Visa studentum.se som: Mobil

Kommer AI att ta ditt jobb? 10 utbildningar att satsa på

Hur automatisering och ökad användning av artificiell intelligens kommer att påverka arbetsmarknaden vet vi inte, men aktuell forskning ger oss värdefulla lärdomar om hur den kan komma att förändras. Här är tio utbildningsområden att satsa på om du vill hålla dig ajour på framtidens arbetsmarknad!

AI kommer inte att ta ditt jobb – låt oss börja där. Arbetsmarknaden förändras ständigt och det skapas nya yrken och utbildningar, vilket är en naturlig utveckling. I en nypublicerad litteraturöversikt från IFAU, Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, sammanfattar forskaren Georg Graetz forskning inom området och drar slutsatsen att AI mest troligt leder till ökade löneskillnader mellan yrken, snarare än minskad sysselsättning.

Arbetsmarknaden blir mer polariserad

Lågavlönade serviceyrken och högavlönade, kvalificerade yrken blir fler medan många traditionella, rutinmässiga yrken däremellan automatiseras och således inte behöver lika stor arbetskraft. Trender i andra länder visar att lönerna ökat för yrken som kräver högre utbildning – en trend som inte syns lika tydligt i Sverige där löneskillnaderna mellan yrken är relativt liten. Något Graetz menar har med lönebildning samt kollektivavtal att göra. Med det sagt tror Graetz inte att automatisering leder till minskade löner eller sysselsättning.

Här finns jobben

Hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut är som nämnt inte helt säkert, forskning pågår ständigt. Enligt World Economic Forums rapport Future of Jobs kommer utvecklingen på arbetsmarknaden gå snabbare än vad det går att ta fram utbildningar som är anpassade efter de nya behoven som uppstår.

Hur ska du då tänka om du står inför ditt utbildningsval nu, och vill välja en utbildning som känns aktuell, även om några år? Enligt Graetz visar tidigare forskning att det som efterfrågas av arbetsgivare är kognitiva, sociala och verbala färdigheter och det kommer rimligtvis fortsätta vara efterfrågat framöver. 

Här är utbildningarna att satsa på om du vill hålla dig aktuell på framtidens arbetsmarknad: 

🎓 Topp 5 – längre utbildningAR


Georg Graetz forskar vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hela litteraturöversikten, “Technological change and the Swedish labor market”, går att läsa på uu.se. 

Källor: Uppsala universitet, World Economic Forum, Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 16 jun 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-04-23

Zoomtrött? Varför du drabbas och hur du undviker det

Det senaste årets enorma ökning av videomöten och digitala föreläsningar har gett upphov till en ny slags trötthet. Men vet du vad? Det är inte du. Det är Zoom. Här får du reda på orsakerna till det nya fenomenet zoomtrötthet – och hur du undviker det.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

Möt ditt framtida universitet: Umeå universitet

Umeå Universitet är en plats där människors olikheter uppmuntras och gränser bryts. Staden bjuder på alla nyanser, från soliga sommardagar till vita vintrar, från pulserande stadsliv till lugna, tysta norrskensnätter. Det är ett av landets största universitet där du kan välja bland 150 program och 1 600 kurser.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-05-13

Möt din framtida högskola: Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde är en relativt ung skola som håller hög kvalitet i linje med andra mer kända universitet. En öppen och välkomnande atmosfär präglar skolan och är något som studenter tar del av varje dag. Läs mer om vad det innebär att studera på Högskolan i Skövde här!

Läs mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in