Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
240 hp
Startdatum: Vår 2019 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vänder sig till dig som vill arbeta med barn i åldrarna 10-13 år. Utbildningen ger dig verktyg för att arbeta med att utveckla barnens förmåga att lära och söka kunskap. Du utbildas för att undervisa i skolämnena Svenska, Matematik, Engelska och ett ämne som du själv väljer. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen som avläggs på avancerad nivå.

Utbildningen omfattar tre olika delar:

 • utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
 • ämnesstudier (150 hp)
 • verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan löper som en röd tråd genom hela utbildningen och tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke som exempelvis styrdokument, forskningsmetodik, specialpedagogik, konflikthantering, utvärdering, bedömning och betygssättning samt skolväsendets historia och organisation. Dessa aspekter behandlar dels kunskaper som är centrala för alla lärare, men innehåller också sådana kunskaper som är specifika för dig som vill arbeta med lite äldre barn.

Ämnesstudier

Ämnesstudierna omfattar 150 hp och innehåller obligatoriska kurser inom följande områden:

 • Svenska (30 hp)
 • Matematik (30 hp)
 • Engelska (30 hp)

Därutöver väljer du ytterligare ett ämne. Dessa ämnesstudier omfattar 30 hp:

 • Samhällsorienterande ämnen
 • Naturorienterande ämnen och teknik
 • Bild
 • Idrott och hälsa
 • Musik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilken omfattar 30 högskolepoäng. VFU utgör ett centralt moment i utbildningen. Det innebär att du får utveckla olika sidor av läraryrket, vilka tar form i samspelet mellan lärare, barn/elever och vårdnadshavare, och som utgår från de kunskaper du tillägnar dig under utbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och genom dina ämnesstudier. Du får pröva och reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera och genomföra – leda – undervisning och annan pedagogisk verksamhet. Därigenom får du erfarenheter av skolans arbete och verksamheter, vilka kommer att utgöra en viktig grund för ditt kommande yrke som lärare.
Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Behörighet

Du får behörighet att undervisa grundskolans årskurs 4–6 i de ämnen som ingår i din examen. Du får också behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3 i ämnena svenska, matematik och engelska samt samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen och teknik om något av dessa ingår i din examen. Ingår bild, idrott och hälsa eller musik i din examen så får du behörighet att undervisa även i grundskolans årskurs 1–3 i detta ämne.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, Bild via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.