Visa studentum.se som: Mobil

Antagningsregler till högskolan

Antagningsregler till högskolan

Antagningsregler till högskolan

År 2010 infördes en del förändringar gällande antagningsreglerna till högskolan. Detta betyder att du redan i gymnasiet kan påverka din behörighet till högskolan genom att välja kurser som språk och matematik. Så här såg förändringarna gällande antagningsreglerna ut i korthet.

Godkända betyg

Om du har ett examensbevis från VT10 måste du ha lägst betyget Godkänt i Matematik A, Svenska A och B alternativt Svenska som andraspråk A och B samt Engelska A. Utöver det räcker det att du har Godkänt i minst 2250 av dina 2500 poäng. Du är alltså inte behörig om du avslutat ett reducerat program 2010 eller senare.

Områdesbehörighet och meritpoäng har införts

Inför antagningen 2010 ersattes den tidigare standardbehörigheten med områdesbehörighet som är ett nytt sätt att organisera de särskilda förkunskapskraven. Områdesbehörigheten består dels av kurser som krävs för särskild behörighet för en viss utbildning (behörighetskurser) samt av kurser som ger extra meritpoäng vid urval (meritkurser).

Språk, engelska, matematik samt områdeskurser ger extra meritpoäng vid urval. De är olika för olika utbildningar och kan ses som fördjupning eller specialisering i relevanta gymnasiekurser, som inte är behörighetsgivande. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng. Du kan få meritpoäng för dina extra kurser, även om de inte används till jämförelsetalet.

Alla med bokstavsbetyg kan tillgodoräkna meritpoäng

Hösten 2011 infördes att alla med bokstavsbetyg får tillgodoräkna sig meritpoäng. Sökande med sifferbetyg från gymnasiet fick däremot vänta till hösten 2012. Beslutet om de nya reglerna fattades av UHR (dåvarande Högskoleverket) den 4 januari 2011. I ett första steg handlade det om att kunna få meritpoäng för matematik, engelska samt B- och C-språk. I ett senare steg kunde de med bokstavsbetyg för perioden 1998-2003 också få meritpoäng för områdeskurser.

Från hösten 2012 kunde även personer med utländska betyg konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med svenska betyg.

Mer om områdesbehörighet och meritkurser


Konkurrenskomplettering försvåras

Idag delas sökande till högskolan in i olika kvotgrupper vid urvalet. Indelningen ser ut såhär:

Grupp 1: ”Direktgruppen”. Här hamnar alla med examensbevis från gymnasieskolan. Även de med slutbetyg från komvux (om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser komvux) ingår i direktgruppen.

Grupp 2. ”Kompletteringsgruppen”. Här hamnar de som kompletterar på komvux för att få behörighet. Även de som gjort en prövning i gymnasieskolan hamnar i kompletteringsgruppen.

Efter att de sökande delats in i dessa grupper tas en tredjedel av platserna från Grupp 2 och läggs över i Grupp 1. Detta innebär att det är enklare att bli antagen till högskolan om man är i direktgruppen (Grupp 1). Att konkurrenskomplettera kommer alltså att bli mindre fördelaktigt för den som inte har grundläggande behörighet från början.

Att tänka på inför antagning till högskolan

Välj rätt från början - Det är viktigt att du väljer rätt program och kurser redan när du går i gymnasiet. Att läsa in kurser och ämnen i efterhand gör att du hamnar i kompletteringsgruppen och har direkt svårare att konkurrera med dem i direktgruppen.

Källa: UHR och UKÄ

Räkna ut ditt snittbetyg här

Senast uppdaterad: 08 jan 2021

Recensionspolicy

recensionspolicy studentum.se

Vill du lämna en recension om en skola eller en utbildning på studentum.se? Kul! Då bidrar du med att hjälpa andra att hitta den utbildning som passar dem bäst. Läs gärna vår recensionspolicy om hur vi godkänner och publicerar recensioner.

Ladda ner recensionspolicyn här!

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in