.se, umu.se, uka.se 

Senast uppdaterad: 06 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Zoomtrött? Varför du drabbas och hur du undviker det

Det senaste årets enorma ökning av videomöten och digitala föreläsningar har gett upphov till en ny slags trötthet. Men vet du vad? Det är inte du. Det är Zoom. Här får du reda på orsakerna till det nya fenomenet zoomtrötthet – och hur du undviker det.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-07-05

Så ansöker du till universitet och högskola

Jag vill börja plugga på universitet – men hur ansöker jag? Här är guiden för dig som är redo att sätta dig i skolbänken igen.  

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

Möt din framtida högskola: Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle är en modern högskola som arbetar mycket för att du som student ska trivas. Studentum har talat med skolan för att höra hur de arbetar och vad som skiljer dem ifrån andra universitet och högskolor!

Läs mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in