Visa studentum.se som: Mobil

Koordinator inom besöksnäringen

Akademi Båstad Yrkeshögskola
Sammanfattning
Utbildningstyp: Yh-utbildning
Utbildningsort: Båstad
Längd: 80 veckor
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: CSN-bidrag
Recensioner: (21 Recensioner)

Koordinator inom besöksnäringen

Koordinatior

Utbildningen är indelad i kurser utifrån yrkesområden inom besöksnäringen för att skapa en helhetsbild för området. Utbildningen inleds med grundläggande kunskaper inom bland annat turism, ekonomi och marknadsföring, vilket ger en bred kunskapsbas att utvecklas från. Därefter fokuserar utbildningen på mer specifika områden som t.ex. turismutveckling, projektledning, försäljning och ledarskap.

Detta i kombination med LIA-perioder ger dig en helhetssyn, praktisk erfarenhet och ett brett nätverk.

Under utbildningens sista del sker en individuell fördjupning som ger spetskompetens för arbete i branschen.

Efter examen kan du t.ex  arbeta inom turismutveckling, projektledning, eventproduktion, hotelldrift eller marknadskommunikation.

Under utbildningen fokuseras det även en hel del på mjuka värden så som service och attityd/inställning.  Du erbjuds även att genomföra en s.k DISC-analys. Denna hjälper till att bättre förstå sig själv och andras beteenden. DISC är ett av världens mest använda personlighetsverktyg för att utveckla människors självkännedom och kommunikation.

Lärande i arbete (LIA)

Under 28 veckor kommer du att utbildas på olika företag i branschen där du får möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper praktiskt. LIA fördelas över fem perioder som gör att du utbildas och utvecklas inom flera inriktningar/nivåer.
Akademi Båstad Yrkeshögskola har lång erfarenhet av Yh-utbildning och samarbetar med många ledande företag, vilket skapar ett värdefullt kontaktnät. Vår utbildning är en väl inarbetad rekryteringsbas för branschen.

För mer information om Koordinator inom besöksnäringen, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighetskrav:
Slutförd svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller motsvarande, alternativt praktisk erfarenhet, eller motsvarande förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskilda behörighetskrav:
Lägst betyg E i följande ämnen (eller motsvarande):
– Svenska 2 (eller Svenska som andra språk 2)
– Engelska 6
– Matematik 1

Inget krav på förkunskaper från specifikt gymnasieprogram.

Urval:
Branschrelaterad utbildning, praktiskt och teoretiskt test samt intervju.

Utbildningsperiod:
September 2018 – maj 2020. Heltid

Ansökan:
Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad Yrkeshögskola behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.

Kursinnehåll

Besöksnäring 35 YH-poäng
Kursen ger en framtidsorienterad fördjupad helhetsbild över hur begrepp och samband hänger ihop inom världens största industri – rese- och turistnäringen. I kursen ingår bl.a: arbetsmetodik, produktionsekonomi, kommunikation, kundpsykologi och turismkunskap.

Marknadskommunikation, 30 YH-poäng
Kursen ska ge kunskaper i marknadsföringsteorier och utgår från hur en väl genomarbetad marknadsplan läggs upp. Du får lära dig hur ett företag, via marknadsplanen, styr sin verksamhet gällande bl.a. produktens/tjänstens framtagande och livscykel, varumärkesbyggande, målgruppsanpassning och kundorientering. I kursen ingår bl.a: marknadsföring, marknadskommunikation och försäljning.

Affärsinriktad företagsekonomi, 25 YH-poäng
Kursen ger kunskaper och färdigheter för att kunna utveckla kompetens att medverka i en framtida ekonomisk styrning av ett företag. Kursen behandlar terminologin med bl.a. prissättning, kalkylering, budgetering och uppföljning av ekonomiska beslut som syftar till att skapa en utvecklad medvetenhet kring lönsamhetstänkande. I kursen ingår bl.a: företagsekonomi och affärsutveckling.

Logiverksamhet och försäljning, 25 YH-poäng
Kursens fokus ligger i det entreprenöriella och du som studerande tränas i att starta, driva, analysera och utvärdera projekt. Kursen ger fördjupade kunskaper i uppbyggande och drift av en verksamhet, organisation och olika arbetsområden. I kursen ingår bl.a: entreprenörskap, produktutveckling och försäljning.

Turism- och destinationsutveckling, 20 YH-poäng
Kursen redogör för resmålet som en destination och vilka omvärldsfaktorer och intressenter som påverkar verksamheten samt vilka faktorer som är av betydelse för att skapa turismutveckling på lokal och regional nivå. Kursens upplägg skapar genuin förståelse för begreppet nationalekonomi och destinationsutveckling. I kursen ingår bl.a: utvecklingsplanering och nationalekonomiska effekter.

Praktisk projektledning, 25 YH-poäng
Kursen redogör för projektledning med fokus på planering, genomförande och uppföljning. Ämnen som avtalsförfarande, intressenter, ekonomi och marknadsföring behandlas. Verkliga projekt används som utgångspunkt för att träna och få fördjupad förståelse för projektledning. I kursen genomförs övningar för att du ska lära dig identifiera dina styrkor och svagheter i interaktion med andra. Utifrån denna färdighet tränas du som studerande i att utveckla kompetens för ökad samarbetsförmåga. I kursen ingår bl.a: projektledning, konceptutveckling, upplevelseindustri och marknadsföring.

Reseindustri, 30 YH-poäng
Fokus ligger på resan som produkt och hur denna kan paketeras för att attrahera olika kundsegment. Du tränas i att effektivisera och behovsanpassa kundens inköpsprocess. Kursen ger dig möjlighet att utveckla färdigheter att använda branschspråkets termer samt att hantera bokningsverktyg och globala distributionssystem. I kursen ingår bl.a: reseproduktion- och försäljning, bokningssystem och destinationskunskap.

Hållbar utveckling, 25 YH-poäng
Kursen genomsyras av de riktlinjer som finns för skydd av natur- och kulturvärden för att på ett hänsynsfullt sätt kombinera kommersiell turism med ursprungskulturer. Kursen redogör för hur hållbar utveckling kan implementeras i en verksamhets alla led och vikten av en tydlig styrning i detta förändringsarbete. I kursen ingår bl.a: ansvarsfull turism, kundpsykologi och mental beredskap samt kommunikation.

Organisationsteori- och styrning, 30 YH-poäng
Kursen ger en helhetsbild av kommunikationens och ledarskapets betydelse för en grupps effektivitet och utveckling. Du tränas i att anpassa ditt ledarskap och att utveckla kompetens att möta de olika faserna i en grupps utveckling. I kursen ingår bl.a: organisationsteori och ledarskap samt beteendeteorier och konflikthantering.

LIA 1, 30 YH-poäng
Kursen syftar till att skapa förståelse för yrkesrollen och praktiskt arbete i branschen. Kursen ska ge den studerande tillfälle att integrera förvärvade teoretiska kunskaper och teoretiska modeller i verklig arbetsmiljö. Det huvudsakliga målet med denna kurs är att få en grundläggande förståelse för de krav som finns i branschen och också veta mer om vilka yrkesroller som finns.

LIA 2, 20 YH-poäng
Under denna period ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom praktisk projektledning. Kursen ska ge möjlighet att inom branschområdet tillämpa såväl praktiska som teoretiska kunskaper vilka förvärvats i utbildningens övriga kurser. Kursen ska utveckla förmågan att planera, leda och delta i ett evenemang/event/projekt samt att i relation till uppsatta mål utvärdera dess resultat och effekter.

LIA 3, 25 YH-poäng
Denna period syftar till att ytterligare skapa förståelse för yrkesrollen inom valt LIA-område. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Genom att koppla utbildingens praktiska och teoretiska delar med uppgifter i ett operativt arbete i besöksnäringen stimuleras de studerande vidare.

LIA 4, 25 YH-poäng
Denna LIA-kurs ska leda till att den studerande får fördjupade kunskaper i yrkesrollen, det praktiska arbetet inom valt LIA-område och till att kunna arbeta självständigt liksom i team med de på ett företag inom branschen vanligt förekommande arbetsuppgifter.

LIA 5, 40 YH-poäng
Under den sista LIA-perioden ska den studerande fördjupa sina kunskaper inom den inriktning av branschen som den studerande vill fokusera på. Under LIA ska den studerande utveckla sin kompetens att värdera kunskaper inom yrket och argumentera för olika ståndpunkter. Denna avslutande LIA leder i många fall till anställning. Den studerande ska kunna utifrån arbetsuppgifter och tillämpa kunskaper och färdigheter som förvärvats under utbildningens gång.

Examensarbete, 15 YH-poäng
Kursen skapar helhetssyn och förståelse för samband inom näringen samt ger fördjupad kompetens inom olika grenar. Fokus ligger på att väva samman kunskaper och färdigheter till den kompetens som krävs för att kvalitativt utföra yrket som kvalificerad koordinator som i sin tur leder till spetskompetens i yrkesrollen.

Ansökan
Du söker till utbildningen via Yh-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som vi på Akademi Båstad behöver för att kunna avgöra om du är behörig till utbildningen.

Examen & Intyg

Fullständig utbildning där alla delar är bedömda med minst godkänt resultat leder till en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen av avgiftsfri och berättigar till CSN-studiemedel.

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Sök en Yh-utbildning vid Akademi Båstad Yrkeshögskola! Skolan erbjuder inriktningar som ekonomi, turism, försäljning och vård. Samtliga Akademi Båstads Yh-utbildningar är framtagna i samarbete med respektive bransch. Utbildningarna är förlagda till olika platser i Båstad eller på distans. Akademi Båstad Yrkeshögskola...


Läs mer om Akademi Båstad Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Koordinator inom besöksnäringen

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Akademi Båstad Yrkeshögskola

Box 1135
269 22 Båstad

Recensioner

Helena YTS02   |   2018-03-21
Vill du få kompetens inom denna roliga och breda bransch samtidigt som du investerar i din personliga utveckling? Då har du hittat rätt. Upplevelsebaserat lärande är en fantastisk väg att gå om du inte är så teoretiskt lagd! Bästa två studieåren i mitt liv både investerings- samt utvecklingsmässigt som har tagit mig till roliga o spännande job...
Visa mer
          (5)
Ina   |   2018-02-11
En utbildning med gott rykte i branschen som ger bred kunskap och många valmöjligheter. En bra grund att stå på helt enkelt. Du har stora möjlighet att själv välja inom vilket område du vill utvecklas genom val av LIA etc. Jag är glad att jag valde denna utbildning.
          (5)
TS17   |   2018-02-09
Utbildningen som ger dig en bredd av möjligheter inom branschen. Kunnig personal och fantastiska föreläsare.
          (5)
Beställ information

För att få mer information om Koordinator inom besöksnäringen via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Koordinator inom besöksnäringen
Kursrecensioner
          (4,9)
Baseras på 21 recensioner
Se alla recensioner för utbildningen
Arrangörsrecensioner
          (4,8)
Baseras på 42 recensioner
Se alla skolans recensioner