Så utbildar du dig till ingenjör

Är du teknisk, en problemlösare och vill vara med och göra skillnad i samhället? Då har du hittat helt rätt. I den här guiden har vi samlat allt du behöver veta om ingenjörsyrket.

Börja med att kasta ett öga på dina dagliga rutiner. Från morgonkaffet till kvällsduschen, bussresan till jobbet eller det spännande dataspelandet på lördagskvällen. Gissa vad? En ingenjör är mest troligt med och gör det möjligt för dig att kunna njuta av dessa små glädjestunder i livet varje dag!

Ingenjörer är nämligen de som får tekniken att fungera smidigt i vår vardag. Från att säkerställa att vatten når våra kranar till att utveckla framtidens transportmedel och skapa smarta städer spelar helt enkelt ingenjörer en avgörande roll i samhällets utveckling. Nyfiken på mer? I den här guiden har vi samlat allt du behöver veta om du är intresserad av att utbilda dig till ingenjör.

Vad är en ingenjör?

Ordet "ingenjör" är en titel som tilldelas personer som har gått en ingenjörsutbildning och som sedan arbetar med kreativt, förbättrande och utvecklande arbete. Ingenjörer är ryggraden i tekniska innovationer och deras expertis sträcker sig över en mängd olika branscher.

💡 Ingenjör är inte en skyddad titel, vilket betyder att du kan jobba som ingenjör även om du inte har till exempel en civilingenjörsexamen. Vissa yrken kräver att du har en specifik examen, som civilingenjör eller högskoleingenjör, medan andra yrken kräver en yrkeshögskoleutbildning inom ett visst område.


Ingenjörsyrket är ett yrke med många olika specialiseringar inom allt från mekanik och elektronik till programvara och bioteknik. Ingenjörer är problemlösare och med bakgrund i matematik, naturvetenskap och teknik använder de sina kunskaper för att designa, utveckla och underhålla allt från komplexa infrastrukturer till hållbara energilösningar. Som ingenjör får du helt enkelt arbeta med att lösa problem samtidigt som du är med och förbättrar samhället. Vilken grej, va?

Kille som skrattar framför byggnad med armarna i kors

Det finns tre olika typer av ingenjörer:

🧠 Högskoleingenjörer
💡  Civilingenjörer
🤖 Yrkeshögskoleingenjörer

Det finns därför också tre olika typer av eftergymnasiala ingenjörsutbildningar, nämligen:

🧠 Högskoleingenjörsutbildning
💡  Civilingenjörsutbildning
🤖 Yrkeshögskoleutbildning

Högskoleingenjörsutbildningen är tre år (180 hp) och civilingenjörsutbildningen är fem år (300 hp). Båda är högskoleutbildningar, men civilingenjörsutbildningen är mer teoretisk och djupgående medan högskoleingenjörsutbildningen lägger mer fokus på att använda teorin i praktiken. En ingenjörsutbildning på yrkeshögskola är oftast mellan 1,5–2,5 år lång och förbereder dig för en mångfald av arbetsuppgifter inom produktion av olika varor och tjänster.

Vad skiljer en högskoleingenjör från en civilingenjör?

I arbetslivet tenderar högskoleingenjörer att fokusera mer på att underhålla och förbättra befintlig teknik, medan civilingenjörer även är involverade i att skapa ny teknik. Eftersom civilingenjörsutbildningen är längre och deras arbete ofta mer utmanande är till exempel lönen generellt sett högre för civilingenjörer jämfört med högskoleingenjörer.


Högskoleingenjör

Som högskoleingenjör kan du arbeta inom många olika branscher beroende på vilken specialisering du valt och vilket intresse du har. Du som högskoleingenjör kan bland annat välja att arbeta med teknisk utveckling, konstruktion, produktionsplanering och försäljning. Man kan förklara det som att högskoleingenjörer arbetar med att lösa problem inom det område de valt att utbilda sig inom.

Inom den privata sektorn kan man arbeta inom områden så som el, data, mekanik eller bygg medan den kommunala sektorn erbjuder jobb inom stadsplanering, energi och fastigheter. Det finns också möjligheter att arbeta inom mindre tekniska branscher såsom design, vård, miljö, livsmedel och medicin.

Utbildning till högskoleingenjör

För att bli högskoleingenjör krävs en treårig utbildning (180 hp) vid universitet eller högskola, vilket resulterar i en yrkesexamen på grundnivå. Det krävs en specifik examen för att du ska få titulera dig högskoleingenjör.

Inriktningar för högskoleingenjör

Det finns flera olika inriktningar att välja mellan när du studerar till högskoleingenjör. Här är några exempel på inriktningar:

 • Datateknik
  Specialisera dig inom inbyggda system och lär dig designa och utveckla elektronik och mjukvara. Med en bred kunskapsbas inom data, programmering och elektronik får du möjlighet att arbeta inom olika områden inom IT.
 • Byggteknik
  Bli en viktig länk i byggprocessen som byggingenjör, där du är med och tar projekt från idé till verklighet. Efter examen kan du planera, projektera och genomföra byggprojekt.
 • Maskinteknik
  Lär dig konstruktion, produktutveckling och teknisk marknadsföring och spela en viktig roll i utvecklingen av framtidens hållbara lösningar.
 • Samhällsbyggnadsteknik
  Lär dig att planera, bygga och underhålla byggnader, vägar och tekniska system med fokus på att tillgodose människors behov och samhällets krav.
 • Elektroteknik
  Var med i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor, utveckla elkraft eller bidra till hållbarheten hos elbilar.
 • Kemiteknik
  Utveckla dina kunskaper inom biokemi, genetik, cellbiologi och mikrobiologi och lär dig arbeta med allt från bränslehantering till läkemedel och miljöskydd.
 • Medicinsk teknik
  Bli en viktig del inom arbetet på medicintekniska avdelningar på sjukhus och på medicinteknikföretag. Under utbildningen får du lära dig bland annat mätteknik, elektronik, anatomi och fysiologi.
 • Energiteknik
  Lär dig om olika energikällor som sol, vind, vatten och biobränslen och var en del av utvecklingen av en mer hållbar framtid. 
 • Design och produktutveckling
  Som ingenjör inom design har du kompetens inom både designerns och ingenjörens verktyg. Delta i industriella projekt och lär dig hantera utvecklings- och designfrågor.

Behörighet till högskoleingenjörsutbildningen

För att kunna komma in på en utbildning till högskoleingenjör behöver du ha grundläggande behörighet samt särskild behörighet vilket innebär minst godkänt i följande kurser:

💡 Fysik 2
🧪 Kemi 1
📏 Matematik 3c


Civilingenjör

Precis som högskoleingenjörer kan civilingenjörer arbeta inom flera olika branscher beroende på vilken inriktning man väljer. Civilingenjörsutbildningen är en teknisk utbildning och du som civilingenjör kan till exempel arbeta med produktutveckling, teknisk konstruktion, ekonomi eller forskning.

Utbildning till civilingenjör

För att bli civilingenjör krävs det att du läser den femåriga civilingenjörsutbildningen (300 hp) på universitet- eller högskola. Utbildningen leder till en yrkesexamen på avancerad nivå.

Inriktningar för civilingenjörer

Inom civilingenjörsutbildningen finns det många olika inriktningar och ofta ansöker du redan från början till en specifik inriktning. Du kan också välja att ansöka till civilingenjörsutbildningen med öppen ingång, vilket innebär att du under det första året av utbildningen läser samma grundläggande ingenjörsämnen som övriga studenter för att sen välja inriktning. Det är en bra möjlighet för dig som inte riktigt vet vilken inriktning som kommer passa dig bäst. Exempel på inriktningar på civilingenjörsprogrammet:

 • Väg- och vattenbyggnad
  Utveckla framtidens byggteknik med fokus på teknik och miljö- och energifrågor.
 • Design och produktutveckling
  Var med och utforma framtidens produkter och tjänster som produktutvecklare.
 • Rymdteknik
  Lär dig att utveckla ny teknik inom rymdområdet och få ett yrke där du kan bygga satelliter, studera jordens klimat eller utforska solsystemet.
 • Bioteknik
  Kombinera dina kunskaper om biologi med teknik för att utveckla nya innovativa produkter och processer.
 • Industriell ekonomi
  Lär dig att arbeta med teknikbaserad affärsutveckling och produktutveckling, ekonomi och marknadsföring.
 • Teknisk matematik
  Lär dig matematik och programmering med fokus på problemlösning och jobba med allt från utveckling av framtidens läkemedel till AI.
 • Samhällsbyggnad
  Passar dig som vill leda arbetet med att planera, bygga, utveckla och förvalta framtidens hållbara samhälle.

Behörighet till civilingenjörsutbildningen

För att komma in på en utbildning till civilingenjör behöver du ha grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Den särskilda behörigheten kan dock variera mellan de olika inriktningarna men det är vanligt att du behöver kurserna:

💡 Fysik 2
🧪 Kemi 1
📏 Matematik 4


Ingenjör

Förutom att läsa till högskoleingenjör eller civilingenjör kan du också välja att utbilda dig till ingenjör på en yrkeshögskola. Med en stark koppling till arbetslivet och möjligheten att specialisera sig inom olika områden, är detta ett bra alternativ för dig som snabbt vill komma ut i arbetslivet med konkreta kunskaper och färdigheter.

Inriktningar för ingenjörer

Beroende på vad du är intresserad av finns det flera olika inriktningar att välja mellan när du ska läsa en YH-utbildning till ingenjör. Efter avslutad utbildning är möjligheterna till arbete många och varierade. Ingenjörsyrket innefattar en bred skala av arbetsuppgifter, vilket innebär att ingenjörsutbildade från yrkeshögskolor kan hitta anställning inom allt från produktutveckling och projektledning till teknisk support och kvalitetssäkring.

Exempel på inriktningar på yrkeshögskola:

 • VVS-ingenjör
  Lär dig att designa, planera och implementera system för värme, ventilation, kyla och sanitet i byggnader och infrastruktur.
 • Anläggningsingenjör
  Passar dig som vill lösa problem och leda projekt samtidigt som du spelar en aktiv roll i samhällets framsteg och förbättring.
 • Järnvägsingenjör
  Var med och utforma framtidens järnvägssystem och moderna infrastruktur. Arbeta med att planera, leda och hålla koll på infrastrukturprojekt inom olika järnvägsarbeten.
 • Fastighetsingenjör
  Passar dig som vill leda mindre tekniska projekt och arbeta som exempelvis teknisk förvaltare, driftcontroller, energicontroller eller som fastighetsingenjör.
 • Byggnadsingenjör
  Var med och genomför olika typer av byggprojekt, allt från bostadshus till kommersiella fastigheter.

Lärande i arbete (LIA)

Under en utbildning till ingenjör på yrkeshögskola är lärande i arbete (LIA) en central del av läroplanen. Genom LIA-perioder ges studenterna möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiska arbetsmiljöer. Det innebär att studenterna får arbeta på riktiga projekt och i verkliga arbetsuppgifter inom relevant bransch, vilket ger dem värdefull erfarenhet och insikt i yrkeslivet.


Gymnasieingenjör

Resan mot att bli ingenjör behöver inte börja först på universitetet. Genom att välja teknikprogrammet på gymnasiet och läsa till ett fjärde år kan du bli det som kallas gymnasieingenjör. Som gymnasieingenjör får du inte bara en gedigen grund för att börja arbeta direkt efter gymnasiet, utan också en stabil grund för vidare studier på universitet eller högskola.

💡 Lön för ingenjörer

Eftersom det finns så många olika typer av ingenjörer kan det också vara svårt att uppskatta vad en genomsnittlig ingenjör tjänar. Enligt Sveriges Ingenjörers lönestatistik för 2023 är medellönen för hela ingenjörsgruppen 57 200 kronor. Civilingenjörer tjänar dock i genomsnitt 59 400 kronor och högskoleingenjörer 50 700 kronor.

Heta kompetenser för ingenjörer

På vår systersajt utbildning.se har vi en undersökningsserie som vi kallar ”Heta kompetenser”. Där granskar vi platsannonser på Arbetsförmedlingen med målet att kartlägga vilka egenskaper och kompetenser som är mest eftertraktade inom olika yrkeskategorier. I april i år tog vi fram en ny topplista över de hetaste kompetenserna för ingenjörer 2024. Vi granskade då 4 969 platsannonser och kom fram till att följande topp fem kompetenser/egenskaper är viktiga för en ingenjör att ha just nu:

 • Driven
 • Nyfiken
 • Samarbetsvillig
 • Flexibel
 • Projektledare

Så ansöker du till universitet och högskola

Funderar du på att ansöka till en ingenjörsutbildning men är osäker på hur man går till väga? I den här artikeln hittar du det du behöver veta inför din ansökan.

Källa: Sveriges Ingenjörer   

Wilma Abrahamsson Hjärne

Wilma Abrahamsson Hjärne

Digital Content Specialist (Visa mer)
Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna. (Mindre)

Om

Wilma arbetar som Digital Content Specialist på studentum.se. Hennes mål är att skapa bra innehåll för att inspirera framtida studenter att hitta rätt eftergymnasial utbildning. Med sitt skånska ursprung har hon bland annat studerat socialt arbete vid Lunds Universitet för att några år senare examineras som Webbkommunikatör vid Medieinstitutet i Stockholm. Utöver att skriva artiklar älskar Wilma att arbeta med grafiska uttryck och skapa inspirerande innehåll till våra sociala medier. Du hittar henne ofta som skribent på artiklar som handlar om att få ihop livet runt omkring studierna.

Annonser