Nationell yrkesutbildning (NY)

Nationell yrkesutbildning är en ny form av yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Målet med utbildningarna är de ska möta arbetslivets behov. 

En kvinnlig och en manlig byggnadsarbetare pratar med varandra

Syftet med de nationella yrkesutbildningarna är att de ska möta arbetslivets behov och vara ett komplement till de yrkesutbildningar som redan finns på gymnasial nivå. Förhoppningen är att du som student snabbt ska få ett arbete efter avklarad utbildning inom ett bristyrke.  

Just nu pågår en pilotverksamhet av utbildningsformen för att undersöka om utbildningen kommer att bli en permanent del av Myndigheten för yrkeshögskolans utbildningsutbud. Pilotverksamheten pågår fram till 2026 och de första utbildningarna startar hösten 2024. 

CSN och examen

De flesta NY-utbildningar är mellan ett halvår och två år långa. Utbildningarnas omfattning anges i poäng där 200 poäng är ett års heltidsstudier. För att utbildningen ska leda till en examen måste den omfatta minst 200 poäng. Om utbildningen inte leder till en examen kan du i stället få ett utbildningsbevis.  

Alla NY-utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria. Precis som på en högskoleutbildning måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial. 

Antagning och ansökan

För att komma in på en nationell yrkesutbildning (NY) måste du ha grundläggande behörighet. Det innebär att du behöver vara bosatt i Sverige och ha godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning, alternativt på annat sätt kunna visa att du har förutsättningar att klara utbildningen. Om du inte har gått klart gymnasiet måste du fylla 20 år under året som du söker till en nationell yrkesutbildning.

Urval 

Om det finns fler behöriga sökande än det finns platser kommer skolan att göra ett urval. Urvalsgrunder som de går efter kan till exempel vara:  

  • Betyg 
  • Särskilt prov (skriftligt test eller intervju) 
  • Tidigare utbildning 
  • Yrkeserfarenhet  

👉 Läs mer om alternativt urval 

Validering och tillgodoräknande 

I vissa fall kan du som studerande tillgodoräkna dig kunnande från dina tidigare utbildningar. Det innebär att du kan förkorta utbildningen eller hoppa över vissa moment eller kurser och ändå få ut din examen. För att kunna få ett tillgodoräknande av delar av utbildningen måste ditt kunnande prövas.  

Det är utbildningsanordnaren som sköter både ansökan och antagningen till utbildningen. Kontakta utbildningsanordnaren för den utbildning du är intresserad av vid frågor om ansökan, urvalet eller validering.  

LIA – Lärande i arbete

En nationell yrkesutbildning består av både praktiska och teoretiska moment. De flesta utbildningar har LIA – Lärande i arbete – vilket innebär att kursen genomförs ute på en arbetsplats. Under LIA-kurserna får du handledning av arbetsgivaren och möjlighet att utvecklare och tillämpa dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Syftet med LIA är att du redan under utbildningen ska få arbetslivserfarenhet och träning i yrkesrollen, samtidigt som det är ett bra sätt att knyta kontakter som kan leda till jobb efter avklarad utbildning. 

Utbildningsutbud 2024

Nationell yrkesutbildning anordnas av olika skolor runt om i Sverige. NY-utbildningar inom följande områden har blivit beviljade att starta hösten 2024: 

  • Bygg och anläggning 
  • El och energi 
  • Fordon och transport 
  • Industriteknik 
  • Naturbruk  

Hitta din NY-utbildning här

Källa: myh.se (Myndigheten för yrkeshögskolan)

Josephine Lindgren

Josephine Lindgren

Digital Project Manager (Visa mer)
Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år. (Mindre)

Om

Josephine Lindgren arbetar som Digital Project Manager på studentum.se. Förutom att skriva informativa artiklar om studierelaterade ämnen leder hon även digitala projekt och arrangerar events. Josephine bor i Stockholm, men kommer ursprungligen från Luleå. Hon har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning journalistik från Luleå tekniska universitet. Förutom att jobba som journalist har hon även arbetat för olika näringslivsorganisationer och bott i London i fem år.

Annonser