Visa studentum.se som: Mobil

Biologi, kandidatprogram

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2021 - Göteborg
Antagningshistorik

Videoreportage

Biologi, kandidatprogram

Biologi är läran om livet och livets processer allt ifrån hur celler fungerar till evolutionens mysterier och organismers anpassning. Biologer behövs överallt i vårt samhälle. Vill du vara med och skapa en hållbar utveckling och en friskare värld som värnar om biologisk mångfald, vill du fördjupa dig i hur vårt genetiska arv samspelar med vår miljö för att forma oss till dem vi är då ska du läsa biologi!

Biologi är mer än bara djur och natur. Som biolog är du en nyckelperson på många företag och myndigheter. Du har hela världen som arbetsfält och möjligheten att påverka hur vår natur och miljö ser ut i framtiden. Efter kandidatutbildningen erbjuds du möjlighet till fortsatta studier inom någon av masterutbildningarna som ges vid den naturvetenskapliga fakulteten.

Arbetsområden

Biologer arbetar inom många olika områden med varierade arbetsuppgifter beroende på den inriktning man valt på sina studier. Som biolog kan du till exempel arbeta med natur- och miljövårdsarbete inom företag, kommuner, länsstyrelser, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och som egna företagare eller konsulter. De som har en cellbiologisk inriktning arbetar ofta med laboratorie- och forskningsarbete inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, på sjukhuslaboratorier och på statliga verk och myndigheter. Biologer jobbar också inom forskning och utbildning vid universitet, högskolor, folkhögskolor och gymnasier. Läs mer på biologisidan om arbete och karriär!

Det är vanligt med arbeten som kräver internationell samverkan så det är en god merit att förlägga en del av utbildningen utomlands. Vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier.

Innehåll

En översiktlig bild på vad som ingår i programmet hittar du här. Programmet inleds med ett basblock där du går igenom biologins grunder . Därefter väljer du att fördjupa dig inom de områden som passar dig bäst: molekylär biovetenskap, fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi eller ekologi och naturvård. Oavsett vilka kurser du väljer så får du en bred biologisk kunskap, kombinerat med en förmåga att lösa problem och att ha ett analytisk tänkande.

Inom kandidatprogrammet i biologi kan du välja bland en rad olika kurser. Är du intresserad av hur naturen fungerar, kan du läsa olika ekologiska kurser och kombinera dessa med beteendeekologi, där du får lära dig hur anpassning genom naturligt urval kan förklara olika beteenden.

Väljer du istället ekologi med inriktning mot naturvård och förvaltning, lär du dig att förmedla och marknadsföra biologisk kunskap samt att samverka med andra sektorer i samhället. Via fältstudier får du kunskap om skötsel och bevarande av olika naturmiljöer.

Är du mer intresserad av jordens mångfald och dess uppkomst, kan du välja olika kurser inom systematik. Då lär du dig bland annat hur man identifierar djur, svampar och växter med hjälp av molekylära tekniker. Vill du veta hur växter och djur anpassar sig till olika miljöer, ska du välja kurser i växters och djurs fysiologi.

Är du istället intresserad av hur liv uppkommer, eller hur studier av celler från bakterier, djur eller växter kan hjälpa oss att förstå hur vi människor fungerar, ska du läsa kurser inom molekylära biovetenskaper

Förberedande studier

En bra start på dina studier är att utnyttja den introduktionskurs inom kemi (KEI010) som ges under de två sista veckorna i augusti (söks som en sommarkurs).

Fortsatta studier

Efter att utbildningen är slutförd kan du välja att läsa vidare inom ett masterprogram eller en påbyggnadsutbildning.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet + Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Göteborgs universitet - Naturvetenskapliga fakulteten

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet

Vasagatan 33
41137 Göteborg


Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.