Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Arbetsterapeutprogrammet

Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Vill du hjälpa människor att vara delaktiga i samhället? Som arbetsterapeut arbetar du med människor som är i behov av insatser för att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Genom att förebygga, förbättra eller kompensera för nedsatt förmåga skapar du som arbetsterapeut möjligheter för individer att delta i aktiviteter som de vill eller behöver kunna utföra.

På arbetsterapeutprogrammet kommer du studera sambandet mellan aktivitet och hälsa samt människans aktivitetsmönster under olika perioder i livet. Du kommer även få möjlighet att pröva på olika arbetsområden inom arbetsterapi genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Är du dessutom intresserad av att lägga en del av din utbildning utomlands så finns möjlighet till det.

Programmets innehåll

Arbetsterapeutprogrammet är ett tvärvetenskapligt program där du, förutom arbetsterapi, även läser:

  • Medicin (bland annat anatomi och sjukdomslära)
  • Samhälls- och beteendevetenskap (bland annat psykologi)
  • Aktivitetsvetenskap

Arbetsterapeutprogrammet består av 6 terminers heltidsstudier.

Termin 1-2
Första året introduceras du till grunderna i arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Du läser om människans görande och aktiviteter, där kreativa aktiviteter och pedagogiska strategier är en del och där samspelet mellan aktivitet och miljö en annan. Du kommer att introduceras till grundläggande teorier och modeller i arbetsterapi samt läsa anatomi och psykologi.

Termin 3-4
Andra året lär du dig att göra arbetsterapeutiska bedömningar och interventioner och under dessa terminer får du träna dina färdigheter under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Du läser också om skador och sjukdomar, psykisk ohälsa och människan i arbetslivet.

Termin 5-6
Tredje året fördjupar du dig i aktivitetsvetenskap och arbetsterapi, bland annat genom att skriva ditt examensarbete. Det sista året har du tre olika VFU-perioder. Du läser om prevention, ledarskap och innovation och avslutar utbildningen med att fördjupa din professionella kompetens som varit en strimma genom hela utbildningen.

Denna kombination av kurser kommer att ge dig kunskaper så att du kan förstå och förklara individers aktivitetsförmåga under olika perioder i livet och aktiviteters samband med hälsa och ohälsa.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Arbetsterapeutexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights