Visa studentum.se som: Mobil

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen etc)
Göteborg
4 år
Heltid
CSN-berättigad

Videoreportage

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 går att läsa med flera olika ämnesinriktningar som du väljer när du söker till utbildningen. Observera att möjliga valbara ämnen kan variera mellan olika terminer. 

 • Musik
 • Bild
 • Idrott och hälsa
 • Naturorienterade ämnen och Teknik
 • Samhällsorienterande ämnen

På skolans hemsida kan du läsa mer om vad som är specifikt för de olika inriktningarna.

Denna utbildning vänder sig till dig som vill arbeta som lärare för elever i årskurserna 4, 5 och 6. Detta är åldrar då eleverna utvecklas från att vara barn till att ta steget in i tidiga ungdomsår. Du följer och stimulerar elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling.Det finns utrymme för många intressanta diskussioner om livet och vår omvärld under dessa skolår. Utbildningen är på 240 högskolepoäng (240 hp) vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.(En termin utgör 30 hp).

Du tar själv stort ansvar för att utöver schemalagd undervisning planera och arbeta med dina studier. Utbildningen innehåller både högskoleförlagd undervisning (HFU) och verksamhetsförlagd undervisning (VFU) som sammantaget gör dig förberedd för ditt kommande yrke.

Efter utbildningen är du behörig att undervisa för avsedd åldersgrupp i ämnena svenska, matematik, engelska samt ett av de valbara ämnena: musik, bild, idrott och hälsa, naturorienterande ämnen (NO) och teknik eller samhällsorienterande ämnen (SO).

Utbildningen omfattar tre olika delar:

 • Utbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)
 • Ämnesstudier (150 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)

Utbildningsvetenskaplig kärna

När du läser kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan lär du dig bland annat om ledarskap, konflikthantering, styrdokument, forskningsmetodik, specialpedagogik, utvärdering, bedömning samt skolans historia och organisation.

Ämnesstudier

När du läser kurser i skolämnena (svenska, matematik, engelska samt ditt valda ämne musik, bild, idrott och hälsa, No och teknik eller SO) fördjupar du ditt eget kunnande inom ämnet samtidigt som du lär dig hur elever lär sig ämnet och hur du som lärare kan undervisa om ämnet. Det vill säga kurserna innehåller både ämnesteori och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna omfattar 150 hp och innehåller kurser inom följande områden:

 • Svenska (30 hp)
 • Matematik (30 hp)
 • Engelska (30 hp)
 • Ett valbart ämne; musik, bild, idrott och hälsa, NO& teknik ellerSO (30 hp)

Examensarbete

I ämnesstudierna ingår även två examensarbeten som skrivs under senare delen av utbildningen.Varje examensarbete omfattar 15 hp. Målet med dessa är att du ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt i ditt kommande yrke. Det första examensarbetet skriver du på grundnivå och det andra på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under din utbildning gör du verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om totalt ca 20 veckor. Under VFU:n får du ute i skolverksamheten praktiskt pröva de teoretiska kunskaper du fått under utbildningen samt lära dig mer om läraryrkets olika sidor.Dina erfarenheter från VFU är en bra hjälp in i de teoretiska kurserna. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Med stöd av din handledare får du bland annat möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i årskurserna 4-6. Även under VFU är studietakten heltid vilket då motsvarar en lärares heltidstjänst. Observera att särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

Så ansöker du

Förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet och Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A eller Engelska 6, Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 6b/A6b).

Urval:

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Examen & Intyg

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot arbete i årskurs 4-6,. Utbildningen är en yrkesutbildning och krävs för att kunna ansöka om legitimation som lärare.

Utbildning inom denna inriktning ger dig behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 3–6 i ämnena svenska, matematik och engelska samt i årskurs 1-6 i samhällsorienterande ämnen.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg

Tel: 031-786 0000
www.utbildning.gu.se


Beställ information

För att få mer information om Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 via mejl, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.