Nationell yrkesutbildning (NY)

Sömnadsoperatör

Nordiska Textilakademin, i Borås (+2 orter)
Längd
1 år
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Längd
1 år
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Utbildningsform
Klassrum
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Nationell Yrkesutbildning - Sömnadsoperatör

Sömnadsoperatör inom textil är en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom ramen för yrkeshögskolans modell. Yrkesutbildningen är ettårig, för vuxna som fyllt 20 år och omfattar totalt 35 studerandeplatser fördelade på 15 platser i Borås, 10 platser i Östersund och 10 platser i Nacka med start i oktober.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Sömnadsoperatör
Industrisömmerska
Gardinsömmerska (industri)
Konfektionssömmerska

För mer information om Sömnadsoperatör, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

Välj mellan 3 startdatum

Höst

 • Klassrum
 • Borås

Höst

 • Klassrum
 • Nacka

Höst

 • Klassrum
 • Östersund

Så ansöker du

Behörig att söka är du som fyllt 20 år, är bosatt i Sverige och;

1. har godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper, eller
2. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet (eller på grund av någon annan omständighet) har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Behörig att söka är också du som är yngre än 20 år, MEN har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Kursinnehåll

Hållbar konfektion och textil tillverkning

Efter avslutad kurs kan du:

 • Beskriva och exemplifiera metoder i given tillverkningsprocess
 • Redogöra för de vanligaste typerna av symaskiner och dess funktion samt övrig utrustning som används inom konfektion -Övergripande kunna beskriva flödet i en textil tillverkningsprocess
 • Beskriva hur en textil produktion negativt kan påverka natur/miljö/djur
 • Förklara hur textilbranschens klimatpåverkan kan minskas om produkter cirkuleras
 • Välja och använda lämpligt material för aktuell produkt
 • Välja lämplig teknik att använda för tillverkning av aktuell produkt
 • Välja maskintyp utifrån mönster och skisser
 • Bedöma färg och form av textila produkter utifrån givna specifikationer
 • Utifrån specifikation identifiera och använda rätt typ av material och metod för tillverkning av produkt inom sömnad

Maskinkunskap

Efter avslutad kurs kan du:

 • Redogöra för vanligt förekommande maskiner och utrustning som används inom textil produktion
 • Redogöra för säker hantering, skötsel och underhåll av vanligt förekommande maskiner och utrustning
 • Hantera och sköta utrustning för att nå en hög driftsäkerhet
 • Förmåga att felsöka och åtgärda vanligt förekommande avvikelser
 • Självständigt använda maskiner utifrån uppsatta säkerhetsföreskrifter

Textila material

Efter avslutad kurs har du:

 • Kunskap om textila materials egenskaper och hur de påverkas av olika processer
 • Kunskap om textil framställning, maskiner och processer
 • Kunskap om vikten av arbetet med hållbarhet inom det textila området
 • Förmåga att välja rätt textila material utifrån dess egenskaper och användningsområden

Efter avslutad kurs kan du:

 • Identifiera och skilja på olika textila material
 • Kommunicera med i branschen förekommande termer kring textila material
 • Redogöra för de viktigaste stegen i olika materials tillverkning och deras miljöpåverkan

Arbetsmiljö

Efter avslutad kurs har du:

 • Kunskap om fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • Kunskap om de säkerhetsrisker som finns i textil produktionsmiljö
 • Förmåga att bidra till en hållbar social och fysisk arbetsmiljö och på ett säkert och effektivt sätt utföra arbete i daglig produktion.

Efter avslutad kurs kan du:

 • Förstå säkerhetsföreskrifter i textil produktion
 • Värdera och ta del av instruktioner och manualer

Textilsvenska

Efter avslutad kurs ska du:

 • Kunna förstå vanliga textila ord och uttryck på svenska
 • Kunna kommunicera kring textila ord och uttryck på svenska

Kommunikation

Efter avslutad kurs har du:

 • Kunskap kring grundläggande strukturer för kommunikation
 • Kunskap om uttalade och outtalade normer inom arbetslivet

Efter avslutad kurs kan du:

 • Kommunicera och bidra till en hållbar arbetsmiljö
 • Kommunicera och bidra i ett produktionsteam

LIA 1 - Lärande i arbete

Efter avslutad praktik har du:

 • Kunskap om, för yrkesrollen vanligt förekommande, arbetsuppgifter

Och du kan:

 • Omsätta teoretiska och praktiska kunskaper från kurser i det praktiska arbetet
 • Genomföra arbetsuppgifter i LIA-platsens löpande verksamhet.

LIA 2 - Lärande i arbete

Efter avslutad praktik har du:

 • Kunskap om olika sömnadsmoment inom textil produktion
 • Kunskap om underhåll av symaskiner i textil produktion

Efter avslutad praktik kan du:

 • Utföra sömnadsmoment enligt instruktion och kontrollera resultat
 • Förstå vikten av löpande underhåll
 • Självständigt genomföra yrkesrollens arbetsuppgifter i textil produktionsmiljö

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Sömnadsoperatör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Nordiska Textilakademin
Skaraborgsvägen 3A
506 30 Borås

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft. Våra yrkesutbildningar med inriktning på textilbranschen – designer och inköpare. Sedan förra året har vi dessutom ett nytt YH-program: Textiltekniker/Processoperatör för dig som gillar produktion och maskinkunskap. Kursinnehållet...

Läs mer om Nordiska Textilakademin och visa alla utbildningar.

Highlights