Allt du behöver veta om högskolebehörighet

Vad gäller för att kunna bli antagen till en universitets- eller högskoleutbildning? Här svarar vi på alla frågor du kan tänkas ha inför antagningen till universitet och högskola.

För att kunna bli antagen till en universitet- eller högskoleutbildning krävs det vissa förkunskaper som även kallas behörighet. För alla utbildningar behöver du uppnå grundläggande behörighet och för många utbildningar krävs det även särskild behörighet. Du kan även ansöka om reell kompetens för att få din behörighet prövad. 

Grundläggande behörighet

För att studera på universitet och högskola behöver du ha grundläggande behörighet, vilket innebär följande:

 • gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller
 • gymnasieexamen från ett yrkesprogram med godkänt (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

För dig som har slutbetyg eller annan gymansie- eller vuxenutbildning, se mer information om grundläggande behörighet här.

Särskild behörighet

Förutom grundläggande behörighet kräver många utbildningar även särskild behörighet. Det innebär att det finns särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens område. Det betyder oftast att du måste ha läst vissa gymnasiekurser samt fått godkänt i dem, men kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser. Till utbildningar på grundnivå anges den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. Du kan få mer information om behörighet på högskolornas hemsidor eller på antagning.se. 

💡 Behörighetskarta för särskild behörighet 

Rörigt att hålla koll på vad som gäller? I behörighetskartan får du en översikt som innehåller: 

 • Särskild behörighet för 47 olika högskoleutbildningar. 
 • Exakt vilka kurser som krävs för särskild behörighet till varje högskoleprogram. 
 • Längd och nivå för varje utbildning. 

Ladda ner behörighetskartan här

Vad innebär områdesbehörighet?

Tidigare användes områdesbehörighet till vissa utbildningar vid antagningen. Områdesbehörighet innebar att varje utbildningsområde hade en eller flera områdesbehörigheter kopplade till sig. Nedan hittar du alla de tidigare utbildningsområdena och tillhörande områdesbehörigheter, men informationen är alltså inte längre aktuell. Numera är det endast “särskild behörighet” som du behöver hålla koll på när du söker utbildning. Förändringen leder till delvis förändrad meritpoäng för dig med slutbetyg och innebär att du inte längre får meritpoäng för dina områdeskurser. Om du har gymnasieexamen påverkas du inte.

Se alla områdesbehörigheter här

Meritpoäng - vad gäller för dig?

Du kan få extra meritpoäng för kurser i språk, engelska och matematik. Du kan maximalt få 2,5 meritpoäng, vilket sedan läggs till ditt jämförelsetal vilket gör att det högsta meritvärdet du kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng du kan tillgodoräkna dig beror på vilken utbildning det är du söker. Läs mer om meritpoäng här.

Tre olika urvalsmetoder

När det är fler sökande än det finns platser på en utbildning så sker ett urval utifrån tre olika urvalsgrunder och platserna fördelas på följande sätt:

 • minst en tredjedel av platserna ska tillsättas utifrån betyg (betygsgruppen),
 • minst en tredjedel utifrån resultat på högskoleprovet (högskoleprovsgruppen),
 • högst en tredjedel av platserna får tillsättas genom alternativt urval. Den här andelen kan utökas efter beslut om tillstånd från Universitets- och högskolerådet. Läs mer om alternativt urval här.

I betygsurvalet finns tre urvalsgrupper:

 • Direktgrupp (BI) – här hamnar alla med avslutade gymnasiestudier som ger behörighet utan kompletteringsbetyg
 • Kompletteringsgrupp (BII) –  här hamnar de som har kompletterat kurser på komvux, folkhögskola eller via basårsstudier för att uppfylla behörighetskraven. Även de som gjort en prövning hamnar i kompletteringsgruppen.
 • Folkhögskolegrupp (BF) – här hamnar sökande med studieomdöme från folkhögskola

Ansökan om reell kompetens

Om du har arbetslivserfarenhet inom ett yrke eller andra meriter som är relevanta för den utbildning du vill söka finns det möjlighet att tillgodoräkna dig dessa erfarenheter och på så sätt bli behörig till en utbildning. Du kan ansöka om reell kompetens för att få både grundläggande och särskild behörighet. Läs mer om reell kompetens här.


Grundläggande behörighet har även du som: 

 • Har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan utfärdat senast 1 juli 2015 eller 
 • ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning utfärdat före 1 juli 2020 och har lägst betyget Godkänd i minst 2 250 gymnasiepoäng samt lägst betyget Godkänd i svenska A och B, alternativt svenska som andraspråk A och B, engelska A och matematik A.

 • Har ett slutbetyg från gymnasieskolans program och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett fullständigt program eller
 • ett slutbetyg alternativt ett samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av vad som krävs för ett slutbetyg. Observera att betyget måste vara utfärdat före den 1 januari 2010.

 • Har ett avgångsbetyg från en fullständig minst tvåårig linje/tvåårig specialkurs i gymnasieskolan, 
 • ett avgångsbetyg 2 eller 3 från gymnasial vuxenutbildning eller motsvarande och kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst två årskurser från gymnasieskolan eller etapp 2 på gymnasial vuxenutbildning. 

 • Har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där den fullföljts samt
 • kunskaper i svenska, engelska och matematik som motsvarar lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1a, b eller c. En elev som har betyg i svenska/svenska som andraspråk 3 och i engelska 6 behöver inte styrka betyg i underliggande nivåer.
 • Har en avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till högskolestudier i det land där den fullföljts och som före den 1 juli 2013 har kunskaper i svenska, engelska och matematik som motsvarar lägst betyget Godkänd i svenska kurs B/svenska som andraspråk kurs B, engelska A samt matematik kurs A.

 • Har ett intyg om grundläggande behörighet från folkhögskola som uppfyller omfattningskrav och innehållskrav.

För mer information om behörighet kan du kontakta den skola du tänkt söka till eller komvux i din kommun. 

Källa: UHR, antagning.se

Beatrice Brettmar

Beatrice Brettmar

Senior Website Manager (Visa mer)
Beatrice Brettmar arbetar som Senior Website Manager på studentum.se, med ett fokus på att hjälpa studenter att hitta rätt utbildning. Beatrice är ursprungligen från Malmö, men bor och jobbar numera i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i retorik och litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat för studentum.se sedan 2018. Hon är expert på att tillgängliggöra utbildningsinformation och du hittar henne ofta som skribent på artiklar om behörighet, urval och olika utbildningsformer. När hon inte skriver artiklar jobbar Beatrice med utveckling av sajten. På fritiden gillar Beatrice att läsa, skriva skönlitterärt och leta efter fynd i Second hand-butiker. (Mindre)

Om

Beatrice Brettmar arbetar som Senior Website Manager på studentum.se, med ett fokus på att hjälpa studenter att hitta rätt utbildning. Beatrice är ursprungligen från Malmö, men bor och jobbar numera i Stockholm. Hon har en kandidatexamen i retorik och litteraturvetenskap från Uppsala universitet och har jobbat för studentum.se sedan 2018. Hon är expert på att tillgängliggöra utbildningsinformation och du hittar henne ofta som skribent på artiklar om behörighet, urval och olika utbildningsformer. När hon inte skriver artiklar jobbar Beatrice med utveckling av sajten. På fritiden gillar Beatrice att läsa, skriva skönlitterärt och leta efter fynd i Second hand-butiker.
Petra Paulin

Petra Paulin

Studie- och yrkesvägledare (Visa mer)
Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på studentum.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv. (Mindre)

Om

Petra är utbildad studie- och yrkesvägledare vid Stockholms universitet. Hon hjälper oss säkerställa att informationen på studentum.se är korrekt, om du ser Petras namn på en artikel betyder det att informationen har faktagranskats av henne. Hon har också hjälpt till att besvara många av de frågor du hittar i vårt forum "Fråga vår SYV". Petra valde att bli studie-och yrkesvägledare då hon ville hjälpa människor som befinner sig i en situation där de behöver ta ett beslut kring sitt framtida yrkesliv.

Annonser