Så räknar du ut dina meritpoäng

Vill du få full koll på dina meritpoäng? Här finns all information du behöver om hur du räknar ut dina meritpoäng och vad som gäller beroende på när du gick ut gymnasiet!

Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng du får är olika för olika utbildningar.

Du kan få meritpoäng om du har:

 • Gymnasieexamen från svensk gymnasieskola från 2014 och framåt
 • Gymnasieexamen från svensk gymnasial vuxenutbildning från hösten 2012 eller senare
 • Fullständigt slutbetyg från 2010 och framåt
 • Examensbevis från svensk gymnasieskola från 2003 eller senare, eller
 • Examensbevis från svensk gymnasial vuxenutbildning med bara kurser enligt 2001 års kursplaner
 • IB-examen från 2003 eller senare
 • EB-examen från 2003 eller senare
 • Avgångsbetyg från åländsk gymnasieutbildning, 2003 eller senare
 • Avgångsbetyg från Tyska skolan eller Lycée Francais Saint Louis, 2003 eller senare

Meritpoäng

Du kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik – oavsett vilken utbildning du söker. Dessa kurser kallas för meritkurser. Du måste ha lägst godkänt betyg i kursen för att du ska kunna tillgodoräkna dig meritpoängen. Du får inte mer poäng om du har högre betyg.

Meritkurser i moderna språk – max 1,5 poäng

 • Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng
 • Moderna språk 4 ger 1 meritpoäng 
 • Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng

Du kan får max 1,5 meritpoäng i moderna språk genom att vara godkänd i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5 (om moderna språk 3 krävs för särskild behörighet). Om du har ett betyg i språk 4 men inte språk 5 kan du få 0,5 meritpoäng för ett annat modernt språk med lägst nivå 2. Detta är ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att behöva läsa moderna språk 5.

Med moderna språk menas inte svenska, engelska eller modersmål. Svenskt teckenspråk för hörande ger meritpoäng som ett modernt språk.

För dig som gått ut gymnasiet före 2011 eller har slutbetyg gäller: 

 • Steg 3 ger 0,5 meritpoäng
 • Steg 4 ger sammanlagt 1,0 meritpoäng
 • Steg 5 eller högre ger sammanlagt 1,5 meritpoäng
 • Lägst steg 2 — ger 0,5 meritpoäng om du redan har 1,0 poäng från Språk 1

Meritkurser i engelska – max 1,0 poäng

 • Engelska 7 ger 1,0 meritpoäng

För dig som gick ut gymnasiet före 2011 eller har slutbetyg gäller: 

Engelska B ger 0,5 meritpoäng och Engelska C 1,0 meritpoäng. Observera att du inte kan tillgodoräkna dig 1,0 meritpoäng för Engelska C om Engelska B krävs för behörighet. Om detta är fallet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Meritkurser i matematik – max 1,5 poäng

 • Matematik 2 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 3 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 4 ger 0,5 meritpoäng
 • Matematik 5 ger 1,0 meritpoäng
 • Matematik specialisering ger 0,5 meritpoäng

Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Om du har betyg i flera kurser i matematik specialisering med olika innehåll kan upp till tre kurser ge meritpoäng. 

För dig som gick ut gymnasiet före 2011 eller har slutvetyg gäller:

Du kan få 0,5 poäng om du har fått betyg i en kurs som ligger en nivå över behörighetskravet. Har du två nivåer över behörighetskravet får du 1,0 meritpoäng. Du kan få max 1.0 meritpoäng i matematik. 

Tänk på att Matematik A aldrig ger meritpoäng, eftersom det ingår i den grundläggande behörigheten.

Exempel:
Till en utbildning krävs Matematik C. Du har läst och fått betyg i Matematik E (= två nivåer över C) och får då 1,0 meritpoäng, vilket är maxpoäng för matematik.

Om behörighetskravet ligger på Matematik B och du har läst Matematik E får du ändå bara 1,0 meritpoäng.

Gamla och nya kurser

Om du har ett slutbetyg som också innehåller nya kurser med betygen A–F så ger de meritpoäng motsvarande de äldre kurserna med betygen MVG–IG. Det här innebär att när behörighetskravet till exempel är matematik 4/E kan du inte få meritpoäng för matematik 5 eftersom den värderas som matematik E.

För dig med slutbetyg med gamla och nya kurser, är det alltså viktigt att kontrollera vilket behörighetskrav som gäller i det gamla systemet och omvandla de nya kurserna till de gamla kurserna.

Meritpoäng för områdeskurser

📣 Viktig information om områdeskurser

 • Om du har en examen från gymnasiet enligt 2011 års läroplan eller genom vuxenutbildning från 2012 års läroplan kan du inte få meritpoäng från områdeskurser.
 • Möjligheten att få meritpoäng för områdeskurser togs bort från och med antagningen till sommarkurserna 2022. Den antagningen var alltså sista gången att räkna meritpoäng för områdeskurser.

Meritpoäng för områdeskurser

Tidigare kunde du utöver meritkurserna få meritpoäng för områdeskurser. Områdeskurser var särskilt värdefulla för den utbildning du tänkte söka.

Områdeskurser – max 1,0 poäng

Områdeskurser var tidigare en fördjupning eller specialisering i gymnasiekurser som var relevanta, men inte behörighetsgivande, för den utbildning du tänkt söka. Dessa kurser gav maximalt 1,0 meritpoäng. Meritkurserna moderna språk, engelska och matematik räknades inte som områdeskurser. Du kunde tidigare enbart få meritpoäng för områdeskurserna när du sökte en utbildning som hade den aktuella områdesbehörigheten som behörighetskrav.

Områdeskurser GAV följande meritpoäng:

 • En områdeskurs på 100 poäng = 0,5 meritpoäng
 • En områdeskurs på 50 poäng = 0,25 meritpoäng (OBS! Du fick meritpoäng för högst två 50-poängs områdeskurser)

Har du frågor om områdesbehörighet? Här hittar du allt du behöver veta!

Räkna ut ditt snittbetyg här


Annonser