Så blir du arbetsterapeut

Vill du hjälpa och arbeta med andra människor? Då kan yrket som arbetsterapeut vara något för dig. Ta reda på vad som krävs för att bli arbetsterapeut och vilka egenskaper du behöver ha för att trivas i yrket.

Vill du hjälpa och arbeta med andra människor? Då kan yrket som arbetsterapeut vara något för dig. Läs vidare i denna guide för att få reda på vad som krävs för att bli arbetsterapeut och vilka egenskaper du behöver ha för att trivas i yrket. 

Att arbeta som arbetsterapeut innebär att du hjälper människor att hitta och förbättra sina färdigheter och kunskaper på bästa sätt i både arbetslivet och privatlivet. I denna guide kommer vi att gå igenom vad en arbetsterapeut gör, vilka arbetsuppgifter som ingår i det dagliga arbetet hur man utbildar sig och vilka personliga egenskaper som är viktiga för att trivas i yrket.

Vad gör en arbetsterapeut? 

En arbetsterapeut arbetar med att hjälpa människor som av olika anledningar har svårigheter att klara av vardagliga aktiviteter. Målet i ditt arbete som en arbetsterapeut är att få dina patienter att bli så självständiga och delaktiga i samhället som möjligt. Det kan handla om att arbeta med barn, ungdomar, vuxna eller andra personer med olika typer av funktionsnedsättningar, psykiska eller fysiska besvär.   

Vilka arbetsuppgifter har en arbetsterapeut? 

Arbetsterapeuter kan ha mängder av olika arbetsuppgifter. Det kan bero på var du arbetar och vilken målgrupp man arbetar med. Några exempel på arbetsuppgifter en arbetsterapeut har är:

 • Kartläggning av klientens behov och färdigheter
 • Skapande av individuellt anpassade träningsprogram
 • Anpassning av bostad och arbetsmiljö för klientens behov
 • Utprovning och förskrivning av hjälpmedel
 • Rådgivning och stöd till klienter

Så utbildar du dig till arbetsterapeut

För att bli arbetsterapeut behöver du en högskoleutbildning på kandidatnivå. Utbildningen är ligger vanligtvis på tre år och leder till en kandidatexamen i arbetsterapi. Efter din examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta som legitimerad arbetsterapeut.

Det finns flera universitet och högskolor i Sverige som erbjuder utbildningar för att bli arbetsterapeut. För att bli antagen till utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier men ibland kan det även krävas en särskild behörighet i form av vissa specifika ämneskunskaper.

Arbetsterapeututbildning på universitet och högskola  


Egenskaper du behöver som arbetsterapeut

🏅Förmåga att inspirera och stödja andra

Arbetet som arbetsterapeut handlar många gånger om att du ska coacha en person till att klara av sin vardag. Därför är detta en viktig egenskap att ha.

🧡 Empatisk förmåga

Du bör kunna sätta dig in i andra personer hur de tänker och fungerar.

🔎 Problemlösningsförmåga

Du bör vara bra på att lösa problem tillsammans med personen eller personerna du arbetar med.

💬️ Kommunikativ förmåga

Du bör ha god kommunikativ förmåga då en viktig del är att förstå samspelet mellan människor.

🤝 Samarbetsförmåga

Du bör vara bra på att samarbeta i grupp med andra arbetsterapeuter då arbetet ofta kan ske i grupp.

Vad tjänar en arbetsterapeut? 

Ta reda på genomsnittslönen för en arbetsterapeut, eventuella skillnader mellan män och kvinnor och jobbutsikter tre och fem år framåt.

Se genomsnittslönen för en arbetsterapeut

Källor: arbetsförmedlingen.se, saco.se, uhr.se.

Vanliga frågor

 • En arbetsterapeut arbetar med att hjälpa människor som har svårigheter att klara av sina vardagliga aktiviteter. Det kan handla om att arbeta med barn, ungdomar, vuxna eller andra personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

 • För att bli en legitimerad arbetsterapeut krävs det att du har en kanditatexamen i arbetsterapi. När du är färdigexamninerad arbetsterapeut kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta som legitimerad arbetsterapeut.

 • När du har tagit din examen inom arbetsterapi kan du arbeta inom flera olika verksamheter. Du kan bland annat arbeta inom:

  • Skolor
  • Sjukhus och vårdcentraler
  • Arbetsförmedligen
  • Olika hemtjänstföretag

Annonser