Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Arbetsterapeutprogrammet

Uppsala Universitet, i Uppsala
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Längd
180 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Uppsala

Om utbildningen

Som arbetsterapeut arbetar du med människor i alla åldrar - unga som gamla - som på grund av en skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller annan utsatt livssituation inte kan göra vad de vill eller behöver.

Arbetsterapeutens roll är att hitta lösningar på hur individer och grupper kan få en fungerande vardag, vara delaktiga i samhället och få ett bra och meningsfullt liv. Det kan vara att träna upp förmågor och anpassa ett hem för den som fått en stroke, hitta digitala verktyg för den med ADHD eller strategier för att hantera vardagen vid stress och utmattning.

Det som gör arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universitet unikt är att det finns profilområden. Dessa är "hälsofrämjande och preventiv arbetsterapi" och "innovativ arbetsterapi". Du lär dig hur arbetsterapeuter kan främja goda levnadsvanor och balans i vardagens aktiviteter och hur innovativa lösningar kan bidra till hälsofrämjande miljöer för alla.

Dina kunskaper omsätter du i praktik när du gör din verksamhetsförlagda utbildning. Under handledning av erfaren arbetsterapeut växer du i din yrkesroll och får se hur omväxlande och kreativt arbetet är.

Som legitimerad arbetsterapeut kan du bland annat arbeta inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Andra arenor är arbetslivsinriktad rehabilitering, företagshälsovård, Försäkringskassan och inom skolans elevhälsoteam. På samhällsnivå finns arbetsterapeuter exempelvis inom stadsplanering.

Arbetsterapeuter har en bred och god arbetsmarknad. Efter kandidatexamen kan du studera på avancerad nivå och efter magister/masterexamen är du behörig för forskarutbildning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Examen & Intyg

Arbetsterapeutexamen, Kandidatexamen
Uppsala Universitet
Box 256
751 05 Uppsala

Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar...

Läs mer om Uppsala Universitet och visa alla utbildningar.

Highlights