Visa studentum.se som: Mobil
Sammanfattning
Folkhögskoleutbildning
Ljungskile
1-2 år
Heltid
Studiemedelsberättigad
Svenska
Startdatum: 2020-08-17 - Ljungskile
Sista ansökan: 2020-03-12
Öppet hus
2020-03-31

Musiklinjen

Musiklinjen

Grundläggande musikutbildning inför högre studier

Musiklinjen ger dig konstnärlig kompetens och grundlig musikteoretisk förståelse. Du kan studera ett eller två år beroende på förkunskaper.

Kursen vänder sig till dig som som vill förbereda dig inför högre musikstudier, men även till dig som bara vill utveckla ditt musikaliska intresse.

Musiklinjen har plats för cirka 50 studerande i årskurs 1 och 2. De studerande fördelas på klassisk profil (cirka 25 studerande) och afro-amerikansk profil (jazz) (cirka 25 studerande).

Vi har även en klassisk introduktionsprofil på instrumenten gitarr, slagverk och piano. Kursen, som är på ett år, vänder sig till dig som efter gymnasiet känner att du ännu inte kommit så långt på ditt instrument, men vill fördjupa dina kunskaper. Under läsåret får du grundläggande kunskaper i ditt instrument, liksom i musikteori, musikhistoria, ensemblespel med mera. På introduktionsprofilen deltar du i övrigt i musiklinjens ämnen.

Studier vid Musiklinjen ger inte högskolebehörighet. För eventuellt fortsatta musikstudier är det därför en fördel om du har högskolebehörighet innan du börjar på musiklinjen.

Som studerande på skolan måste du själv hålla dig med instrument. Gäller ej följande instrument: piano, orgel, luta, marimbor, vibrafon, pukor och trumset.

Skolan har också ett bibliotek med litteratur och tidskrifter om musik.

Musiklinjen har för närvarande manlig dominans bland de sökande. Vi ser därför gärna fler kvinnliga sökande.

Så ansöker du

Sök senast den 12 mars. Då hinner du bli kallad till antagningsprovet. Ansök via skolans hemsida - välj där Musiklinjen i toppmenyn. 

Antagningsprov

På grund av det stora antalet sökande kommer du att kallas till ett inträdesprov
– för jazzgrenen: 30–31 mars 2020
– för klassisk gren: 1 april 2020

Ditt inträdesprov tar en dag. Det går inte att göra prov på andra datum än dessa. Det går inte heller att göra provspelning via video/DVD eller CD/kassettband.

Minimikrav är notkunskaper och musikfärdigheter på den nivå som gör att du lätt kan följa undervisningen. Alla som sökt till musiklinjen kommer att cirka 20 mars per mejl och/eller sms få besked om provdag och närmare information om proven.

Provens utformning

Musiklära
Skriftligt prov, 15 minuter: tonnamn, tonarter, förtecken, ackordbeteckningar, harmonisering, eventuellt elementär funktionsanalys eller steganalys.

Gehör
Skriftligt prov, 15 minuter: dur-moll, intervall, melodi-, rytm- och harmonidiktat.

Proven i musiklära och gehör ligger till grund för gruppindelning när du antagits till linjen. Du bör ha godkänt i dessa prov men i övrigt ligger proven inte till grund för antagning. De sökande rangordnas i stället efter provet i huvudinstrument respektive på afroprovet i ensemblespel.

Huvudinstrument
10 minuter: förbered max. sju minuters speltid (sökande till jazz förbereder endast det obligatoriska stycket). Vanligen får du också primavista-uppgifter (oförberedda uppgifter) inom huvudinstrument.

För sökande till afro-amerikansk profil är det förmåga att spela i ensemble som bedöms.

Biinstrument
Inget prov på biinstrument.

Obligatoriska stycken
För sökande till afro-amerikansk profil gäller obligatoriska stycken på följande huvudinstrument: jazzsång, jazzpiano, elgitarr och elbas, samt för sökande på blåsinstrument med afro-amerikansk profil (saxofon etc).

Se skolans hemsida för att se lista jämte noter till dessa obligatoriska stycken.

För sökande till klassisk profil gitarr är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

För sökande till klassisk profil slagverk gäller att du ska spela följande:
– valfritt stycke för liten trumma
– valfritt stycke för marimba eller vibrafon

För sökande till klassisk profil piano är valet av stycken att framföra vid provet fritt.

För sökande till klassisk profil sång är valet av stycken att framföra vid provet fritt. Tag med noter till ackompanjatören.

Sökande till klassisk profil bedöms av linjens huvudlärare på respektive instrument.

Sökande till afroamerikansk profil genomgår endast ett ensembleprov på sitt huvudinstrument. Det är förmågan att spela i ensemble som bedöms. Kompgruppen – som tillika utgör jury – består därför av några av musiklinjens ensemblelärare.

Kursupplägg

Kursupplägg

All undervisning på Musiklinjen är upplagd så att den blir en god förberedelse för bland annat musikhögskolan. Erfarenheten visar att de som studerat på Musiklinjen vid Ljungskile folkhögskola är väl förberedda för högskola och därför nästan genomgående antas på någon av musikhögskolornas utbildningar.

Efter varje läsår utfärdas ett intyg för de ämnen som du har läst, och närvaron i respektive ämne.

Linjeledning, lärare och studerande möts regelbundet under läsåret för utvärdering av undervisningen. Där har de studerande möjlighet att framföra synpunkter.

Klassisk inriktning

Här kan du läsa om den klassiska profilens instrument: gitarr, slagverk, piano och sång.

KLASSISK GITARR

Förutom ditt huvudinstrument studerar du kärnämnen i musik, såsom gehör och satslära, musikhistoria med formanalys, ensemble och kör. Detta gör att du kan ägna mycket tid åt att fördjupa dig på ditt huvudinstrument, liksom att spela i olika ensembler. Förutom ensembler har du också möjlighet att spela i gitarrorkester.

Utöver standarrepertoar arbetar vi med att utveckla din teknik. Du får en solid grund att stå på om du väljer att satsa på musik/musikhögskola. Du får också möjlighet att medverka vid ett flertal konserter såväl på skolan som utanför.

Musiklinjen gästas årligen av föreläsare/musiker, och linjens lärare ger återkommande konserter vid skolan. Tack vare närheten till Göteborg och goda kommunikationer har du också möjlighet att ta del av det rika programutbudet vid Göteborgs Konserthus och Göteborgsoperan.

Undervisningen leds av gitarrpedagog/musiker Christer Brodén. Läs mer om honom här.

KASSISK SLAGVERK

Du får enskild undervisning på orkesterinstrumenten (bland annat liten trumma och timpani) samt på malletinstrumenten (marimba, xylofon och vibrafon). Stor vikt läggs också vid olika former av ensemblespel – dels slagverksduo och slagverksensemble, men också kammarmusik tillsammans med övriga instrument på klassisk linje.

Förutom ditt huvudinstrument studerar du även kärnämnen i musik, såsom gehör och satslära, musikhistoria med formanalys, ensemble och kör. Detta gör att du kan ägna mycket tid åt att fördjupa dig på ditt huvudinstrument, liksom att spela i olika ensembler. Du får också möjlighet att medverka vid ett flertal konserter såväl på skolan som utanför.

Musiklinjen gästas årligen av föreläsare/musiker, och linjens lärare ger återkommande konserter vid skolan. Tack vare närheten till Göteborg och goda kommunikationer har du också möjlighet att ta del av det rika programutbudet vid Göteborgs Konserthus och Göteborgsoperan.

Undervisningen leds av Fredrik Duvling. Läs mer om honom här.

KLASSISK PIANO

Förutom ditt huvudinstrument studerar du kärnämnen i musik, såsom gehör och satslära, musikhistoria med formanalys, ensemble och kör. Detta gör att du kan ägna mycket tid åt att fördjupa dig på ditt huvudinstrument, liksom att spela i olika ensembler.

Utöver standarrepertoar arbetar vi med att utveckla din teknik. Du får en solid grund att stå på om du väljer att satsa på musik/musikhögskola. Du får också möjlighet att medverka vid ett flertal konserter såväl på skolan som utanför.

Musiklinjen gästas årligen av föreläsare/musiker, och linjens lärare ger återkommande konserter vid skolan. Tack vare närheten till Göteborg och goda kommunikationer har du också möjlighet att ta del av det rika programutbudet vid Göteborgs Konserthus och Göteborgsoperan.

Undervisningen leds av Ulrika Davidsson. Du kan läsa mer om henne här.

KLASSISK SÅNG

Förutom ditt huvudinstrument studerar du kärnämnen i musik, såsom gehör och satslära, musikhistoria med formanalys, ensemble och kör. Detta gör att du kan ägna mycket tid åt att fördjupa dig på ditt huvudinstrument, liksom att delta i olika ensembler.

Utöver standarrepertoar arbetar vi med att utveckla din teknik. Du får en solid grund att stå på om du väljer att satsa på musik/musikhögskola. Du får också möjlighet att medverka vid ett flertal konserter såväl på skolan som utanför.

Musiklinjen gästas årligen av föreläsare/musiker, och linjens lärare ger återkommande konserter vid skolan. Tack vare närheten till Göteborg och goda kommunikationer har du också möjlighet att ta del av det rika programutbudet vid Göteborgs Konserthus och Göteborgsoperan.

Afro-amerikansk inriktning

Förutom ditt huvudinstrument och binstrument studerar du även kärnämnen i musik, såsom gehör och teori/jazzharmonik, jazzmusikhistoria, ensemble, improvisation och kör. Detta gör att du kan ägna mycket tid åt att fördjupa dig på ditt huvudinstrument, liksom att spela i olika ensembler. Du får också möjlighet att medverka vid ett flertal konserter såväl på skolan som utanför, till exempel på jazzklubben i Ljungskile.

I ämnet ensemble arbetar vi dels med standardrepertoaren från The American Songbook och dels med nutida progressiv jazz.

Utöver ensemble arbetar vi med att utveckla din teknik. Du får en solid grund att stå på om du väljer att satsa på musik/musikhögskola.

Musiklinjen gästas årligen av föreläsare/musiker, och musiklinjens lärare är också verksamma som aktiva musiker.

Tack vare närheten till Göteborg och goda kommunikationer har du också möjlighet att ta del av konsertutbudet på till exempel jazzklubben Nefertiti, och kanske själv delta i något av klubbens tisdagsjam.

Examen & Intyg

För mer information, besök skolans hemsida.

Kostnader

All undervisning på folkhögskola är gratis, men du måste betala för boende, mat och vissa kringkostnader. För mer information kring detta, besök skolans hemsida. 

Ljungskile Folkhögskola

Ljungskile Folkhögskola

Välkommen till Ljungskile!

Ljungskile Folkhögskola ligger mitt emellan hav och fjäll, med fantastisk utsikt över Ljungskileviken. Folkhögskolan vill ge utrymme för livs- och samhällsfrågor och betonar respekten för andras åsikter. Ljungskile Folkhögskola är för dig som gillar gemenskap, natur och kultur. Folkhögskolans profil är kultur, livsåskådning och...


Läs mer om Ljungskile Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Ljungskile Folkhögskola Facebook

Öppet hus

Välkommen till besöksdag 31 mars kl 10:30-18

Se hit! För dig som vill plugga vidare eller läsa klart gymnasiet.

Besök oss och lär er mer om utbildningarna och skolan. Var med i klassrummet, träffa studerande & lärare, ställ frågor, få info och lyssna på musikframträdanden och föredrag. Vi bjuder på fika! Välkomna

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2020-03-31    Tid:   10:30 - 18:00

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Musiklinjen

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Ljungskile Folkhögskola

Valdemar Svenssons väg 11
459 80 Ljungskile

Beställ information

För att få mer information om Musiklinjen via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,2)
Baseras på 11 recensioner.
Se alla skolans recensioner