Nationell yrkesutbildning (NY)

Yrkesutbildning på gymnasienivå

Nationella yrkesutbildningar (NY) riktar in sig på bristyrken och är en snabb väg in på arbetsmarknaden.
Visar 1-18 av 18 träffar
Läs hur vi sorterar resultat
Vill du vet mer om hur vi sorterar resultat? Läs mer om hur vi rankar utbildningar i sökresultatet.
Visar 1-18 av 18 träffar

Vad är en nationell yrkesutbildning?  

Nationell yrkesutbildning, förkortad NY eller NY-utbildning, är en nyinrättad utbildningsform med start 2024. Nationella yrkesutbildningar följer samma modell som yrkeshögskolan, men ges på gymnasial nivå. 

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) som beviljar utbildare och skolor att bedriva nationella yrkesutbildningar. I likhet med YH-utbildningar är NY-utbildningar framtagna för att matcha specifika behov på arbetsmarknaden. De innehåller också en stor del LIA-praktik, vilket innebär att utbildningen är förlagd ute på en arbetsplats. Till skillnad från YH-utbildningar, som ges på eftergymnasial nivå, ges nationella yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du behöver alltså inte ha en gymnasieexamen för att gå en NY-utbildning. 

Den nya utbildningsformen är en så kallad pilotverksamhet som körs 2024–2026. Det betyder att man testar att driva utbildningarna och utvärderar om de ska fortsätta erbjudas eller inte.  

Vad ingår i en nationell yrkesutbildning? 

Nationella yrkesutbildningar riktar in sig på en specifik yrkesroll där det finns kompetensbrist på arbetsmarknaden. Under utbildningen varvas teori och praktik för att du ska lära dig om yrket och få rätt kompetens att börja jobba när du är klar.

Här är några exempel på yrken efter en NY-utbildning: 

 • Nätverkstekniker 
 • Fordonstekniker 
 • Process- och underhållstekniker 
 • Servicetekniker 
 • Sömnadsoperatör 
 • Trädgårds- och odlingsarbetare 
 • Betongarbetare 
 • CNC-tekniker 
 • Maskinsnickare 
 • Skogsvårdare
 • Spårsvetsare 

Hur blir jag antagen? 

Du ansöker till utbildningen genom respektive skolan eller utbildningsanordnare, oftast via deras webbplats. Ansökningsperioder kan se olika ut för olika utbildningar. 

För att vara behörig till en nationell yrkesutbildning behöver du: 

 • vara bosatt i Sverige 
 • vara över 20 år eller fylla 20 år under året, om du inte har gått klart gymnasiet 
 • ha godkända betyg från grundskolan, utbildning motsvarande grundskolan, praktisk erfarenhet eller på annat sätt visa att du har förutsättningar att klara utbildningen. 

Eftersom skolorna sköter antagningen själva är det alltid en bra idé att kontakta skolan som erbjuder utbildningen du är intresserad av. Då kan du få mer exakt information om exakt vad som gäller. 

Hur lång är en nationell yrkesutbildning? 

Utbildningarna är mellan ett halvår och två år långa. Omfattningen av en utbildning anges i poäng. 

 • 5 poäng = 1 vecka (heltidsstudier) 
 • 200 poäng = 1 år (heltidsstudier) 

Får jag en examen efter utbildningen? 

Om din utbildning omfattar 200 poäng eller mer kan du få ut en examen, om den är kortare än så kan du få ut ett utbildningsbevis. 

Studiestöd och kostnader 

Alla nationella yrkesutbildningar är gratis och berättigar studiemedel från CSN. Kostnader kan tillkomma för studiematerial, till exempel kurslitteratur. 

Kan jag läsa en nationell yrkesutbildning på distans? 

Nej, utbildningarna ges bara på plats – åtminstone i den första omgången för pilotverksamheten (2024). 

Källa: myh.se 

Jämför dina favoriter