Visa studentum.se som: Mobil

Områdesbehörigheter

Hur blir du behörig till en universitet- eller högskoleutbildning? Vad innebär de olika områdesbehörigheterna? Vi svarar på alla frågor du kan tänkas ha kring behörighet till universitet och högskola!

För att studera på universitet och högskola behöver du ha grundläggande behörighet, vilket innebär följande:

  • gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program eller
  • gymnasieexaxmen från ett yrkesprogram med godkänt (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6.

Förutom grundläggande behöriget så kräver många utbildningar även särskild behörighet. Det innebär att det finns särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens område. Det betyder oftast att du måste ha läst vissa gymnasiekurser, men kan också innebära krav på arbetslivserfarenhet, arbetsprover eller högskolekurser.

Ibland gör universitet och högskolor undantag från särskilda behörighetskrav. Om du har kunskaper i ett visst ämne, men inget betyg, kan du ansöka om att högskolan bedömer om dina kunskaper motsvarar det som krävs. Detta kallas reell kompetens, läs mer om det på vår sida om alternativt urval och reell kompetens!

Vad innebär områdesbehörighet?

Varje utbildningsområde har en eller flera områdesbehörigheter kopplade till sig. De olika områdesbehörigheterna anger vilka kurser som du måste ha, även kallat behörighetskurser. Du hittar alla utbildningsområden och tillhörande områdesbehörigheter här nedanför.  

Snabbmeny till utbildningsområden

Områdesbehörigheterna som finns i listan nedan gäller för ämnesplaner i gymnasieskolan som infördes 1 juli 2011 (Gy11) och för ämnesplaner i kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå som gäller från och med 1 juli 2012. Vi har bara listat alla behörighestkurser inom varje område. Om du är behörig till en utbildning kan du lägga till meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik till ditt samlade meritvärde. Läs mer om meritpoäng här!


Humaniora, Juridik och Teologi

Områdesbehörighet A1

Behörighetskurser:
• Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2


Exempel: Jurist

Områdesbehörighet A2

Behörighetskurser:
• Moderna språk – aktuellt språk 3
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Exempel: Humaniora/språkutbildningar


Arkitektur och Naturresurser

Områdesbehörighet A3

Behörighetskurser:
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Naturkunskap 2*

• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Exempel: Agronom, arkitekt & landskapsarkitekt


Beteendevetenskap, Ekonomi och Samhällsvetenskap

Områdesbehörighet A4

Behörighetskurser
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Exempel: Civilekonom

Områdesbehörighet A5

Behörighetskurser:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

Exempel: Psykolog & socionom


Undervisning

Studie- och yrkesvägledare

Förskollärare och grundlärare (fritidshem)

Grundlärare årskurs 0-3 och 4-6

Områdesbehörighet A6

Behörighetskurser:
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Områdesbehörighet  A6a

Behörighetskurser:
• Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2

För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Områdesbehörighet  A6b

Behörighetskurser
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2

*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a1 + 1a2

För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.


Ämneslärare högstadiet åk 7-9 och gymnasiet

Områdesbehörighet A6c

Behörighetskurser:
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6.

Utöver behörighetskurserna här ovanför gäller också specifika behörighetskurser beroende på vilket undervisningsämne eller undervisningsämnen du väljer. Läs mer om vilka kurser olika ämnen kräver nedan.


Biologi:
• Biologi 2
• Kemi 1
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Filosofi, Historia, Juridik och Religionskunskap:
• Historia 1b eller Historia 1a1 + 1a2

Fysik och Teknik (i gymnasieskola):
• Fysik 2
• Matematik 4


Företagsekonomi:
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Geografi och Psykologi:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Grekiska:
• Klassisk grekiska – språk och kultur 2


Kemi:
• Biologi 1
• Kemi 2
• Matematik 4

Matematik:
• Matematik 4

Moderna språk:
• Moderna språk – aktuellt språk 3


Samhällskunskap:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Samhällskunskap 2

Modersmål:
• Modersmål 2 eller motsvarande kunskaper

Latin:
• Latin – språk och kultur 2


Idrott och hälsa:
• Idrott och hälsa 2 eller motsvarande kunskaper
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Naturkunskap och Teknik
(i grundskolans årskurs 7–9):
• Matematik 3b eller Matematik 3c
• Naturkunskap 2*
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Teckenspråk:
• Svenskt teckenspråk för hörande 3 eller motsvarande kunskaper


Fysik, Matematik, Teknik

Områdesbehörighet A7

Behörighetskurser:
• Fysik 1b1 eller Fysik 1a
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Exempel: Sjöingenjör, maskintekniker, sjökapten och styrman

Områdesbehörighet A8

Behörighetskurser:
• Fysik 2
• Kemi 1
• Matematik 3c

Exempel: Högskoleingenjör och ortopedingenjör


Områdesbehörighet A9

Behörighetskurser:
• Fysik 2
• Kemi 1
• Matematik 4


Exempel: Brandingenjör och civilingenjör

Områdesbehörighet A10

Behörighetskurser:
• Biologi 1
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Exempel: Civilingenjör och sjukhusfysiker


Farmaci, Medicin, Naturresurser, Naturvetenskap, Odontologi, Omsorg, Vård

Områdesbehörighet A11

Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 4

Exempel: Agronom, hortonom,
jägmästare, landskapsarkitekt
och receptarie

Områdesbehörighet A12

Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 1a eller Fysik 1b1 + 1b2
• Kemi 2
• Matematik 3b eller Matematik 3c

Exempel: Biomedicinsk analytiker

Områdesbehörighet  A13

Behörighetskurser:
• Biologi 2
• Fysik 2
• Kemi 2
• Matematik 4

Exempel: Apotekare, läkare, optiker,
tandläkare och veterinär


Områdesbehörighet  A14

Behörighetskurser:
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2


Exempel: Arbetsterapeut, audionom, dietist, djursjukvårdare, hippolog, lantmästare, logoped, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, skogsmästare, skogstekniker, tandhygienist, tandtekniker och trädgårdsingenjör

 Områdesbehörighet A15

Behörighetskurser:
• Idrott och hälsa 1
• Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
• Naturkunskap 2*
• Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2
*Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2

Exempel: Fysioterapeut/sjukgymnast

Källa: Antagnings.se, UHR.se

Senast uppdaterad: 02 nov 2020

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-11-14

Från höstdepp till höstpepp!

Mörkt, kallt - och deppigt. Känner du peppen? Inte? Du är långt ifrån ensam. Vi vill hjälpa dig att vända höstdepp till höstpepp, nu kör vi!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-10-14

Digitala utbildningsmässan HT 2020

Vi följer upp succén med vårens Digitala utbildningsmässa och ger dig nu möjligheten att besöka höstens stora digitala event för studiesugna! Den 30 september kan du träffa eftergymnasiala skolor live på studentum.se. Läs mer här!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-03-23

3 anledningar att läsa en sommarkurs på universitet eller högskola

Visste du att det finns 525 sommarkurser på universitet och högskolor runt om i Sverige? Oavsett om du bara vill läsa en kul kurs, få lite CSN under sommaren eller skrapa ihop de sista högskolepoängen till din examen finns det en kurs för dig! 

Läs mer