Så blir du veterinär

Veterinäryrket passar dig som älskar djur och vill arbeta med vård. Veterinär är ett legitimationsyrke där du behöver en yrkesexamen från ett universitet.

Kvinnlig veterinär som undersöker katt

Att vara veterinär handlar i grund och botten om att värna om djurens välbefinnande och hälsa. Från husdjur till lantbruksdjur – veterinärernas arbete är att vårda djuren, behandla och förebygga sjukdomar, skador och ohälsa.

Hitta din veterinärutbildning här 

Vad gör en veterinär? 

Veterinärer jobbar främst med sjukvård på samma sätt som läkare, men för djur. Det kan vara akut eller förebyggande djurvård vid djursjukhus eller veterinärkliniker. Som veterinär kan du jobba med att vårda olika typer av djur – sällskapsdjur som hundar och katter, lantbruksdjur eller andra djurarter på djurparker. Det finns också veterinärer som jobbar med trav- och tävlingshästar och de som jobbar med livsmedelskontroll på till exempel mejerier, slakterier eller fiskodlingar. 

Din uppgift som veterinär är att förebygga djursjukdomar, diagnostisera och behandla sjuka djur. Du kan också jobba med utbildning och forskning inom djursjukvård.

Vilka arbetsuppgifter har en veterinär? 

 • Diagnostisera och behandla djursjukdomar.
 • Kirurgiska ingrepp.
 • Vård av skadade djur.
 • Vaccinationer.
 • Rådgivning till djurägare om skötsel och näring.

Så utbildar du dig till veterinär

För att bli veterinär behöver du en yrkesexamen från ett universitet och en veterinärlegitimation. Andra utbildningsvägar finns om du vill jobba med djurvård inom liknande yrken.

Universitetsutbildning till veterinär

Veterinärutbildningen i Sverige ges vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Utbildningen är 5,5 år lång och omfattar 330 hp.

För att vara behörig till veterinärprogrammet krävs grundläggande behörighet och godkänt i: 

 • Biologi 2 
 • Fysik 2 
 • Kemi 2 
 • Matematik 4 

Under de första åren på veterinärprogrammet lär du dig om det vetenskapliga arbetssättet, djurets uppbyggnad på molekylär nivå och organnivå samt studerar hur läkemedel, sjukdomar och främmande ämnen påverkar djuren. Du lär dig också om hälsorisker kopplat till livsmedel. Här ingår extern praktik och hantering av olika typer av djur. 

Det fjärde och femte året är så kallade kliniska år. Här lär du dig bland annat utvärdera och tillämpa metoder för att utreda, åtgärda, behandla och förebygga sjukdomar hos enskilda djur och djurgrupper. Viss jourtjänstgöring, där du deltar i klinikarbete på kvällar, nätter och helger ingår. 

Sista terminen gör ett självständigt examensarbete om 30 hp. 

Kurser inom veterinärprogrammet 

År 1

 • Grundläggande anatomi, vävnadshistologi och biokemi 
 • Fördjupad anatomi, organhistologi och fysiologi 

År 2

 • Djurhållning och djurvälfärd 
 • Infektionsbiologi 
 • Immunologi och allmän patologi 
 • Speciell patologi 
 • Veterinärmedicinsk genetik

År 3

 • Farmakologi och toxikologi 
 • Försöksdjursmedicin 
 • Vetenskapligt förhållningssätt 
 • Livsmedelssäkerhet 
 • Kliniska färdigheter 1 

År 4

 • Kliniska färdigheter 2 
 • Klinisk veterinärmedicin 1

År 5

 • Klinisk veterinärmedicin 2

År 6

 • Självständigt arbete i veterinärmedicin 

Efter din veterinärexamen ansöker du om din veterinärlegitimation hos Jordbruksverket som du behöver för att få vara yrkesverksam veterinär i Sverige. 

Det finns också möjlighet att utbilda dig till veterinär vid utländska universitet. Veterinärutbildningar inom EU är giltiga inom hela EU-området, men du behöver ansöka om legitimation i landet du ska jobba i. Om du har utbildat dig till veterinär utanför EU kan du behöva göra kompletteringar som du skickar in till Jordbruksverket när du ansöker om din yrkeslegitimation. 

Utbildningar inom djurvård inom andra skoltyper

För att bli just veterinär behöver du gå en utbildning vid ett universitet. 

Djurvårdare är ett annat yrke där du arbetar nära veterinären och utför behandlingar på veterinärens ordination. Utbildningar till djurvårdare finns på yrkeshögskolor, komvux eller folkhögskolor. Det finns också yrkesutbildningar till assistent eller receptionist för dig som vill jobba vid en djurklinik.  


Egenskaper du behöver som tandläkare

🔎 Noggrann 

Ett noggrant arbete är mycket viktigt vid diagnostisering och behandling. 

📞 Serviceinriktad 

Som veterinär träffar du ofta djurägare där kontakten är viktig. 

💛 Empatisk 

Veterinären behöver vara inkännande i svåra situationer när du träffar sjuka djur och oroliga djurägare. 

💬 Kommunikativ 

Bra kommunikation är viktig både med kollegor och djurägare. 

🤝 Samarbetsförmåga

Du samarbetar ofta med annan personal som djurskötare och assistenter.

Vad tjänar en veterinär? 

Ta reda på genomsnittslönen för en veterinär, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för veterinärer


Källor: saco.se, arbetsformedlingen.se, jordbruksverket.se, slu.se, uhr.se

Vanliga frågor

Denice Karlsson

Denice Karlsson

Digital Content Manager (Visa mer)
Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton. (Mindre)

Om

Denice Karlsson jobbar som Digital Content Manager på studentum.se med visionen att hjälpa alla i Sverige att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med en bakgrund inom humaniora och ett stort intresse för språk skriver Denice informativa och inspirerande artiklar om utlandsstudier, antagning, behörighet och andra studierelaterade ämnen på studentum.se. Utöver skribent är hon även projektledare för sajtens årliga målgruppsundersökning Studentrapporten. Denice är bosatt och jobbar i Stockholm men kommer ursprungligen från Borlänge. Hon har en masterexamen i humaniora med inriktning retorik från Uppsala Universitet och har även studerat kommunikation vid California State University i Fullerton.

Annonser