Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap

Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik
Längd
300 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Klassrum
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Klassrum
  • Lund

Om utbildningen

Teknisk nanovetenskap vid LTH är utbildningen för dig som är intresserad av nanovetenskap och vill tillämpa nanoteknik för att skapa framtidens material, läkemedel eller elektronik. Detta är den enda civilingenjörsutbildningen i Sverige med nanovetenskap som genomgående tema under alla fem åren. Utbildningen ger ett tvärvetenskapligt helhetsperspektiv på nanoteknik, där specialkomponerade kurser bland annat i kemi och biomedicin bidrar till att bredda den grund som fysik och matematik ger. Under utbildningen får du både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin. Målet med utbildningen är att utbilda civilingenjörer som känner sig tilltalade av att sudda ut gränserna mellan traditionella kunskapsområden som biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik.

Teknisk nanovetenskap attraherar motiverade studenter med en mycket bred intressesfär. Många studenter tar möjligheten att läsa kurser eller göra examensarbete i utlandet. Det spetsar utbildningsprofilen och ger erfarenheter för livet.

Nanovetenskap

Gränserna mellan traditionella kunskapsområden som medicin, biologi, fysik, kemi, materialvetenskap och elektronik suddas alltmer ut. Utvecklingen av tekniker inom områdena går fort. Produktutvecklingen sker allt oftare på atomär nivå för att få fram nya och unika egenskaper som behövs till morgondagens eknologi. På den atomära skalan gäller andra lagar, vilket kräver förståelse och kompetens att förutsäga dessa samband.

Samtidigt ökar möjligheten att värdera en produkts säkerhet i och med studier på nanoskalan. Man kan på ett effektivt sätt förhindra att skador hos människor och natur uppkommer.

För att lyckas med detta krävs en tvärvetenskaplig kompetens för att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. Tvärvetenskapen möjliggör arbete i olika tekniska branscher, en förståelse och överblick av arbetsprocessen samt en god förmåga att kommunicera med forskare och specialister inom olika områden.

Teknisk nanovetenskap vänder sig till dig som vill dyka ner i en värld där klassiska, makroskopiska lagar inte längre fungerar utan där kvantmekaniken tar över och ett atomistiskt perspektiv, med en ny syn på saker och ting, krävs.

Karriär och arbetsmarknad

Nanotekniken är ett nyckelområde för svensk industris framtid. Exempel på nanoteknik inom dagens industri är användning av nanopartiklar i slitstarka däck, i målarfärg och cement, som UV-filter i solkräm och för att färga glas. Nanostrukturerade ytor som inte repas har börjat dyka upp i stekpannor, liksom nanodesignade trådar i byxor på vilka inte ens ketchup fastnar.

Efter examen kan du se fram emot ett omväxlande arbete där du, ofta i en internationell miljö, arbetar med att utveckla forskningsnära, avancerade tekniska produkter, system och metoder inom biologi, fysik, kemi, elektronik eller materialvetenskap. Du kan arbeta som specialist eller som forskare i ett företag inom biomedicin, informationsteknik eller materialteknik. Du kan också arbeta som forskare och lärare vid ett universitet samt som konsult eller entreprenör.

Bred utbildning som lönar sig

Alla LTH:s ingenjörsprogram är breda utbildningar som ger dig en solid grund att stå på. Som ingenjör kan du bidra till - och skapa nya lösningar för - en hållbar samhällsutveckling och en grön, miljövänlig omställning. Som utbildad ingenjör har du hög ingångslön. För 2024 rekommenderar fackförbundet Sveriges Ingenjörer att civilingenjörer begär minst 40 200 kronor per månad i ingångslön. 

Ledande inom hållbarhet

Lunds universitet hamnar på plats 8 i världen i QS World University Ranking: Sustainability som rankar hållbar utveckling vid lärosäten i världen. Hållbar utveckling är en integrerad del i alla LTH:s utbildningar och innehållet är i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Du får kunskap och verktyg för att i framtiden arbeta med viktiga områden och påverka samhällsutvecklingen.

Upplägg och innehåll

Du får en gedigen teoribakgrund till nanovärlden och goda kunskaper om och färdigheter i tekniker för att skapa och analysera nanostrukturer. Du får både studera teori och lära dig använda tekniker inom nanoteknologin.

De första tre åren består av en bred blandning kurser av tekniska och naturvetenskapliga ämnen och tvärvetenskapliga kurser. Du lär dig om elektronmikroskop och om hur sensorer fungerar. Du lär dig att analysera, tolka och bedöma resultat från olika forskningsområden. 

Under de sista två åren väljer du en specialisering: Högfrekvens- och nanoelektronik, Nanobiomedicin, Nanofysik eller Material. Specialiseringen ger dig en spetskompetens inom utbildningen.

http://www.teknisknanovetenskap.lth.se

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4/Matematik E

Examen & Intyg

Civilingenjörsexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights