Yrken inom socialt arbete

Yrken där människan står i centrum är oersättliga. Vill du hjälpa andra varje dag kan en karriär inom socialt arbete vara något för dig.

Leende man med glasögon och korsade armar

Socialt arbete är en bred yrkeskategori. Här ingår en rad olika yrken som alla syftar till att på något sätt hjälpa människor som är i särskilt behov av stöd eller lever i utsatthet. Inom socialt arbete kan du jobba med barn, ungdomar, vuxna eller äldre. 

En vanlig väg till olika yrken inom socialt arbete är att först utbilda dig till socionom. Socionomprogrammet är en 3,5-årig utbildning som leder till en yrkesexamen. Du hittar programmet på en rad olika högskolor och universitet runtom i landet. 

Om du är intresserad av en akademisk karriär kan du fortsätta studera socialt arbete på avancerad nivå och även doktorera i ämnet. Som akademiskt ämne omfattar socialt arbete studier om social utsatthet för individer, grupper eller samhället i stort. 

Det kan finnas olika utbildningsvägar till yrken inom socialt arbete. För vissa yrken kan du ha flera typer av utbildningar att välja mellan medan andra kräver en viss examen. Läs mer om ett yrke här nedan för att ta reda på mer om hur du utbildar dig till just det yrket. 

Här kan du läsa mer om olika yrken inom socialt arbete

Vad kan jag jobba med inom socialt arbete? 

Som yrkesverksam inom socialt arbete jobbar du med människor som behöver olika typer av stöd. Du kan till exempel göra hembesök, samtala, utreda och organisera olika stödinsatser till människor som lever i någon form av utsatthet. Det kan handla om allt från missbruk och brottslighet till familjeproblematik, psykisk ohälsa eller ekonomisk utsatthet. 

Det är vanligt att du inom socialt arbete jobbar inom offentlig sektor. Det kan till exempel handla om socialförvaltningen på kommunen, statliga institutioner som Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialstyrelsen. Du kan också jobba på skolor och inom utbildningssektorn eller hos privata företag inom vården, på ideella organisationer eller inom kyrkan. 


Tillbaka till Yrkesguiden


Annonser