Visa studentum.se som: Mobil

Svenska för invandrare

SFI-utbildningar

Swedish for Immigrants

SFI is a form of education in which people who lack knowledge of Swedish can learn the language. SFI is free and the only requirements are that you must live in Sweden, be more than 16 years old and not speak Swedish.


SFI Arabic SFI English SFI Somali


Få grundläggande kunskaper i svenska

Svenska för invandrare (SFI) är en utbildningsform där du kan få lära dig det svenska språket och få kunskaper om det svenska samhället. Alla som fyllt 16 år, är folkbokförda i Sverige och saknar kunskap i svenska kan läsa SFI.

SFI ger dig kunskap i svenska för att till exempel kunna studera vidare eller arbeta. Det är gratis att läsa SFI för alla eftersom det betalas av staten och kommunerna. Själva utbildningen bedrivs av både kommunala och privata skolor. Hemkommunen är skyldig att erbjuda SFI för den som har rätt till det.

SFI - En egen utbildningsform

Svenska för invandrare är en egen utbildningsform som ska ge alla grundläggande kunskaper i Svenska. Att läsa svenska för invandrare är kostnadsfritt men berättigar inte till studiestöd från CSN. Svenska för invandrare har funnits i Sverige sedan mitten på sextiotalet och har ungefär 100 000 studenter årligen.

Använd vår söktjänst för att hitta olika SFI-utbildningar! Utbildningstypen är redan förvald men begränsa gärna din sökning ytterligare utifrån dina specifika önskemål.

Kategori
SFI-utbildning (Svenska för invandrare)
Ort
Sök

Hitta din SFI-utbildning här!

Vanliga frågor om svenska för invandrare

Vad krävs för att läsa SFI?
Man ska ha fyllt 16 år, vara bosatt (folkbokförd) i Sverige och inte kunna svenska.

Är SFI gratis?
Ja, svenska för invandrare är kostnadsfritt.

Får man studiestöd för SFI?
Nej, SFI berättigar inte till studiestöd.

Kan man läsa SFI på folkhögskola?

Ja. Folkhögskolan måste ha tillstånd att sätta och utfärda betyg. 

Måste man börja på SFI steg 1 om man redan har kunskaper i svenska?
Nej, en bedömning görs och man hamnar på den nivå som passar en bäst.

Kan man göra praktik eller jobba medan man läser SFI?
Ja, det finns möjlighet till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande under tiden man studerar. Det går även att kombinera med jobb eller andra studier. Prata med en studievägledare på skolan för mer information.

Ansöka till SFI

För att göra en ansökan till svenska för invandrare ska man ta kontakt med Komvux i sin hemkommun eller någon av de aktörer som bedriver SFI-utbildning. De hjälper en sedan vidare med eventuellt språktest och studieplan etc.

SFI i olika steg

Svenska för invandrare ges i tre olika steg. Steg 1 är för personer som saknar skolvana eller inte gått i grundskola och/eller är nybörjare i svenska och behöver lära sig svenska alfabetet. Studierna går ofta i en lite långsammare takt så alla får tid att lära sig.

Steg 2 och 3 är för personer som har kunskaper motsvarande grundskola från sitt hemland. Studierna går i ett lite högre tempo och förutsätter därför viss skolvana hos eleverna. Utbildningen startar på en språklig nybörjarnivå.

Efter avslutad steg 3 kan man gå vidare till svenska eller svenska som andraspråk inom komvux eller gymnasiet.

Grundläggande svenska med SFI

Utbildning i svenska för invandrare ger eleverna grundläggande kunskaper i svenska så att de kan kommunicera både i tal och skrift. Utbildningen ska även ge deltagarna en introduktion till det svenska samhället. Studierna utgår från dina personliga förutsättningar och erfarenheter.

SFI ska ge de som behöver möjlighet att få grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Det kan även gälla till exempel analfabeter, personer med kort eller ingen skolbakgrund eller personer som har ett annat skriftspråk.

När man är färdig med SFI till och med steg 3 kan man antingen läsa svenska eller svenska som andraspråk om man vill ytterligare utveckla sina kunskaper.

Kombinera SFI med praktik, jobb eller studier

Att studera svenska för invandrare ska också innebära ett samarbete med arbetsförmedlingen där eleverna får möjlighet att öva på språket i jobbmiljö. Det kan även innebära att eleven kommer i kontakt med arbetslivet genom eventuell praktik.

Det går även bra att kombinera studier i SFI med annan utbildning i Sverige eller utomlands. Dock kräver de flesta utbildningarna i Sverige att man har grundläggande kunskaper i svenska som ligger på en nivå över SFI.

Behörighetskrav för SFI

För att vara behörig för SFI ska man vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 16 år och sakna väsentliga kunskaper i svenska språket. Undantaget är om man har kunskaper i norska eller danska då det inte kan anses nödvändigt med undervisning i grundläggande svenska.

Till SFI-utbildningar

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Logga in
Vår Facebook
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från studentum.se