Visa studentum.se som: Mobil

Digital Affärsutveckling, 60hp

CIL - Centrum för informationslogistik
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Ljungby
2 år
Deltid
Studiemedelsberättigad

Digital Affärsutveckling, 60hp

digitalbusiness

Nå fler genom nya affärsmodeller

Vårt samhälle är idag allt mer beroende av information och informationsteknologi. Under det senaste decenniet har många företag lyckats utveckla sin traditionella verksamhet till en digitaliserad affärsmodell samtidigt som nya företag med helt nya IT-baserade affärsmodeller har startats. Den centrala frågan blir varför vissa verksamheter lyckas, medan andra inte?

Väl utformade digitala affärsmodeller kan ge starkare knytning mellan kund och leverantör, skapa ett mervärde och öka intäkter. Det öppnar för att nå nya kunder och marknader. Idag finns en kunskap om vad som gör digitala affärsmodeller framgångsrika samt vad som skiljer en digital affärsmodell från den traditionella. 

Utbildningen ges av Linnéuniversitetet  vid CIL, Centrum för Informationslogistik i Ljungby.

Vad läser man?

Under programmet utvecklar deltagaren en förmåga att identifiera och analysera affärsmodeller i befintliga verksamheter. Ämnen som behandlas under kursen är strategiskt tänkande, informationssamhället och digitala affärsmodeller, innovations- och utvecklingsprocesser samt ledning och styrning av digitaliseringsarbeten.

Programmet kännetecknas av ett tydligt tillämpningsfokus. Deltagarna kommer under programmet att arbeta med  tillämpningar som ska ge förslag på nya affärsmodeller för digitala och hybrida verksamheter.

De tre första kurserna på programmet fokuserar på digitala teman; 1 Från strategi till digital affärsmodell, 2 Från affärsmodell till digital verksamhet, 3 Digital verksamhet i omvärldsperspektiv. Programmet avslutas sedan med ett examensarbete på 15hp som innebär ett större tillämpningsarbete där en hel digital affärsmodell kan utformas.

Programmet omfattar både B2C och B2B frågor och fokuserar på det affärsstrategiska, både dess innehåll och dess process. En central fråga genomsyrar hela utbildningen är; Hur skapas ekonomiskt värde genom digitalisering?

Vem ska läsa utbildningen?

Magisterprogrammet i Informationslogistik med inriktning digital affärsutveckling riktar sig främst till yrkesverksamma med minst tre års arbetserfarenhet. Du bör vara intresserad av att leda utveckling av digitaliserade affärsverksamheter både transformationen från idag icke-digitaliserade verksamheter och uppstart av nya digitala affärsmodeller.

Utbildningen ges på halvfart, semi-distans för att du som har ett kvalificerat och krävande arbete ska ha möjlighet att kombinera studier med både arbete och fritid. Magisterprogrammet består av en kombination av handledda studier genom noggrant utvald litteratur, övningsuppgifter som är väl specificerade och relaterade till arbetet samt fokuserade, obligatoriska, kurstillfällen där deltagarna träffas för en lärarledd heldag. Dessa träffar sker tre gånger/termin vid CIL, Centrum för Informationslogistik i Ljungby. Träffarna innehåller både kortare föreläsningar, fallstudieövningar i smågrupper samt presentationer och diskussioner för att främja utbyte mellan de olika deltagarna på utbildningen.

För mer information om Digital Affärsutveckling, 60hp, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande) samt särskild behörighet: Svenska B och Engelska A eller motsvarande, samt minst tre års kvalificerad yrkeserfarenhet.

Examen & Intyg

Efter utbildningen

Efter examen har deltagaren erfarenhet och färdigheter att planera och utforma digitala affärsmodeller för informationsbaserade tjänster och produkter.

Oberoende om informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för att digitalisera befintliga verksamheter (sänka kostnader, öka kvalitet, utveckla nya tjänster) eller skapa helt nya verksamheter så kan det ge radikala försprång för de företag som använder IKT på ett nytt sätt. Vi vet att digitalisering följer delvis andra principer än icke digitala affärsmodeller. Det nya utbildningsprogrammet har som mål att förse deltagarna med både kunskap om dessa principer och en förmåga att kunna använda dem praktiskt i affärsutveckling. Programmet syftar även till att bygga upp deltagarnas förmåga vad gäller att leda kvalificerat affärsutvecklingsarbete som innebär digitalisering.

Utbildningen ger en magisterexamen från Linnéuniversitetet med huvudområde Informatik, inriktning Digital Affärsutveckling.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri för medborgare inom EU.

CIL - Centrum för informationslogistik

CIL - Centrum för informationslogistik

Både CIL, Centrum för Informationslogistik, och deras partnerföretag tycker att man som student ska utveckla sina kunskaper och kontakter ute i verkligheten. Därför tillbringar CILs studenter minst 20 procent av studietiden hos ett av dem. Du får skarpa uppdrag. Ni...


Läs mer om CIL - Centrum för informationslogistik och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Digital Affärsutveckling, 60hp

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

CIL - Centrum för informationslogistik

Stationsgatan
341 60 Ljungby

Beställ information

För att få mer information om utbildningen Digital Affärsutveckling, 60hp från CIL - Centrum för informationslogistik, fyll i följande uppgifter:

Recensioner
Recensioner
Det finns ännu inga recensioner för utbildningen.

Skolrecensioner
(4,0)
Baseras på 4 recensioner.
Se alla skolans recensioner