Visa studentum.se som: Mobil

Diplomerad HR-specialist

Sensus
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm - Visa alla  
1,5 år (200 timmar)
Deltid
113 700 SEK Momsfri
Kommande starter
Malmö Sista ansökan
2021-02-12 
Göteborg
2021-02-24 
2021-02-07
Distans
2021-03-09 
Diplomerad HR-specialist - ger dig kunskaper som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och få ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Diplomerad HR-specialist

Som diplomerad HR-specialist har du en generalistkompetens inom HR-frågor. Du kan arbeta med individer, grupper och organisation, på såväl operativ som strategisk nivå.

Den här utbildningen ger dig möjlighet att utvecklas och stärkas i din yrkesroll. Du får kunskap som gör att du kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen och något som du kommer att ha stor glädje och nytta av i framtiden.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha en generalistkompetens inom HR-frågor. Du förstår och tillämpar teorier och modeller för strategiska och operativa beslut inom HR. Du behärskar de viktigaste processerna för HR-arbete och du känner dig trygg i din roll som HR-specialist.

Så ansöker du

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du ha gymnasiekompetens eller motsvarande, samt några års praktisk erfarenhet av personalarbete.

Du ansöker via hemsidan.

Utbildningens innehåll

HR i praktiken

 • HR-rollen
 • Rekrytera rätt
 • Samtalet i centrum
 • Mångfaldens värde och ram
 • Medarbetarutveckling
 • Skriftlig kommunikation
 • Rätt lön

Arbetsrätt

 • Kollektivavtalets uppbyggnad
 • Arbetsrättslig lagstiftning
 • Att ingå anställningsavtal
 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Medbestämmande och förhandlingar
 • Avveckling
 • Omställning
 • Förhandlingsspel
 • Praktikfall

Kommunikation för HR

 • Kommunikationsprocessen
 • Feedback
 • Konflikter
 • Det konstruktiva mötet
 • Presentationsteknik

Arbetsmiljö och Rehabilitering

 • Formella regler på arbetsmiljöområdet
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsanpassad och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Att förebygga och upptäcka ohälsa

Personalekonomi

 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Avveckling
 • Årsredovisning
 • Nyckeltal
 • Makroekonomiska förutsättning
 • Effekter på HR-strategier

Strategisk HR.

 • Strategi – Verksamhet och HR
 • Organisation
 • Förändringsledning
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Ledarskap – situationsanpassat
 • Arbetssätt och processer – agilt HR
 • Ledarskap – Grupprocessen

Fördjupad Strategisk HR, 8 timmar
Detta avsnitt utgörs av ett antal fristående fördjupningsseminarier med inriktning på HR-frågor som ligger i tiden.

Examen & Intyg

För att erhålla slutbetyg och diplom krävs minst 70 procents närvaro i varje delavsnitt samt godkänt betyg i alla tentamina.

Kostnader

37 900 kronor/block. Utbildningen omfattar 3 block.
Avgiften delas vanligen upp på tre delbetalningar.

Vi har avtal med Unionen vilket ger deltagare som bekostar utbildningen på egen hand 12% rabatt på kursavgiften, samt att man kan ansöka om studiestöd. Läs mer på Unionens hemsida.

Sensus

Sensus

Bred verksamhet med individen i fokus

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Verksamheten finns över hela landet...


Läs mer om Sensus och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad HR-specialist

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sensus

Södra Hamngatan 29
404 21 Göteborg

Tel: 031-7083925
Mobil 0704-624839
www.sensus.se


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 3 recensioner.

Grazyna Zachrisson
(5)
Välinvesterad tid i en utbildning som kommer till nytta direkt. Redan under själva utbildningstiden har jag haft möjlighet att tillämpa och prova den nyvunna kunskapen på min arbetsplats. Otroligt kompetenta och erfarna kursledare som delar med sig av sin kunskap, breddar kursplanen och inspirerar till ytterligare djupdykning i ämnen. Utbildning...
Visa mer
Britt-Marie Frisell
(5)
En utbildning kring Strategiskt HR-arbete, som leder till att bli Diplomerad HR-specialist, är en av de bästa utbildningar jag fått vara en del av. Att få koppla kunskapen direkt till den egna kontexten och arbetet, är en ynnest och gör att allt blir reellt och unikt. Kurslitteraturen och material som erhålls blir bra redskap i praktiskt arbetsl...
Visa mer
Fredrik
(5)
Att gå tillsammans med andra mitt i yrkeslivet från olika branscher tillför en enorm brädd. Utbildningen bräddas med kompetens från alla deltagare. Mycket kunniga kursledare med stor erfarenhet från näringsliv och praktiskt HR-arbete ger utbildningen stor tyngd. En massiv utbildning som ger tyngd i det fortsatte arbetet inom HR eller skapar mjöl...
Visa mer
Gör intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Diplomerad HR-specialist från Sensus, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Se alla recensioner för utbildningen
Skolrecensioner
(5,0)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner

Du kanske också är intresserad av: