Yrkesutbildning

IHM Business Management

IHM Business School, i Göteborg (+3 orter)
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Sök om statens utbildningsstöd
Pris
69 900 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Löpande starter (+5 starter)
Utbildningsform
Klassrum, Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Sök om statens utbildningsstöd
Pris
69 900 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Löpande starter (+5 starter)
Utbildningsform
Klassrum, Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

 IHM Business Management

LÄR DIG FATTA VÄLGRUNDADE AFFÄRSMÄSSIGA BESLUT

Business Management är Sveriges mest profilerade utbildning inom praktisk tillämpbar affärskunskap och lär dig hur de olika beståndsdelarna av en affärsverksamhet ska samspela för att skapa effektivitet, konkurrenskraft och lönsamhet.

FÖRSTÅELSE FÖR HELA AFFÄREN

För att ett företag ska växa så måste organisation, ekonomi, marknadsföring och ledarskap befinna sig i ständig utveckling. 

Det innebär att företaget behöver ha en strategisk plan som fokuserar på att ständigt förbättra och anpassa sig till marknaden och dess utmaningar. Organisationen måste vara effektivt strukturerad, ekonomin måste hanteras på ett klokt sätt med en förståelse för hur investeringar och kostnader påverkar företagets tillväxt, marknadsföringen måste vara innovativ och anpassad till kundernas behov, och ledarskapet måste vara visionärt och ha en förmåga att leda och motivera medarbetarna för att nå företagets mål.

Business Management ger dig förmågan att leda en affärsverksamhet med hänsyn tagen till affärsmodellens alla komponenter och krav på lönsamhet och resultat. Du får ävenförmågan att fatta välgrundade affärsmässiga beslut utifrån analys av olika typer av underlag.

SÅ GENOMFÖRS BUSINESS MANAGEMENT

Utbildningen handleds av lärarkonsulter med aktiva positioner i näringslivets framkant.

Pedagogiken bygger på att handledarna presenterar metoder, verktyg och idéer som deltagaren sedan applicerar i affärssimuleringar, verkliga business case och i sina egna verksamheter. Därefter utforskar deltagaren, gruppen och handledarna tillsammans hur ny kunskap kan tillämpas på bästa sätt för att möta respektive situation.

Denna praktiska metodik är IHM:s signum och det som skiljer oss från andra affärsskolor.

För mer information om IHM Business Management, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande starter

Välj mellan 5 startdatum

Löpande starter

 • Klassrum
 • Göteborg

Löpande starter

 • Klassrum
 • Malmö

Löpande starter

 • Klassrum
 • Stockholm

Löpande Starter

 • Distans
 • Distans

Löpande starter

 • Distans
 • Distans

Kursmoment

Business Management omfattar tre delkvalifikationer:

NULÄGE - HUR PRESTERAR FÖRETAG IDAG

I den här delen fokuserar vi på vad företaget skapar idag och på vilket sätt man gör affärer. Vad som kännetecknar organisationen och vad som skiljer den från andra. Och vad som gör den mer eller mindre framgångsrik.

 • Människors förhållningssätt till förändring
 • Affärsmodellen – grunden för företagets framgång
 • Affärsmodellens ekonomi
 • Matchningen mellan kund och erbjudande
 • Se sambanden bakom lönsamheten
 • Hur affärsmodellen blir konkurrenskraftig
 • Hur företagets effektivitet bedöms
 • Att bestämma företagets nuläge

GAPET MELLAN NULÄGE OCH ÖNSKAT LÄGE

I den här delen belyser vi hur företaget väljer vilka framtida affärsmöjligheter som ska ligga till grund för verksamheten. Förändringar i omvärlden leder till att ett företag med många affärer och produkter återkommande måste bedöma vilka av dessa delar som man ska satsa på, behålla eller avveckla. Vi berör också hur ledningen arbetar för att styra organisationen mot en hög prestation.

 • Företagets affärsutmaningar
 • Hur företagets ekonomi planeras och följs upp
 • Affärsval och risk
 • Affärsval ur ett ekonomiskt perspektiv
 • Organisation och ledning av företaget

AFFÄRSMÄSSIGT BESLUTSFATTANDE

Här genomför du en företagssimulering som är en träning i affärsmässigt beslutsfattande i en dynamisk och föränderlig affärsmiljö. I varje beslutsomgång ska affärsutfallet tolkas och strategin omprövas. Uppföljning och mätning av framgång sker med hjälp av ett antal olika nyckeltal, marknadsrapporter och resultatrapporter.

 • Identifiera nuläge och företagets affärsutmaning
 • Bestämma affärsstrategi
 • Upprepat genomföra och ompröva den valda affärsstrategin
Highlights

Kostnader

Utbildningsavgift:

För företagsfinansiering: 64 900kr exkl. moms 

För privatfinansiering: 64 900kr inkl. moms 

Anmälningsavgift: 2 500kr

Kursens mål

UTBILDNINGENS MÅL ÄR ATT GE DELTAGAREN

 • Förståelse för sammansättningen av en framgångsrik affärsverksamhet och hur dess beståndsdelar ska hanteras och samspela för att skapa bästa effekt.
 • Förmåga att leda en affärsverksamhet utifrån krav på lönsamhet och resultat
 • Trygghet i att fatta välgrundade affärsmässiga beslut utifrån analys av olika typer av underlag.
 • Praktisk kunskap anpassad efter deltagarens egna verksamhet och dess specifika utmaningar och mål - kunskap som implementeras i verksamheten från första lektionstillfälle.
 • Inträde i ett av Sveriges starkaste affärsnätverk

SÅ GENOMFÖRS BUSINESS MANAGEMENT

Utbildningen handleds av lärarkonsulter med aktiva positioner i näringslivets framkant.

Pedagogiken bygger på att handledarna presenterar metoder, verktyg och idéer som deltagaren sedan applicerar i affärssimuleringar, verkliga business case och i sina egna verksamheter. Därefter utforskar deltagaren, gruppen och handledarna tillsammans hur ny kunskap kan tillämpas på bästa sätt för att möta respektive situation.

Denna praktiska metodik är IHM:s signum och det som skiljer oss från andra affärsskolor.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: IHM Business Management

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
IHM Business School
Fabriksgatan 25
41250 Göteborg

IHM utvecklar kompetensen som utvecklar näringslivet.

Världen förändras, följer du med? IHM ger dig förmågan att förändra och förändras med kompetensen som framtidens arbetsmarknad kräver. Hos oss får entreprenörer och intraprenörer omge sig med likasinnade och sporra varandra till vassare idéer. Med aktuell och relevant kunskap...

Läs mer om IHM Business School och visa alla utbildningar.